Jake&James > Slovník pojmů > Konsorcium

Konsorcium, dříve známé také pod pojmem sdružení, je dočasným společenstvím podnikatelů či podniků.

Alespoň dva účastníci spolu uzavřou smlouvu o založení konsorcia, ve které si stanoví:

  • účel konsorcia,
  • podstatu spolupráce,
  • způsob dělení odměny (resp. podíl na vynaložených nákladech).

Konsorcium nemá právní subjektivitu –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nemůže být stranou žádné smlouvy, získat podnikatelské oprávnění a ani se nikde neregistruje. Každý jeho účastník či společník proto jedná vždy sám za sebe. Konsorcium není ani účetní jednotkouúčetnictví za něj vede pověřený společník.

Při řízení financí konsorcia platí následující pravidla:

  • vklad finančních prostředků do konsorcia se promítne jako pohledávka na straně vkladatele a současně jako závazek na straně pověřeného společníka;
  • výsledek hospodaření z činnosti konsorcia se promítá poměrově do výsledku hospodaření jednotlivých účastníků;
  • za dluhy vzniklé z činnosti konsorcia odpovídají jeho členové společně a nerozdílně;
  • konsorcium není poplatníkem daně z příjmů (tím jsou jednotliví společníci);
  • konsorcium se nemůže stát plátcem daně z přidané hodnoty (tím mohou být opět pouze jednotliví společníci, kteří z pohledu DPH povinností vystupují samostatně).
 

A jaké jsou tedy hlavní výhody konsorcia? Určitě mezi ně patří flexibilita při jeho nastavování. V neposlední řadě i anonymita – o konsorciu se nemusí nikdo dozvědět.

Nevýhody pak představuje společné ručení za závazky a také potřeba mít všechny možné eventuality pokryté smlouvou.

STÁLE NEMÁTE JASNO? NAPIŠTE NÁM!

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.