Novinky

Chceme, abyste byli v obraze: Přinášíme aktuální novinky a rady z oboru.

01.10.2016 Novinky

Na co nezapomenout při přerušení živnosti

Důvodů, proč živnostník musí přistoupit k přerušení živnosti, může být mnoho. K tomuto kroku přistupuje na základě různých životních situací. Mezi ty mohou mimo jiné patřit zdravotní či finanční důvody, či např. ukončení sezóny, kdy se činnost stává prodělečnou. Tento krok je výhodný pro ty, kteří vědí, nebo alespoň předpokládají, že se…

25.08.2016 Novinky

Svěřenský fond

Svěřenský fond je definován a popsán Zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná se o část majetku zakladatele, kterou za konkrétním účelem vyčlení ze svého a předá správci. Ten se musí mluvně zavázat k jeho spravování. Majetek již dále nebude ve vlastnictví zakladatele, nicméně i nadále má nad ním kontrolu a může ho tak chrátnit před případným…

19.06.2016 Novinky

Agentura práce

Agenturou práce může být právnická nebo fyzická osoba, pokud má povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání. Formy zprostředkování (obsahová náplň činnosti agentury práce) může spočívat v: vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové…

20.11.2015 Novinky

Novela v zákonu o účetnictví. Co vše bude od roku 2016 jinak?

Od ledna 2016 dojde v účetnictví firem k zásadním změnám. Budou se týkat i vaší firmy? V polovině září vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2015 Sb. rozsáhlá novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Hlavní změny v zákoně jsou  kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin. Dále se do zákona se znovu vrací…

28.10.2015 Novinky

Přistřihnou vlády nadnárodním korporacím křidýlka?

Až do teď státy přihlížely, jak velké nadnárodní společnosti využívají mezer v zákonech, a tak přicházeli o velkou část daně z příjmu. Státy tvořící skupinu G20 se  usnesly na přijetí strategie proti „erozi daňové báze a přesouvání zisku“ (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS), kterou připravila Organizace pro ekonomickou…

21.08.2015 Novinky

Vláda schválila návrh zákona o omezení anonymních akcií

Nový návrh zákona, jehož předkladatelem bylo ministerstvo spravedlnosti, má za cíl určitou formou regulovat listinné akcie na majitele, tzv. anonymní akcie. Princip anonymních akcií tkví v tom, že, jak již vypovídá z jejich názvu, jejich držitel je zcela anonymní a není nikde evidován. Majitelem těchto akcií je ten, kdo je má ve…

21.08.2015 Novinky

Ministři spravedlnosti EU diskutovali o podobě směrnice pro zajišťování výnosů z trestné činnosti

Ministři spravedlnosti EU na jednání v Lucemburku koncem dubna 2012 společně ladili budoucí podobu společné směrnice, určené pro zajišťování výnosů z pohraniční organizované trestné činnosti. Základem této směrnice by měla být harmonizace právních předpisů členských zemí EU, aby tak všechny členské země mohly proti této problematice…

21.08.2015 Novinky

Soudní spisy budou částečne nahrazeny elektronickou verzí

V současné době probíhá testování pilotního projektu zavedení elektronického platebního rozkazu v soudním spisu. Bude-li pilotní projekt úspěšný (podle vyjádření ministerstva by mělo dojít do konce roku k jeho plnému zavedení), tak odpadne nutnost posílat platební příkazy v listinné podobě. Taková změna přináší mnoho výhod, především…

Zavoláme vám

Máte zájem o naše služby nebo jen dotaz? Zadejte své číslo a my Vás kontaktujeme.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace