Daně OSVČ: 4 možnosti, jak zdanit příjmy z podnikání

Začínáte podnikat na živnost a váháte, jakým způsobem zdanit příjmy? V Česku existuje více metod – daňová evidence, účetnictví nebo paušály OSVČ. Máme pro Vás kompletní přehled, díky kterému si vyberete tu nejvýhodnější pro Vás, a nebudete tak na daních platit více, než musíte!

Způsoby zdanění příjmů OSVČ

Jako živnostník odvádíte sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu OSVČ – fyzických osob. Částky se odvíjejí od toho, kolik si vyděláte. Sazba daně je vždy 15 %, ale příjmy a výdaje můžete evidovat různě. Tím ovlivníte výši zdanění a odvodů, proto byste si měli dobře rozmyslet, kterou metodu evidence zvolíte.

Podle zákona o daních z příjmů máte 4 možnosti, jak zdanit příjem z podnikání.

Jak zdanit příjmy z podnikání

Na všechny se nyní podíváme podrobněji – od nejjednodušší až po nejsložitější variantu:


Paušální daň

Jednou měsíčně pošlete jednu částku na účet finančního úřadu. Paušální daň má tři pásma a výše platby se rok co rok mění. V roce 2024 například v nejnižším pásmu zaplatíte 7 498 Kč. Tato částka zahrnuje odvod na sociální a zdravotní pojištění a také daň z příjmu.

Když splňujete podmínky uvedené níže, nic dalšího neřešíte, nepodáváte daňové přiznání ani přehledy zdravotní pojišťovně a ČSSZ. Pokud chcete paušální daň využít, musíte se k ní přihlásit – návod najdete níže.

Podmínky využití paušální daně

 • Vaše roční příjmy z podnikání nepřesáhly 2 miliony korun.
 • Nejste plátci DPH, nejste zaměstnaní a podnikáte na hlavní činnost.
 • Vaše příjmy mimo podnikání jsou max. 50 000 Kč (z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní příjmy).
 • Nejste dlužníkem v insolvenčním řízení, společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.

Nevýhody a na co si dát pozor

Ačkoliv nepodáváte daňové přiznání, musíte evidovat své příjmy – abyste měli jistotu, že jste přihlášeni ve správném pásmu, nevyděláváte více než 2 miliony Kč, a také pro případ kontroly z finančního úřadu. Způsob evidence příjmů záleží na Vás, můžete si je sledovat třeba ve fakturačním systému nebo v excelové tabulce.

TIP: Pozor, v některých případech se podání přiznání přeci jen nevyhnete. Hlídejte si to a přečtěte si náš článek: kdy podat daňové přiznání u paušální daně.

Nevýhodou je, že přihlášením k jednotné paušální dani přijdete o možnost uplatnit si daňové slevy (na manžela či manželku, na děti, na invaliditu a další). V daňovém přiznání si také neodečtete úroky z hypoték nebo příspěvky na penzijní a životní pojištění. Pomocí těchto slev byste na dani mohli ušetřit.

Paušální daň je tedy vhodná jen pro některé podnikatele – především pro ty, jejichž roční příjmy přesahují cca 700 000 Kč (platí pro živnostníky s činností, na kterou lze využít 60% paušál, pro řemeslníky se hranice výhodnosti posouvá až na cca 1,3 mil. Kč) a nemají mnoho slev na daních. S nižšími příjmy se Vám spíše vyplatí zvolit paušální výdaje. Pro porovnání využijte kalkulačku paušální daně OSVČ.

Jak se přihlásit k paušální dani OSVČ?

 • Přihlásit se můžete do 10. ledna každého roku. Například: když budete chtít využít paušální daň v roce 2024, musíte se k ní přihlásit nejpozději 10. ledna 2024. Pokud to nestihnete, šanci máte zase až za rok.
 • Jedinou situací, kdy se můžete stát plátcem paušální daně v průběhu roku, je případ, kdy teprve začínáte podnikat. Oznámení o vstupu do paušálního režimu podejte současně se založením živnosti.
 • Režim paušální daně je trvalý, dokud se z něj neodhlásíte nebo neporušíte podmínky.

Paušální výdaje

Sledujete pouze své příjmy, výdaje v daňovém přiznání uplatníte jako procento z příjmů (nemusíte je nijak prokazovat ani si schovávat účtenky). Jde o velmi jednoduchý a často také nejvýhodnější způsob – získáte výdaje i podstatně vyšší než ve skutečnosti, a tím si snížíte základ daně.

Měsíčně platíte zálohy na sociální a zdravotní pojištění, jednou ročně podáváte daňové přiznání a přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ, na základě kterých se stanoví zálohy na další zdaňovací období.

Procenta pro paušální výdaje

Typ činnosti Procento výdajů Maximální výše uplatnitelných výdajů za rok
Řemeslná živnost, zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství 80 % 1 600 000 Kč
Volná, vázaná a koncesovaná živnost 60 % 1 200 000 Kč
Samostatná činnost, na kterou nemáte živnostenské oprávnění (např. autorské honoráře) 40 % 800 000 Kč
Pronájem 30 % 600 000 Kč

Výhody a nevýhody

Výhodou paušálních výdajů je téměř nulová administrativa během roku a poměrně jednoduché přiznání k dani z příjmů OSVČ. Nevýhodou je, že paušál můžete uplatnit jen na příjmy ve výši maximálně 2 miliony Kč.

Praktický příklad: Vyděláte si 3 miliony Kč za rok a Vaše podnikání spadá do 60% paušálu. Paušální výdaje však můžete využívat pouze na příjem 2 miliony Kč. Z toho vyplývá, že Vaše uplatnitelné výdaje budou nejvýše 1,2 milionu Kč (0,6×2 mil. Kč). Celkový základ daně pak činí 1,8 milionu Kč (příjmy 3 miliony mínus paušální výdaje 1,2 milionu).

