Slovník pojmů

ZORIENTUJTE SE VE SVĚTĚ PODNIKÁNÍ

Najděte si pojem pomocí vyhledávacího pole nebo procházejte všechny podle abecedy.

Zajímá Vás něco dalšího? Najděte si pojem pomocí vyhledávacího pole.

Všechny pojmy

Vše | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Společnosti s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti Společníci ve sročku ručí za ztrátu firmy pouze do výše svého nesplaceného vkladu do základního kapitálu společnosti Na založení s r o stačí jediná koruna avšak výše základního kapitálu ovlivňuje důvěryhodnost založené firmy Základní kapitál vzniká vklady společníků a jeho výši si společnost upraví ve společenské smlouvě ...

Spolek je právnická osoba sdružená okolo společného zájmu může jít například o tělovýchovu výcvik zvířat či dobročinnost a další aktivity Jde o samostatný a dobrovolný svazek členů Hlavní činností spolku musí být pouze uspokojování společného zájmu smyslem existence sdružení nemůže být podnikání nebo jiná výdělečná činnost Součástí hlavní činnosti může být výdělečná činnost pouze když:...

Pojem SPV společnost je zkratkou z anglického výrazu „special purpose vehicle“ tedy společnost zvláštního určení Jde o speciální právnickou osobu založenou pro účely konkrétního projektu často developerského V tomto ohledu se SPV společnosti podobají ready-made společnostem na rozdíl od nich se ale využívají k různým záměrům – nejčastěji k ochraně majetku mateřské společnosti v případě...

Pod anglickým pojmem „stakeholders“ se skrývají různé zájmové skupiny které jsou navázané na danou společnost Doslovný překlad tohoto výrazu neexistuje v obchodním prostředí se proto běžně používá v originálním znění Kdo patří mezi stakeholdery V zásadě všechny fyzické a právnické osoby které mají vliv na činnost podniku nebo které podnik svým fungováním ovlivňuje Nejde tedy pouze o...

Toto povolání lze vykonávat i bez živnostenského oprávnění Pod tento typ samostatně výdělečných činností tak spadají činnosti vykonávané na základě autorského zákona Patří sem například tato povolání: umělci herci výtvarníci spisovatelé a podobně lékaři advokáti exekutoři tlumočníci   Zahájení svobodného povolání je nutné nahlásit na: finančním úřadě zdravotní pojišťovně správě...

Zpět Předchozí strana  |  1 z celkem 1  |  Další strana