V podnikání si každý najde to své. Svobodu, finanční výnosy i splněné sny. Ale magický trojúhelník z ekonomické teorie (vztah výnos/likvidita/riziko) funguje neúprosně. Vždy podnikáme s rizikem a ne všechny podnikatelské záměry dopadnou podle našich představ. O to více v posledních letech plných omezení, která se možná dotkla právě Vašeho byznysu.

Čeká Vás likvidace společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti? Máte potíže v podnikání a přemýšlíte, jak z toho ven? Přiblížíme Vám, na co se připravit. Cesta z problémů nespočívá v hledání způsobu, jak od nich utéct, ale jak je vyřešit. Nejlépe rychle, efektivně a s co nejmenším dopadem na Vaše finance a psychickou pohodu.

Nejčastější důvody zániku firmy

Proč podnikání končí? Důvody zániku společnosti dělíme na 2 hlavní skupiny:

  • dobrovolná likvidace společnosti – dochází k ní nejen, když má firma problémy, na ukončení se mohou společníci dohodnout (např. společnost už není aktivní, podnikání neplní jejich představy, či dosáhli účelu, pro který firmu založili.
  • nucená likvidace firmy – v případech stanovených zákonem o zrušení firmy může rozhodnout i soud, zpravidla tomu předchází lhůta k odstranění problému (např. když firma přijde o oprávnění k podnikatelské činnosti, nebo nepořádá valné hromady).

Základní pojmy: s likvidací, nebo bez likvidace?

Zrušení firmy může probíhat s likvidací i bez ní. V obou případech je cílem zánik společnosti, tedy výmaz zápisu v obchodním rejstříku.

Při zániku s likvidací firma ukončuje veškeré podnikatelské aktivity. Tento proces provázejí kroky a právní úkony vedoucí ke zpeněžení majetku a vypořádání závazků. Ty má na starosti speciální orgán – likvidátor. Likvidovaná společnost nesmí být předlužená, tzn. má prostředky na úhradu všech dluhů.

Nepočítejte, že za pár dní bude hotovo – likvidace společnosti zabere čas, jelikož Vás čeká vypořádání majetkových vztahů a byrokracie. Pokud se chcete firmy zbavit co nejrychleji bez čekání na vyřízení likvidace, postaráme se za Vás o prodej s.r.o. i dalších obchodních společností, které vlastníte.

Zánik bez likvidace nastává v případě, kdy se původní firma spojí s jinou novou, či existující společností, na kterou přechází její majetek. Spojí se na základě dohody, nebo koupě a prodeje (tyto formy spojování firem se nazývají fúze a akvizice).

Postup při likvidaci společnosti

  1. Jestliže to určuje společenská smlouva, nejprve o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace hlasuje valná hromada.
  2. Na dobu likvidace se do obchodního rejstříku zapíše dovětek „v likvidaci“ a statutární orgán společnosti přestává vykonávat svou funkci, jeho práva přecházejí na likvidátora.
  3. Zjistí se, zda má likvidovaná společnost vyřízené veškeré zakázky a pohledávky. Kdyby byla předlužená, musí se od zrušení s likvidací upustit a zahájí se insolvenční řízení.
  4. Majetek společnosti se zpeněží.
  5. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky/akcionáře. Získaný obnos podléhá zdanění 15% srážkovou daní z příjmu.
  6. Po zrušení s likvidací dojde k výmazu z obchodního rejstříku, který vede k úplnému zániku společnosti.

To je ve zkratce postup, jak zlikvidovat společnost. Proces likvidace se u s.r.o. a a.s. může trochu lišit, ale výsledkem je vždy výmaz společnosti z obchodního rejstříku a zánik firmy.

Dluhy, úpadek, insolvence a konkurs

Insolvenční řízení nastupuje v případě, kdy je firma v úpadku, nebo jí úpadek hrozí. Úpadek znamená, že má firma více věřitelů a peněžité závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit, nebo závazky firmy převyšují její majetek.

Když firma není schopna dostát svým závazkům a jakákoli další aktivita by situaci jen zhoršila, má statutární orgán firmy povinnost na ni podat insolvenční návrh. Pokud to neudělá, hrozí, že následující vzniklé dluhy společnosti bude muset uhradit on sám. Jestli se Vás to týká, neutíkejte z boje. Odkládání zpravidla vede k ještě větším problémům, řešte vše včas a s odborníky.

A co je to insolvenční řízení neboli insolvence? Jde o soudní proces, který se zabývá řešením (hrozícího) úpadku firmy. Po jeho zahájení – podání insolvenčního návrhu – soud nejprve posuzuje, zda je dlužník v (hrozícím) úpadku a následuje vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Úpadek podnikající právnické osoby se řeší 2 základními způsoby:

  • konkurs (zpeněžení majetku firmy a rozdělení prostředků mezi věřitele)
  • reorganizace (plán ozdravení firmy, kdy podnikání pokračuje a firma z jeho výnosů postupně hradí pohledávky)

Likvidace firmy bez starostí. Nechejte to na Jake&James

Zdá se Vám tento proces složitý a nejste si jisti, jestli ho sami zvládnete? Přenechejte likvidaci společnosti nám. Zajistíme všechny úkony související s likvidací s.r.o. i jiných forem od vyřízení potřebné dokumentace, přes volbu likvidátora až po sepsání návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.

O zrušení nebo prodej firmy se postaráme řádným správným postupem podle příslušných právních předpisů. Ozvěte se nám, rádi s Vámi probereme detaily.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat