Rozvaha patří mezi základní výkazy účetní závěrky podniku. Shrnuje údaje o majetku podniku a zdrojích jeho krytí. Existuje několik druhů rozvah, například:

  • zahajovací rozvaha (sestavuje se na začátku podnikání)
  • počáteční rozvaha (vytváří se na počátku účetního období)
  • konečná rozvaha (sestavuje se na konci účetního období)
  • mimořádná rozvaha (tvoří se před vstupem do fúze, likvidace apod.)

Co obsahuje rozvaha?

Rozvaha se obvykle zapisuje do speciálního formuláře a má svou pevně danou strukturu. V první části rozvahy najdeme majetek podniku, který se označuje jako aktiva, ve druhé potom zdroje krytí tohoto majetku, tedy pasiva.

  • Aktiva se dále dělí na dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný a finanční) a oběžný majetek (zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek).
  • Pasiva se rozdělují na vlastní kapitál (základní kapitál, fondy, výsledek hospodaření) a cizí zdroje (úvěry a závazky).

Správně sestavená rozvaha vždy splňuje takzvanou bilanční rovnici (součet aktiv = součet pasiv).

STÁLE NEMÁTE JASNO? NAPIŠTE NÁM!

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.