NUR se v nových interpretacích vyjadřuje k problematice cizoměnových kurzů.

Národní účetní rada vydala dvě nové interpretace

  • I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
  • I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně

Co přinášejí tyto interpretace?

Obě interpretace řeší nový přístup při zohlednění cizoměnových kurzů v rámci účetní závěrky. V důsledku toho by tak již nemělo docházet k automatickému přepočtu kurzem platným k rozvahovému dni, ale je třeba vzít v úvahu, jaké položky kurzové riziko pro účetní jednotku skutečně představují.

Poskytnuté cizoměnové zálohy, které budou započteny oproti konečné ceně, jsou ve své podstatě úhradou části ceny, a nepředstavují tak již kurzové riziko. Proto by zálohy poskytnuté v cizí měně neměly už být v rámci závěrkových operací přepočteny odpovídajícím aktuálním kurzem.

V případě pohledávek, které jsou kryté opravnou položkou, představuje pro účetní jednotku kurzové riziko v podstatě pouze ta část pohledávky, kde ještě lze očekávat peněžní tok (tj. zbývající část pohledávky nekrytá opravnou položkou). Pouze tato část pohledávky by tak měla být přeceněna. V případě, že je cizoměnová pohledávka zcela kryta opravnou položkou, a tato pohledávka je tak považována za nedobytnou, k žádné úpravě z hlediska změny kurzu k rozvahovému dni nedochází.

Uvedené interpretace by měly být zohledněny už pro přípravu účetních závěrek za rok 2020.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat