Kdy je dobré být plátcem DPH?

Co to znamená, že je firma nebo OSVČ plátce DPH, jak se k DPH registrovat a kdy se to vyplatí? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte v článku.

Kdo je plátce DPH?

Plátce DPH neboli daně z přidané hodnoty je právnická či fyzická osoba, která může pro potřeby své podnikatelské činnosti nakupovat zboží nebo služby se „slevou“. Výše se odvíjí podle toho, jaké jsou sazby DPH po daný rok (aktuálně 21, 15 a 10 %). Po skončení zúčtovacího období mu bude procentní část z kupní ceny vyplacena zpět státem – podnikatel tedy nakupuje tzv. bez daně.

Kdy se stávám plátcem DPH?

Nevíte, jak se stát plátcem DPH? Do jisté míry se můžete rozhodnout sami – povinně se ze zákona stáváte plátcem DPH od okamžiku, kdy Váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne částku 2 000 000 Kč. Pokud obrat za dané období nepřekročil dva miliony korun, ale chtěli byste být plátci, můžete se k DPH registrovat dobrovolně. Záleží však na posouzení finančního úřadu, zda Vaši registraci schválí.

Obrat pro DPH znamená 2 000 000 Kč v součtu všech částek, které jste jako podnikatelé získali během Vašeho podnikání v České republice za dodání zboží, převod nemovitosti či poskytnutí služby. Do ročního obratu se přitom nezahrnují peníze, které jste získali prodejem dlouhodobého majetku, či příjmy, které jste získali díky občasné doplňkové činnosti.

Okruhy, do kterých musí částky získané v rámci 12měsíčního obratu spadat, upřesňuje §4 zákona o dani z přidané hodnoty. Dle tohoto zákona se jedná o:

  • zdanitelná plnění,
  • plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně,
  • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, které udává §54, §55, §56 a §56a zákona o DPH (avšak pouze pokud se nejedná o doplňkovou činnost, která je provozována občas).

Registrace plátce DPH

Když splníte podmínky pro povinné plátcovství DPH, je třeba provést registraci k DPH na finančním úřadě. Tu je nutno provést nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém jste překročili ve Vašem obratu částku jednoho milionu korun.

Lhůty snáz pochopíte na konkrétním příkladu: když překročíte obrat v březnu, musíte se k DPH registrovat do 15. dubna a plátcem jste oficiálně od 1. května – od tohoto data vystavujete faktury s DPH a musíte plnit všechny administrativní povinnosti plátců DPH

Pokud jste se rozhodli pro dobrovolnou registraci k DPH, tak na tom, kdy podáte Vaše přihlášení k DPH, tolik nezáleží. Můžete tento krok provést kdykoliv. V případě dobrovolné registrace k DPH se však plátcem DPH nestáváte automaticky a může se stát, že úřad Vaši žádost o registraci zamítne.

Kdy se vyplatí být plátcem DPH?

Zda je výhodnější být, či nebýt plátcem DPH se odvíjí od Vaší pozice na trhu podnikání.

Pokud jsou Vaši zákazníci plátci DPH, nebo Vy sami nakupujete od firmy, která plátcem DPH je, je pro Vás výhodnější registrovat se k plátcovství DPH a to i přesto, že Váš roční obrat nepřesahuje 2 000 000 Kč.

Být plátcem DPH se dále vyplatí například v situacích, kdy:

  • Vaše příjmy jsou nižší než výdaje za nakoupené zboží – stát poté vrací podnikateli rozdíl, který vznikl rozdílem DPH při nákupu zboží od dodavatele a DPH použitému při prodeji zboží koncovým zákazníkům.
  • Na zboží zakoupené od dodavatele se uplatňuje vyšší sazba DPH než na zboží, které prodáváte zákazníkům.

Kdy se vyplatí být neplátcem DPH?

Pokud Vaši zákazníci nejsou plátci DPH nebo v případě, že jste v roli zákazníka vůči firmě, která neplatí DPH, je pro Vás zpravidla výhodnější nebýt plátcem daně z přidané hodnoty.

Nebýt plátcem DPH se dále vyplatí například v situacích, kdy:

  • Vašimi zákazníky jsou spotřebitelé – ti totiž téměř vždy DPH neplatí, a tudíž by bylo zbytečné, abyste Vy plátci DPH byli.
  • Na zboží zakoupené od dodavatele se uplatňuje nižší sazba DPH než na zboží, které prodáváte zákazníkům.

Nevýhody plátců DPH

Ačkoliv jako plátce DPH můžete profitovat z mnoha výhod, je tu několik věcí, na které je třeba dát pozor. Hlavní nevýhodou je poměrně velká administrativní zátěž. Zpravidla se neobejdete bez účetní.

Jak to funguje v praxi? Mezi povinnosti plátce DPH patří zejména zhotovování daňových dokladů pro zákazníky, vedení a podávání daňových přiznání k dani z přidané hodnoty a podávání tzv. kontrolního hlášení.

Dokumenty podáváte elektronicky v předem stanovených termínech. Daňové doklady potom musíte archivovat, a to minimálně po dobu 10 let.

Už víte, kdo je plátcem DPH, jak se jím stát a znáte výhody a nevýhody. Přemýšlíte, zda je právě pro Vás výhodné zaregistrovat se jako plátce DPH? Obraťte se na nás! Rádi Vám s rozhodnutím poradíme v rámci účetní konzultace.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat