Slovník pojmů

ZORIENTUJTE SE VE SVĚTĚ PODNIKÁNÍ

Najděte si pojem pomocí vyhledávacího pole nebo procházejte všechny podle abecedy.

Zajímá Vás něco dalšího? Najděte si pojem pomocí vyhledávacího pole.

Všechny pojmy

Vše | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tento termín se používal do roku 2004 dnes už je jeho synonymem jednoduše „účetnictví” Tzv jednoduché účetnictví pak bylo nahrazeno daňovou evidencí podle zákona o daních z příjmu Pro účetnictví je typické účtování tzv podvojným způsobem který je známý také jako „má dáti/dal”   Právnické osoby mají povinnost vést účetnictví Fyzická osoba musí vést účetnictví pokud: je zapsaná v...

Za právnické osoby se v legislativě označují lidmi vytvořené organizace – obchodní závody veřejné instituce a podobě V tom tkví jejich hlavní rozdíl oproti fyzické osobě tedy živému člověku Obecnou definici právnické osoby najdete v novém občanském zákoníku který takto označuje organizovaný útvar s právní osobností Pod tím si můžete představit například běžnou firmu která musí podnikat v...

Představenstvo je statutární orgán akciové společnosti s dualistickým systémem uspořádání eventuálně družstva Jestliže stanovy společnosti neurčí jinak má představenstvo 3 členy kteří si obvykle volí svého předsedu Členové představenstva ručí za škody způsobené společnosti v případě porušení svých povinností Co dělá představenstvo Představenstvo má na starosti kompletní obchodní vedení...

Prokura je zvláštní typ plné moci s širokým rozsahem Využívají ji podnikatelé kterým často ulehčuje řízení společnosti Kdo je prokurista Prokurista je fyzická osoba které podnikatel udělí plnou moc ke všem právním úkonům souvisejícím s provozem obchodního závodu nebo jeho pobočky Díky tomu například jednatel firmy nemusí osobně podepisovat smlouvy na každé pobočce firmy ani neustále...

Zpět Předchozí strana  |  1 z celkem 1  |  Další strana