Tak jako každý rok, i rok 2015 přináší pro podnikatele celou řadu změn. Vybrali jsme pro Vás ty prozatím nejzásadnější. O dalších Vás budeme postupně informovat:

Druhá snížená sazba DPH a nový tiskopis daňového přiznání k DPH

Po dlouhých politických diskusích na téma snižování sazeb DPH jsme se dočkali změny. A to takové, že od 1.1.2015 přibyla třetí sazba DPH tzv. Druhá snížená sazba DPH 10 %. Co to ale v praxi pro podnikatele znamená?

První dvě sazby platí v uvedené výši od roku 2013, druhá snížená sazba platí od roku 2015:

  • základní sazba DPH je 21 %,
  • snížená sazba DPH je 15 %,
  • druhá snížená sazba DPH je 10 %.

Druhá snížená sazba se konkrétně týká tohoto typu zboží:

Kód nomenklatury celního sazebníku Název zboží
0402,0404, 1901,2106 Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.
2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004,3006 Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.
4901,4903,4904 Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. (Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.)

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění. Více o zákonu si můžete přečíst zde.

„Pro firmy je zásadní změnou to, že bude nový tiskopis daňového přiznání, konkrétně 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19. Ten budou firmy používat prvně od 1. čtvrtletí 2015.“ Bc. Martin Richter, účetní specialista firmy Jake&James.

V současné době má zavedeny dvě snížené sazby DPH 15 zemí EU. Dvě snížené sazby má například Belgie, Francie, Irsko nebo Maďarsko.

Milionový limit pro registraci k DPH

Předpokládáte v nejbližší době obrat za posledních 12 měsíců vyšší než 1.000.000 Kč? Dosud nejste plátci DPH?

Od 1. 1. 2015 se limit pro povinnou registraci k DPH nesnižuje a zůstává hranice jednoho milionu korun. Po hlasování v parlamentu, které proběhlo 22. prosince 2014, si mohou oddechnout podnikatelé s vykazovanými tržbami mezi 750 tisíci a milionem korun ročně. Těm totiž hrozilo, že se z nich stanou plátci DPH a budou se muset potýkat se související agendou.

Povinně se budou muset přihlásit k plátcovství daně z přidané hodnoty ty podnikatelské subjekty, které překročí obrat 1.000.000 Kč. Obrat firmy musí sledovat po ukončení každého měsíce za 12 měsíců zpětně.

Pokud si se zpracováním DPH agendy nevíte rady nebo si nechcete dělat starosti s hlídáním obratu pro registraci, můžete se obrátit na odborníky v Jake&James.

Platit v hotovosti půjde do 270 tisíc

Od 1.12.2014 klesl limit pro povinné bezhotovostní platby z dosavadních 350 tisíc korun na 270 tisíc korun. Omezení plateb v hotovosti se bude vztahovat i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky.

Toto omezení plateb v hotovosti reaguje na rozsudek Nejvyššího správního soudu z roku 2011. Podle něho se povinnost provádět platby nad stanovenou výši bezhotovostně vztahuje pouze na případy, kdy se platí již existující závazek. Důvodem této změny je snaha o snížení korupčního rizika.

„Firmy si musí dát pozor také na to, že příjemce je povinen odmítnout platbu nad nově stanovený limit, pokud není bezhotovostní.“ Bc. Jakub Vondráček, ředitel firmy Jake&James

Podání, která je nutné nově činit elektronicky

S prvním dnem roku 2015 dojde také k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky – datovou schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací.

Elektronické podání nově musí firmy nově povinně podat:

  • formulářové podání
  • přihlášku k registraci
  • oznámení o změně registračních údajů
  • daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání
  • hlášení, následné hlášení
  • vyúčtování, dodatečné vyúčtování

Elektronická podání současně činí osoba, která má zpřístupněnu datovou schránku (popř. ji má zpřístupněnou její zástupce).

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat