Zdanění příjmu sportovců a daňové rezidentství

V rámci hledání cest k nižšímu zdanění si sportovci často pohrávají s myšlenkou na změnu daňového rezidentství. Taková změna ovšem není možná u všech a zároveň skutečné úspory přinese jen zlomku sportovců. V dnešním článku se podíváme na všechny podmínky, které musí sportovec splnit, aby změnou daňového rezidentství získal kýžené výhody bez zbytečného rizika.


Při danění příjmu sportovců je základem odpovědět si na dvě otázky:

 • Ve které zemi je daňovým rezidentem?
 • Za jaké činnosti může dostávat odměnu?

Jak určit daňové rezidentství sportovců

V tomto článku se zaměřujeme na sportovce, ale stejná pravidla by platila i pro umělce, programátory nebo pendlery z pohraničních oblastí. Daňovým rezidentem může být poplatník pouze v jednom státě, ve kterém daní veškeré příjmy. Výjimkou jsou při určování rezidentství Američané, jelikož USA vyžaduje po svých občanech, aby danili v USA bez ohledu na to, ve které zemi jsou rezidenty.

Jak se rezidentství určuje? Vychází se z podmínek daných mezinárodními smlouvami. Tyto smlouvy se nazývají SZDZ (Smlouvy o zamezení dvojího zdanění) a Česko je má uzavřené s více než 80 státy světa. Mají přednost například před českým zákonem o dani z příjmů, který si jako rozhodné kritérium pro určení rezidentství stanovil hranici 183 dnů pobytu na území ČR. V různých případech se proto uplatňují různé mezinárodní smlouvy, takže je třeba odpovědi hledat konkrétně pro dané země a jejich právní řády.

Kritéria pro posouzení daňového rezidentství

V nejčastějším případě narazíte na kritéria podobná tomuto modelovému seznamu:

 • 1

  Stálý byt


  Poplatník je považován za rezidenta daného státu, jakmile v něm má k dispozici stálý byt. Tím je jakákoliv forma bydlení, ať už vlastní nemovitost nebo pronajatý pokoj. Nejde o trvalý pobyt zapsaný v dokladech, ale o dlouhodobé bydlení, které je mu kdykoliv k dispozici.

  Prokazuje se výpisem z katastru nemovitostí, nájemní smlouvou a potvrzením o úhradě nájemného, energií a internetu. Za stálý byt se nepovažuje bydlení u rodičů či kamarádů, ačkoliv může být dostupné také prakticky kdykoliv. Pokud má poplatník v dané zemi zaměstnání, de facto se předpokládá, že zde má i stálý byt, pakliže neprokáže opak například letenkami nebo účty za hotel.

 • 2

  Středisko životních zájmů


  Pokud se rezidentství nepodaří určit stálostí bytu, přichází na řadu kritérium střediska životních nákladů, které je definováno volněji než stálý byt. Řeší se, kde má poplatník užší osobní a hospodářské vazby, kde má rodinné a společenské vztahy, kde vykonává zaměstnání, podnikání, kde má vedené bankovní účty, kde se angažuje politicky a kulturně, kde mu vydali řidičský průkaz.

 • 3

  Místo, kde se poplatník obvykle zdržuje


  Při neúspěchu ve výše uvedených kritériích se zjišťuje, kde se poplatník obvykle zdržuje. Až do této fáze se při zkoumání daňového rezidentství zajde pouze výjimečně. Jako častý příklad pro ilustraci tohoto kritéria je používán model bezdětného programátora, který létá po světě a pracuje z různých kaváren, nebo penzisty, který polovinu roku tráví v bytě v Krkonoších a druhou v apartmánu v Chorvatsku.

 • 4

  Státní občanství


  Pokud by nešlo rezidentství určit podle stálého bytu ani podle střediska zájmů a daný člověk například pobýval přesně polovinu roku ve dvou zemích, určí se jeho daňové rezidentství podle státního občanství.

