Agentura práce

19.06.2016 Novinky

Agenturou práce může být právnická nebo fyzická osoba, pokud má povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání.

Formy zprostředkování (obsahová náplň činnosti agentury práce) může spočívat v:

 1. vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,
 2. zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení,
 3. poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí.

Povolení k zprostředkování zaměstnání (které není živností) vydává generální ředitelství Úřadu práce na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby o povolení ke zprostředkování zaměstnání:

 • na území ČR,
 • cizinců na území ČR, nebo
 • do zahraničí.

Generální ředitelství Úřadu práce vede o žádosti správní řízení. Lhůta pro vydání rozhodnutí o žádosti je 30 dnů, výjimečně lze u složitých případů lhůtu prodloužit na 60 dnů.

Doba, na kterou se vydává povolení ke zprostředkování zaměstnání, závisí na formě zprostředkování. Povolení ke zprostředkování zaměstnání v případech uvedených shora pod písm. a) a c) se vydává na dobu neurčitou. Povolení ke zprostředkování zaměstnání ve formě dle písm. b) se vydává maximálně na dobu 3 let (o vydání nového povolení je třeba znovu žádat, rádi Vám s tím pomůžeme).

Vydání povolení podléhá správnímu poplatku, který činí při vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání:

 • cizincům na území ČR 10.000,- Kč,
 • do zahraničí 10.000,- Kč a  
 • na území ČR 5.000,- Kč.  

Agentura práce, které bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání ve formě uvedené shora pod písm. b), je povinna sjednat pojištění záruky pro případ svého úpadku.

Sjednání pojištění je agentura práce povinna doložit generálnímu ředitelství Úřadu práce do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Podmínky pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání se liší podle toho, zdali o udělení povolení žádá agentura práce jako fyzická nebo právnická osoba. Vzhledem k tomu, že většinu agentur práce tvoří právnické osoby, budou níže zmíněny pouze podmínky dopadající na ně.   

Podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické osobě je splnění podmínky:

 • bezúhonnosti (dokládá se výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, který si opatří samo generálnímu ředitelství Úřadu práce)
 • vydání souhlasného závazného stanoviska Ministerstvem vnitra
 • fyzické osoby na pozici odpovědného zástupce, která musí splňovat podmínku:
  • dosažení věku 18 let
  • svéprávnosti
  • bezúhonnosti (dokládá se výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, který si opatří samo generálnímu ředitelství Úřadu práce)
  • bydliště na území ČR
  • odborné způsobilosti (vysokoškolské vzdělání + nejméně dvouletá odborná praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, anebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři + nejméně pětiletá odborná praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno),
 • fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby
 • fyzická osoba nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání jako fyzická osoba.

Naše služby týkající se agentury práce zahrnují zejména přípravu veškerých dokumentů, které jsou potřeba pro:

 • zapsání agentury práce do obchodního rejstříku
 • získání povolení agentury práce ke zprostředkování zaměstnání v příslušné formě

Dále jsme schopni Vám zprostředkovat fyzickou osobu na pozici odpovědného zástupce a pomoci Vám při jednání s pojišťovnou při sjednání pojištění pro případ úpadku agentury práce.

Je také možné využít některé z našich virtuálních sídel. Rádi Vám pomůžeme také s vedením účetnictví.

Nenašli jste, co jste potřebovali? Napište nám

Související služby

Líbil se Vám tento článek? Budeme ráďi když ho pošlete dál.
Zavoláme vám

Máte zájem o naše služby nebo jen dotaz? Zadejte své číslo a my Vás kontaktujeme.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace