Jake&James > Slovník pojmů > Představenstvo

Představenstvo je statutární orgán akciové společnostidualistickým systémem uspořádání, eventuálně družstva. Jestliže stanovy společnosti neurčí jinak, má představenstvo 3 členy, kteří si obvykle volí svého předsedu. Členové představenstva ručí za škody způsobené společnosti v případě porušení svých povinností.

Co dělá představenstvo?

Představenstvo má na starosti kompletní obchodní vedení společnosti. Zodpovídá také za řádné vedení účetnictví a případnou tvorbu výroční zprávy. Valné hromadě předkládá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (nebo úhradu ztráty).

Kdo volí představenstvo?

Členy představenstva standardně volí a odvolává valná hromada, pokud stanovy společnosti nepřidělí tuto pravomoc dozorčí radě.

Kdo může být členem představenstva?

Zvolena může být fyzická i právnická osoba. Člen představenstva musí být bezúhonný a plně svéprávný (u právnické osoby se tato podmínka týká jejího zmocněného zástupce). Vztahuje se na něj také zákaz konkurence. Funkční období běžně trvá 3 roky.

STÁLE NEMÁTE JASNO? NAPIŠTE NÁM!

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.