 • 5

  Dohoda na úrovni ministrů financí


  V extrémně vzácných případech o rezidentství rozhodnou ministři financí dotčených zemí.

Při určování daňového rezidentství se postupuje od prvního kritéria dále. Pokud nelze jednoznačně přiřknout daňové rezidentství prvním pravidlem, pokračuje se ke druhému, třetímu atd. Jakmile se rezidentství podaří zjistit, k dalším kritériím se nepřistupuje.

Ukažme si tento proces na dvou příkladech inspirovaných naší praxí.

Perlička z praxe #1

Slovenský občan, podnikatel – programátor, vlastní nemovitost v Česku i na Slovensku. Na Slovensku má manželku, se kterou ale nežije, jen zatím nedořešili rozvod. Většinu roku pobýval v Česku, kde má partnerku, nicméně byl určen daňovým rezidentem Slovenska s odůvodněním, že manželka je víc než milenka. Klient byl značně překvapen, jelikož danil veškeré příjmy v Česku.

Perlička z praxe #2

Žena žijící na hranicích s Rakouskem má manžela Rakušana, vlastní nemovitost v Česku i v Rakousku, ona sama v Rakousku i pracuje a vozí tam děti do školy. Byla ale určena daňovým rezidentem Česka, protože tam má neziskovku, doma mluví česky a po práci se vždy vrací do české nemovitosti.

Zdanění příjmu sportovců

Značná část sportovců v praxi běžně pobírá odměny za činnosti, které nemusí být jen sportovním výkonem, jakým je např. odehrání zápasu. Jelikož zdanění potom podléhá různým pravidlům, která se výrazně liší na základě právních řádů jednotlivých zemí, je nutné daňový režim vždy posuzovat individuálně s ohledem na konkrétní druh příjmů, zúčastněné státy, konkrétní smlouvy o zamezení dvojího zdanění atd.

Pro základní představu si celou problematiku ukážeme na příkladu z naší praxe. Sportovci běžně fakturují některé z následujících činností:

 • Sportovní výkon: odměna za sportovní výkon je nejčastěji formou tzv. „price money“ u turnajových soutěží individuálních sportů, případně formou dlouhodobé smlouvy s klubem nebo organizací.
 • Reklama: typickým příkladem je sportovec, který nosí oblečení dané značky, propaguje její nápoje nebo přestřihne pásku při otevření nové posilovny.
 • Propagace sportu: dalším častým příklad je účast na přednáškách ve školách a sportovních klubech, kde sportovec hovoří o svých zkušenostech, historii, vítězstvích.
 • Čestné návštěvy: známé osobnosti se někdy účastní čestných návštěv, například při výročí svého rodného města, kde nezřídka část akce moderují.
 • Lektorská činnost: zkušení sportovci sdílejí své know-how formou kurzů a soukromých přednášek, kde účastníkům ukazují, jak cvičit, jak se stravovat a další.

Případová studie zdanění příjmů sportovce

Český občan pracuje jako profesionální sportovec v Itálii, kde si také pronajímá byt. V Česku stálý byt nemá, bydlel u rodičů. Je daňovým rezidentem Itálie, do Česka pojede v červenci a srpnu na dvě akce.

1. Zápas v Česku

V červenci na území Česka odehraje zápas za účasti veřejnosti. Platí ho společnost SPORT s.r.o., které sportovec za dané utkání vystaví fakturu na 100 tisíc Kč. Sportovec firmě musí oznámit, že je daňovým rezidentem Itálie.

V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 586/1922 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), bude sportovec tuto odměnu danit v ČR srážkovou daní dle § 36 ZDP ve výši 15 procent. SPORT s.r.o. mu tedy proplatí pouze 85 tisíc Kč, 15 tisíc Kč pošle finančnímu úřadu, který na základě žádosti vystaví potvrzení o zaplacení daně a společnost je následně předá sportovci. Ten si může tuto daň započíst na svou daňovou povinnost, pokud mu to italský právní řád umožní, případně může podle § 36 odst. 7 ZDP podat daňové přiznání v Česku. To je umožněno pouze rezidentům Evropské unie a pouze u některých činností, mezi které sportovní výkony patří.

Na co si dát pozor? Nezapomeňte při fakturaci firmě sdělit zemi svého daňového rezidentství a vyžádat si potvrzení o uhrazení daně v jiné zemi. U akcí s mezinárodní účastí jsou časté kontroly ze strany finančního úřadu. V případě pochybení hrozí společnosti doměření daně, která bude dokonce vyšší než původní částka, jelikož 100 tisíc Kč je považováno pouze za 85 % vyplacené odměny. K tomu se navíc připočítávají úroky z prodlení. Firmy se před podobnými překvapeními smluvně chrání a veškeré způsobené náklady přenášejí na sportovce.

2. Přednáška na téma „Jak se udržet ve formě“

V srpnu sportovec přijede do Česka na přednášku, kde kde účastníkům poradí, jak cvičit, aby se udrželi ve formě. Tento příjem můžeme označit za příjem pocházející z lektorské činnosti, což spadá do kategorie poskytování služeb, a proto se bude řídit podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) ZDP. Sportovec vystaví společnosti SPORT s.r.o. fakturu na 100 tisíc Kč, ta mu tuto částku vyplatí a on ji celou zdaní v Itálii.

Na co si dát pozor? Každý případ se odvíjí od podmínek platných pro konkrétní zemi. Zjistěte si proto předem daňovou povinnost v zemi, kde jste rezidentem, a konkrétní znění smluv o zamezení dvojího zdanění.

V každém případě je problematika zdanění příjmu při rozhodování o daňovém rezidentství ovlivněna i dalšími faktory, které nelze zobecnit. Svá rozhodnutí byste měli vždy konzultovat s daňovým specialistou.

Výhody změny rezidentství pro sportovce

Mnozí sportovci své daňové rezidentství přesouvají do zemí s nižším daňovým zatížením, tzv. daňových rájů. Mezi klasické důvody, proč tak činí, patří především:

 • nižší až nulové zdanění ve vybraných jurisdikcích (Monako, Nizozemí, …),
 • nižší až nulové odvody na sociálním a zdravotním pojištění,
 • jednodušší daňový systém,
 • možnost výhodnějších paušálních daní,
 • možnost využití sociálních bonusů a daňových slev, které v Česku nejsou nebo jsou nižší.

Známým případem požívání výhod plynoucích z daňového rezidentství v Monaku je Petra Kvitová, ale tuto zemi pro daňové účely využívají i další čeští tenisté a jiní sportovci. Tímto způsobem může určitých výhod dosáhnout kdokoliv, například Gérard Depardieu se kvůli vysokému zdanění ve Francii stal občanem Ruské federace a mnoho dalších Francouzů přesouvá svá rezidentství do přívětivější Belgie.

Na co si dát pozor? Kromě příslibu výhod při umělé manipulaci s daňovým rezidentstvím hrozí také riziko. Pokud se státní úřady začnou o pravdivost deklarovaných skutečností zajímat, může dojít k doměření daně v zemi, ze které daňový subjekt odešel. Takto v minulosti narazily slavné osobnosti sportu jako fotbalista Lionel Messi nebo tenista Boris Becker. A proto je třeba vždy pečlivě zvážit, zda test daňového rezidentství podle výše zmíněných kritérií skutečně zvládnete tak, jak jste uvedli v daňovém přiznání.

Daně? Vyřešíme je za Vás!

Zajímá Vás, jaké výhody by Vám změna daňového rezidentství mohla přinést? Nebo máte pochybnosti, zda daníte své příjmy správně? Obraťte se na nás a společně najdeme odpovědi na Vaše otázky.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat