Kdo je plátce DPH?

Plátce DPH, tedy daně z přidané hodnoty, je právnická či fyzická osoba, která může pro potřeby své podnikatelské činnosti nakupovat zboží se “slevou,” která se odvíjí podle toho, jak se mění sazba DPH po daný rok (aktuálně 21, 15 a 10%) a která mu bude po skončení zúčtovacího období vyplacena zpět státem - podnikatel tedy nakupuje zboží tzv. bez daně.

Kdy se stávám plátcem DPH

Pro plátcovství DPH se můžeme do jisté míry rozhodnout sami - povinně se ze zákona stáváme plátcem DPH od okamžiku, kdy roční obrat našeho podnikání přesáhne částku 1.000.000 Kč. Pokud náš roční obrat jeden milion korun nepřesáhne, můžeme se stát plátcem DPH dobrovolně.

Ročním obratem se zde myslí součet všech částek, které jsme jako podnikatelé získali během našeho podnikání v České republice v rámci dodání zboží, převodu nemovitosti či poskytnutí služby. Do ročního obratu se přitom nezahrnují peníze, které jsme získali prodejem dlouhodobého majetku, či příjmy, které jsme získali během občasné doplňkové činnosti.

Okruhy, do kterých musí částky získané v rámci ročního obratu spadat jsou upřesněny v §4 zákona o dani z přidané hodnoty. Dle zákona se jedná o:

  • zdanitelná plnění,
  • plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně,
  • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, které udává §54, §55§56 a §56a zákona o DPH (avšak pouze pokud se nejedná o doplňkovou činnost, která je provozována občas).

Registrace plátce DPH

Pokud splníte podmínky pro povinné plátcovství DPH, či se rozhodnete stát plátcem DPH dobrovolně, je třeba provést registraci k DPH. Tu je nutno provést nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém jste překročili ve Vašem obratu částku jednoho milionu korun. Pokud jste se rozhodli pro dobrovolnou registraci k DPH, tak na tom, kdy podáte Vaše přihlášení k DPH tolik nezáleží a můžete tento krok provést kdykoliv. V případě dobrovolné registrace k DPH se však plátcem DPH nestáváte automaticky a může se stát, že úřad Vaši žádost o registraci zamítne.

Kdy se vyplatí být plátcem DPH?

Zda je výhodnější být, či nebýt plátcem DPH se odvíjí od vaší pozice na trhu podnikání.

Pokud jsou Vaši zákazníci plátci DPH, nebo Vy sami nakupujete od firmy, která plátcem DPH je, je pro Vás výhodnější registrovat se k plátcovství DPH a to i přesto, že Váš roční obrat nepřesahuje 1 000 000 Kč.

Být plátcem DPH se dále vyplatí například v situacích, kdy

  • příjmy podnikatele jsou nižší než jeho výdaje za nakoupené zboží - stát poté vrací podnikateli rozdíl, který vznikl rozdílem DPH při nákupu zboží od dodavatele a DPH použitému při prodeji zboží koncovým zákazníkům.
  • se na zboží zakoupené od dodavatele uplatňuje vyšší sazba DPH než je tomu u zboží prodávaného zákazníkům.

Pokud Vaši zákazníci nejsou plátci DPH, nebo v případě, že jste v roli zákazníka vůči firmě, která neplatí DPH, je pro Vás výhodnější nebýt plátcem daně z přidané hodnoty.

Nebýt plátcem DPH se dále vyplatí například v situacích, kdy

  • koncovými zákazníky jsou spotřebitelé - ti totiž téměř vždy DPH neplatí, a tudíž by bylo zbytečné, abyste Vy plátci DPH byli,
  • se na zboží zakoupené od dodavatele uplatňuje nižší sazba DPH než je tomu u zboží prodávaného zákazníkům.

Nevýhody plátců DPH

Ačkoliv jako plátce DPH můžete profitovat z mnoha výhod, je tu několik věcí, na které je třeba dát pozor. Hlavní nevýhodou pro plátce DPH je spousta papírování a administrativní náročnost.

Mezi povinnosti plátce DPH patří zejména zhotovování daňových dokladů pro své zákazníky, vedení a podávání daňových přiznání k dani z přidané hodnoty a podávání tzv. kontrolního hlášení. Tato podání lze podat pouze v předem stanovených termínech. Daňové doklady potom musíte archivovat a to minimálně po dobu deseti let.

Přemýšlíte, zda je pro Vás výhodné zaregistrovat se jako plátce DPH? Obraťte se na nás! Rádi Vám s Vaším rozhodnutím poradíme a poskytneme všechny důležité informace.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Mohlo by Vás také zajímat