Každý podnikatel, který chce, aby mu jeho podnikatelské aktivity přinášely co nejvíce zisku, snaží se myslet ekonomicky. Tzn., aby příjmy z jeho činnosti byly co nejvyšší, a naopak náklady co nejnižší. V některých případech se sice šetřit nevyplácí, ale existují situace, kdy si náklady můžeme ohlídat a jejich udržení na co nejnižší hranici je pro nás přínosem.

Definice a dělení nákladů

Náklady definujeme jako přostředky vynaložené v rámci podnikání pro dosažení co nejvyšších výnosů. Patří mezi ně např. spotřebovaný materiál, spotřebované služby, mzdové náklady, poplatky a daně státnímu sektoru a mnoho dalších.

Náklady můžeme dělit z několika a různých hledisek na:

  • fixní a variabilní
  • přímé a nepřímé
  • režijní a jednicové
  • jiné

Velmi důležité jsou pro podnikatele daňově uznatelné náklady, které nám snižují daňovou povinnost, a tudíž jsou pro nás žádoucí. S problematikou daňové optimalizace vám rádi pomůžeme.

Snižování nákladů

Snižování nákladů je systematická nepřetržitá činnost, kdy podnikatel reaguje na tržní situaci a vyhledává možnosti, které by mohly vést k úsporám v podnikatelské činnosti, a tím ve výsledku k vyššímu zisku. Jednou z možností, jak minimalizovat náklady na provoz firmy je snižování režijních nákladů. Mezi ty patří hledání vhodných a cenově dostupnějších dodavatelů služeb např. dodavatelé kancelářských potřeb, telefonní operátoři, servisní firmy, výhodnější pojištění firmy, náklady na marketingové aktivity apod.

Dalším častým krokem výrobních podniků, kteří hledají úspory, je snaha investovat do zavedení nových produkčních technologií a tím ušetřit mzdové náklady ve výrobě.

Pokud se firma dostane do finančních problémů, sahá nejčastěji k ráznému a jednorázovému řešení v oblasti minimalizování nákladů. Mezi ty nejčastěji patří personální oblast, kdy dochází ke snižování počtu zaměstnanců, mzdových nákladů, zrušení výhod pro zaměstnance apod.

Je dobré nastavit controllingové procesy a pravidelně sledovat pohyb financí nejen v rámci firmy, ale rovněž z firmy ven a naopak. I zde se jistě najdou případy, kdy objevíte rezervy.

Tip pro menšího podnikatele, který nepotřebuje prostory

Pro nevelkou firmu, která nepodniká v oblasti výroby a nemá potřebu rozlehlých podnikatelských prostor, je možná úspora např. také ve volbě vhodného sídla tak, aby minimalizoval náklady za pronájem a provoz kanceláří. Podnikat může z domova od svého PC, ale sídlo firmy si zajistí prostřednictvím nabízených služeb. Tím mu odpadají náklady za prostory, které vlastně nevyužívá a za mnohem nižší částku má k dispozici adresu, na kterou přihlásí svou firmu, konferenční místnost a další aktivity spojené s touto službou (např. evidence pošty apod.)

Pokud podnikatel efektivně snižuje náklady, vzniká mu tak větší prostor pro marže a následný zisk. Je ovšem důležité uvědomovat si, že nesmíme zaměnit snižování nákladů za kvalitu nakupovaných služeb. Ve výsledku by tento krok přinesl více škody než užitku.

Rozhodně se také vyvarujte úspor v oblastech, které by mohli ovlivnit kvalitu výrobků či služeb jdoucích k zákazníkovi nebo takové, které by mohly ovlivnit dobré jméno firmy. Je velice lehké zákazníka zklamat a následně obtížné získat jeho důvěru zpět.

I naše firma má s podobnými aktivitami zkušenosti. Pokud budete mít zájem, rádi Vám je předáme. Stačí nás kontaktovat a jdeme na to.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat