V lednu 2021 vešel v platnost tzv. daňový balíček, který obsahoval celou řadu změn s dopadem do oblasti hmotného a nehmotného majetku.

Novela zákona se obecně vztahuje na majetek pořízený od 1. ledna 2021. Přechodná ustanovení však poplatníkům nabízejí možnost postupovat podle novelizovaných ustanovení retrospektivně, a to u těch položek majetku, které byly pořízeny už v roce 2020. V tomto případě je však třeba zohlednit případnou zpětnou změnu interních směrnic a nastavení účetního softwaru. K jakým změnám tedy došlo?

Znovuzavedení mimořádných odpisů

Mimořádné odpisy byly zavedeny při minulé finanční krizi a jejich cílem je co nejrychleji promítnout pořizovací hodnotu majetku do daňových nákladů, a podpořit tak investice.

Mimořádné odpisy lze použít u těch položek majetku, které byly pořízeny v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Další podmínkou je, že společnost musí být prvním majitelem, a tedy prvním odpisovatelem. Konkrétní způsob odpisování záleží na odpisové skupině:

  • Majetek, který je zařazen do 1. odpisové skupiny (např. kancelářské vybavení), bude odpisován rovnoměrně bez přerušení po dobu 12 měsíců od měsíce následujícího po jeho zařazení do užívání.
  • V případě 2. odpisové skupiny (např. osobní automobily) je doba odpisování 24 měsíců, kdy během prvních 12 měsíců je odpisováno 60 % vstupní ceny majetku a v následujících 12 měsících pak zbývajících 40 % vstupní ceny.

Zrušení kategorie nehmotného majetku

V rámci novely zákona o daních z příjmů došlo ke zrušení celé kategorie nehmotného majetku. Pro účely stanovení základu daně tak budou uplatňovány účetní odpisy.

Změny v limitech pro hmotný majetek

Novela přinesla i zdvojnásobení hranice (ze 40 000 Kč na 80 000 Kč), od které lze nově jednotlivé položky majetku považovat za samostatný hmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů. Stejná změna, tedy zvýšení limitu na dvojnásobek, se týká i technického zhodnocení majetku.

U položek, které zvýšeného limitu nedosáhnou, budou uplatňovány účetní odpisy, případně je možné je promítnout do nákladů jednorázově (v závislosti na interní účetní směrnici účetní jednotky).


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat