Nové interpretace Národní účetní rady

20.12.2020

NUR se v nových interpretacích vyjadřuje k problematice cizoměnových kurzů.

Národní účetní rada vydala dvě nové interpretace

  • I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
  • I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně

Co přinášejí tyto interpretace?

Obě interpretace řeší nový přístup při zohlednění cizoměnových kurzů v rámci účetní závěrky. V důsledku toho by tak již nemělo docházet k automatickému přepočtu kurzem platným k rozvahovému dni, ale je třeba vzít v úvahu, jaké položky kurzové riziko pro účetní jednotku skutečně představují.

Poskytnuté cizoměnové zálohy, které budou započteny oproti konečné ceně, jsou ve své podstatě úhradou části ceny, a nepředstavují tak již kurzové riziko. Proto by zálohy poskytnuté v cizí měně neměly už být v rámci závěrkových operací přepočteny odpovídajícím aktuálním kurzem.

V případě pohledávek, které jsou kryté opravnou položkou, představuje pro účetní jednotku kurzové riziko v podstatě pouze ta část pohledávky, kde ještě lze očekávat peněžní tok (tj. zbývající část pohledávky nekrytá opravnou položkou). Pouze tato část pohledávky by tak měla být přeceněna. V případě, že je cizoměnová pohledávka zcela kryta opravnou položkou, a tato pohledávka je tak považována za nedobytnou, k žádné úpravě z hlediska změny kurzu k rozvahovému dni nedochází.

Uvedené interpretace by měly být zohledněny už pro přípravu účetních závěrek za rok 2020.


Novinky z našeho blogu

01.03.2021

Rozhodujete se, která forma podnikání je pro vás ta pravá? Pomůže vám tento přehled hlavních rozdílů mezi akciovou společností a společností s ručením…

Celý článek
25.02.2021

Novelizace daňového řádu přinesla řadu změn, např. zavedení nové podoby daňové informační schránky nebo úpravy ve lhůtách pro podání přiznání k dani z příjmů.…

Celý článek
15.02.2021

V lednu 2021 vešel v platnost tzv. daňový balíček, který v sobě obsahoval celou řadu změn s dopadem do oblasti hmotného a nehmotného majetku. Novela…

Celý článek
09.02.2021

Daňové přiznání se týká hlavně podnikatelů. V tomto článku zjistíte základní informace, které vám pomohou s vyplněním daňového přiznání. Podáváte daňové…

Celý článek
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Další informace