Při rozhodování vezměte v potaz, že k výdajům stanoveným procentem si už žádné další výdaje neuplatníte. Pokud Vaše skutečné výdaje přesahují procentní paušál, zvolte raději daňovou evidenci, jinak na daních zbytečně zaplatíte více.


Daňová evidence

Evidujete všechny své příjmy a skutečné výdaje a z nich vypočítáte daň v daňovém přiznání. Vyplatí se Vám v případě, že máte vysoké výdaje související s podnikáním – čím vyšší jsou, tím nižší bude Váš základ daně a spolu s ním i daň z příjmu. Stejně jako u paušálních výdajů měsíčně platíte zálohy na sociální a zdravotní pojištění a jednou ročně podáte daňové přiznání a přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ.

Výhody a nevýhody

 • Daňová evidence je administrativně náročnější než paušály – sledujete totiž veškeré peněžní a nepeněžní operace, příjmy a výdaje, soupis hmotného a nehmotného majetku, závazků, pohledávek a informace o stavu zásob na konci roku.
 • Na druhou stranu si do výdajů uplatníte cokoliv, co k práci potřebujete (uplatnění výdajů samozřejmě musíte obhájit v případě kontroly z finančního úřadu).

Jak vést daňovou evidenci

Způsob evidence k výpočtu základu daně OSVČ záleží jen na Vás. Můžete využívat účetnický software, online nástroje, excelovou tabulku nebo si najmout odborníky, kteří se Vám o daňovou evidenci postarají.


Účetnictví

Sledujete náklady, výnosy a všechny finanční toky ve svém podnikání. Měsíčně platíte zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Jednou ročně podáte daňové přiznání a přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ.

Kdy musí živnostník povinně vést účetnictví?

 • Jeho příjem z podnikání překročil 25 milionů Kč za předcházející kalendářní rok.
 • Je zapsaný v obchodním rejstříku (běžně jsou OSVČ zapsány pouze v živnostenském rejstříku).
 • Ukládá mu to zvláštní právní předpis.
 • Je společníkem ve firmě, kde alespoň jeden ze společníků vede účetnictví.

Výhody a nevýhody

Vedení účetnictví je ze čtyř zmiňovaných možností administrativně nejnáročnější, ale poskytne Vám detailní obraz o finanční situaci. Zpravidla se neobejdete bez účetní. Pro účetnictví se můžete rozhodnout dobrovolně, většině OSVČ se však nevyplatí – pokud máte vyšší výdaje, zvolte spíše daňovou evidenci.

I když se na první pohled může zdát, že daňová evidence a účetnictví jsou stejné, není tomu tak. Vedení účetnictví nefunguje pouze na bázi peněžních toků – místo příjmů a výdajů se řídí náklady a výnosy, podle kterých se stanovuje základ daně. Směrodatný je vždy okamžik vzniku výnosu nebo nákladu, nikoliv okamžik platby, jak je tomu v případě daňové evidence.

TIP: V dalším článku jsme podrobně popsali rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím. Pokud Vám pořád nejsou jasné, doporučujeme Vám si ho přečíst.

Srovnání: kterou metodu zdanění vybrat?

V tabulce níže jsme srovnali základní parametry jednotlivých metod evidence zdanění OSVČ. Jakmile vyberete jeden způsob, vztahuje se na celou Vaši podnikatelskou činnost (§ 7 v daňovém přiznání). Nemůžete počítat některé výdaje paušálně a jiné spočítat podle skutečnosti – všechny uplatňujete stejným způsobem.

Situace se poněkud komplikuje, pokud některé Vaše příjmy plynou z činnosti realizované v zahraničí. Více se dočtete v případové studii o daňovém rezidenství sportovců.


Parametr Paušální daň Paušální výdaje Daňová evidence Vedení účetnictví
Hlavní podmínky roční příjem do 2 milionu Kč, neplátce DPH žádné (ale částka uplatnitelných výdajů má limity dle tabulky výše) žádné povinně až při ročním obratu nad 25 milionů Kč, nebo dobrovolně
Evidence příjmů ano ano ano v účetnictví se sledují náklady a výnosy
Evidence výdajů ne ne ano
Administrativa nulová nízká střední vysoká
Podání daňového přiznání ne ano ano ano
Uplatnění slev na dani ne ano ano ano
Podání přehledů pojišťovně a ČSSZ ne ano ano ano
Vhodné pro OSVČ splňující podmínky, které nemají mnoho slev k uplatnění a nechtějí řešit papírování. Živnostníky s nízkými skutečnými výdaji. Podnikatele s vysokými skutečnými výdaji (např. prodej zboží s marží pod 40 %). Nedoporučujeme, pokud nemusíte vést účetnictví povinně.

Nemůžete se rozhodnout?

V praxi se nejčastěji setkáváme se zdaněním pomocí paušálních výdajů – jsou jednoduché a výhodné pro většinu živnostníků. Určitě si ale svou vlastní podnikatelskou situaci propočítejte. Možná zjistíte, že máte vyšší výdaje, než kolik Vám vychází v paušálu OSVČ.

Pokud potřebujete pomoci s porovnáním, co se Vám více vyplatí, nebo hledáte účetní pro vedení daňové evidence nebo zpracování daňového přiznání, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Doporučujeme

Daňové přiznání
Daňové přiznání

Termín podání se blíží, ale Vy nemáte čas na…

Termín podání se blíží, ale Vy nemáte čas na papírování? Objednejte si daňové přiznání online a formuláře vyřešíme…

Zjistit více Zjistit více

Mohlo by Vás také zajímat