Nové interpretace Národní účetní rady

20.12.2020

NUR se v nových interpretacích vyjadřuje k problematice cizoměnových kurzů.

Národní účetní rada vydala dvě nové interpretace

  • I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
  • I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně

Co přinášejí tyto interpretace?

Obě interpretace řeší nový přístup při zohlednění cizoměnových kurzů v rámci účetní závěrky. V důsledku toho by tak již nemělo docházet k automatickému přepočtu kurzem platným k rozvahovému dni, ale je třeba vzít v úvahu, jaké položky kurzové riziko pro účetní jednotku skutečně představují.

Poskytnuté cizoměnové zálohy, které budou započteny oproti konečné ceně, jsou ve své podstatě úhradou části ceny, a nepředstavují tak již kurzové riziko. Proto by zálohy poskytnuté v cizí měně neměly už být v rámci závěrkových operací přepočteny odpovídajícím aktuálním kurzem.

V případě pohledávek, které jsou kryté opravnou položkou, představuje pro účetní jednotku kurzové riziko v podstatě pouze ta část pohledávky, kde ještě lze očekávat peněžní tok (tj. zbývající část pohledávky nekrytá opravnou položkou). Pouze tato část pohledávky by tak měla být přeceněna. V případě, že je cizoměnová pohledávka zcela kryta opravnou položkou, a tato pohledávka je tak považována za nedobytnou, k žádné úpravě z hlediska změny kurzu k rozvahovému dni nedochází.

Uvedené interpretace by měly být zohledněny už pro přípravu účetních závěrek za rok 2020.


Novinky z našeho blogu

13.01.2021

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a k silniční dani výjimečně až do konce března 2021. Na základě rozhodnutí ministerstva financí …

Celý článek
05.01.2021

Přinášíme Vám stručný přehled těch nejdůležitějších změn v oblasti daní a účetnictví pro rok 2021. Daňové novinky v roce 2021 Daňový balíček Snad…

Celý článek
20.12.2020

NUR se v nových interpretacích vyjadřuje k problematice cizoměnových kurzů. Národní účetní rada vydala dvě nové interpretace I-42 Cizoměnové…

Celý článek
15.12.2020

Jaké novinky přinese projednávaný daňový balíček? V současné době probíhá bouřlivá debata nad finální podobou daňového balíčku, který je nyní projednáván v…

Celý článek
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Další informace