Slovník pojmů

ZORIENTUJTE SE VE SVĚTĚ PODNIKÁNÍ

Najděte si pojem pomocí vyhledávacího pole nebo procházejte všechny podle abecedy.

Zajímá Vás něco dalšího? Najděte si pojem pomocí vyhledávacího pole.

Všechny pojmy

Vše | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Za obchodní tajemství se považují skutečnosti související s firmou které nejsou veřejně dostupné a poskytují podnikateli na trhu konkurenční výhodu Podle nového občanského zákoníku musí jít o konkrétní informace jejichž hodnotu můžeme peněžně vyčíslit Firma tyto údaje také aktivně chrání před vyzrazením Obchodní tajemství řadíme k nehmotným movitým věcem a jeho ochranou se zabývá...

Jde o obchodní společnost která je registrovaná v zemi s velmi výhodným daňovým systémem tzv daňovém ráji a případně s dalšími výhodnými podmínkami pro podnikání Typicky se může jednat o Seychely nebo Kypr Mezi hlavní výhody offshore společností patří: nižší daně posílení zabezpečení vlastního majetku anonymizace vlastnictví   STÁLE NEMÁTE JASNO NAPIŠTE NÁM Kontaktní informace...

Obchodní společnosti se dělí na osobní a kapitálové Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma typy firem je že zatímco v osobní společnosti všichni nebo alespoň někteří společníci ručí celým svým majetkem v kapitálové společnosti neručí za závazky společnosti vůbec nebo je jejich ručení omezeno Mezi osobní společnosti patří: veřejné obchodní společnosti v o s komanditní společnosti k s Osobní...

Zkratka pro osobu samostatně výdělečně činnou Za OSVČ se považuje fyzická osoba která: má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti nebo spolupracuje při výkonu takové činnosti ukončila povinnou školní docházku a dosáhla 15 let OSVČ podniká pod vlastním jménem a ručí celým svým majetkem Může vykonávat dva druhy živností - ohlašovací a koncesovanou na základě...

Zpět Předchozí strana  |  1 z celkem 1  |  Další strana