Zisk versus ztráta: průvodce výsledkem hospodaření firmy

Založili jste firmu a chcete se dozvědět více o tom, jak vypočítat výsledek hospodaření, které druhy hospodářského výsledku můžete hodnotit a jak z nich do budoucna čerpat? Přinášíme Vám přehled nejdůležitějších ukazatelů ziskovosti.

Proč věnovat pozornost výsledku hospodaření?

Výsledek hospodaření vypovídá o úspěšnosti ekonomické činnosti podniku. Vyplatí se ho sledovat hned z několika důvodů:

  • Finanční stabilita: Zjistíte, jak je na tom finanční zdraví společnosti.
  • Rozhodování a plánování: Přihlédněte k němu v situacích, kdy se rozhoduje o budoucnosti firmy, jako je např. větší investice, nábor zaměstnanců, sloučení oddělení či více firem, nebo zrušení společnosti.
  • Investiční rozhodování: Hospodářský výsledek je důležitým ukazatelem pro investory, kteří se rozhodují, zda jim je firma schopna poskytnout adekvátní návratnost investice.
  • Dodavatelské a obchodní vztahy: Zajímavý je také pro Vaše dodavatele a obchodní partnery. Pomůže jim zhodnotit, zda jste schopni splácet své závazky.
  • Zákonná povinnost: Majitelé firem každý rok povinně počítají výsledek hospodaření v rámci sestavování účetní závěrky. Využívá se taktéž pro výpočet daně z příjmu právnických osob.

Jak zjistit hospodářský výsledek?

K jeho zjištění Vám pomůže výkaz zisků a ztrát (výsledovka), který je stejně jako rozvaha a cash flow povinnou součástí účetní závěrky. Poskytuje přehled všech nákladů a výnosů, které společnost vynaložila či získala. Jejich porovnáním zjistíte zisk či ztrátu.

Jak vypočítat zisk/ztrátu firmy?
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ = VÝNOSY − NÁKLADY

  • Jestliže jsou náklady vyšší než výnosy (výnosy nižší než náklady), vykazuje společnost ztrátu (záporný výsledek hospodaření).
  • Naopak, jsou-li náklady nižší než výnosy (výnosy vyšší než náklady), společnost dosahuje zisku.

Dosáhli jste zisku? Investujte do zlepšení a zefektivnění výroby či prodeje nebo si vyplaťte peníze z firmy (nezapomeňte však, že vyplácení podílu na zisku má svá pravidla). Je Váš výsledek hospodaření ztrátový? Analyzujte příčinu ztráty a vyvarujte se opakování minulých chyb.

Co jsou výnosy a náklady?

Výnosy představují zpravidla tržby za prodej výrobků, zboží, služeb nebo majetku, ale například i dokončení výroby nebo kurzové zisky. Jde o výstupy podniku.

Oproti tomu náklady vyjadřují vstupy podniku, tedy např. náklady na pronájem prostor a zařízení, energie, mzdy zaměstnanců, spotřebu materiálu a další. Obvykle se pojí s úbytkem majetku či vznikem závazku.

Pro stanovení daně z příjmu je nutné započítat pouze daňově uznatelné výnosy a náklady. Náklady si můžete „dát do daní“ jen v případě, že prokazatelně souvisí s Vaším podnikáním. Některé výnosy a náklady nejsou daňově uznatelné (např. dary, náklady na reprezentaci či opravné položky), a tedy nejsou ani předmětem daně z příjmu právnických osob.

Se kterými typy zisku se můžete setkat?

EBT a EAT

Hrubý zisk neboli EBT (Earnings Before Taxes), jinak také účetní zisk, je ziskem před zdaněním. Díky němu můžete posoudit operativní efektivnost bez daňového vlivu. EBT se používá pro výpočet různých finančních ukazatelů (například rentability tržeb – ROS) nebo pro plánování a rozhodování ze strany managementu.

Po zdanění EBT získáte čistý zisk neboli EAT (Earnings After Taxes). EAT prozrazuje finanční kondici firmy. Poskytuje jasný obrázek o její ziskovosti po zohlednění všech daňových povinností. Využívají ho například banky, investoři, analytici či dodavatelé.

EBT (hrubý zisk) = veškeré výnosy − veškeré náklady
EAT (čistý zisk) = EBT (hrubý zisk) − daň z příjmu právnických osob

Pozn. daň z příjmu právnických osob v ČR od roku 2024 vzrostla z 19 % na 21 %

EBIT a EBITDA

Pro správné určení výše zisku musíte počítat i s úroky a odpisy. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) je výsledkem hospodaření společnosti před zdaněním a úroky. Tento ukazatel posuzuje výkonnost společnosti a využít ho můžete například pro srovnání divizí. Není ovlivněn způsobem financování (půjčkami, investicemi) ani daňovým zatížením.

Posledním typem hospodářského výsledku je EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Jde o zisk před úroky, zdaněním a odpisy. EBITDA je jedním z nejpoužívanějších ukazatelů pro posouzení rentability firmy. Využijete ho především pro mezinárodní srovnání firem, jelikož vylučuje daňové a úrokové zatížení i odpisy (tyto položky mají v každé zemi jiná pravidla).

EBIT = EBT (hrubý zisk) − daň z příjmu právnických osob − úroky
EBITDA = EBT (hrubý zisk) − daň z příjmu právnických osob − úroky − odpisy

Vytěžte z výsledku hospodaření maximum!

Výsledek hospodaření je důležitým ukazatelem finanční výkonnosti firem. Využijete ho v různých situacích včetně investičního rozhodování nebo firemního plánování. Věnujte proto čas jeho důkladné analýze a zefektivněte firemní operace.

Potřebujete-li poradit nejen ohledně výsledku hospodaření, neváhejte se na nás obrátit. Jsme spolehlivým partnerem pro vedení účetnictví a zajistíme za Vás veškeré účetní povinnosti včetně výkazu zisku a ztrát.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat