Slovník pojmů

ZORIENTUJTE SE VE SVĚTĚ PODNIKÁNÍ

Najděte si pojem pomocí vyhledávacího pole nebo procházejte všechny podle abecedy.

Zajímá Vás něco dalšího? Najděte si pojem pomocí vyhledávacího pole.

Všechny pojmy

Vše | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obchodní společnosti se dělí na kapitálové a osobní Hlavním rozdílem mezi těmito typy firem je že zatímco v kapitálové společnosti neručí společníci za závazky společnosti vůbec nebo je jejich ručení omezeno v osobní společnosti všichni nebo alespoň někteří společníci ručí celým svým majetkem Mezi kapitálové společnosti patří: společnosti s ručením omezeným s r o akciové společnosti ...

Povinně se ze zákona stáváte plátcem DPH tedy daně z přidané hodnoty od okamžiku kdy Váš obrat za předchozích 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne částku 2 000 000 Kč Pokud obrat dva miliony korun nepřesáhne můžete se stát plátcem DPH dobrovolně Obratem se myslí součet všech tuzemských příjmů z: dodání zboží převodu nemovitosti poskytnutí služby Další informace najdete v článku o...

Komanditní společnost patří mezi osobní společnosti V k s figurují dva typy společníků: komplementáři a komanditisté Komplementář ručí celým svým majetkem komanditista do výše vkladu Mezi další náležitosti komanditních společností patří: alespoň dva společníci z nichž minimálně jeden je komplementář a jeden komanditista nejvyšším orgánem jsou všichni společníci společníci nemají...

Tímto pojmem se rozumí úřední povolení k provozování živnosti u činností vymezených živnostenským zákonem Uděluje jej živnostenský úřad a bez jeho získání není možné tuto činnost vykonávat Koncesi je nutné získat například pro podnikání v oblasti: výroby a úpravy kvasného a konzumního lihu lihovin a dalších alkoholických nápojů nezahrnuje pivo víno a některé další výjimky výroby vývoje a...

Koncesované živnosti oproti ostatním podléhají větší regulaci ze strany státu Patří mezi ně činnosti které může na určitém území provozovat pouze omezený počet podnikatelů např taxislužby a také obory podnikání s vyššími požadavky na bezpečnost např výroba výbušnin Pro udělení koncese potřebujete splnit stanovená kritéria a Vaši žádost musí navíc schválit příslušný státní orgán Ovšem...

Zpět Předchozí strana  |  1 z celkem 2  |