Rychlý přehled, jak funguje zpětné uplatnění daňových ztrát.

Jak funguje zpětné uplatnění?

Jako jedno z mnoha vládních opatření v boji proti koronaviru byla do českého zákona o daních z příjmů implementována možnost zpětného uplatnění daňové ztráty. Jak tento nástroj funguje?

Pokud byl např. v roce 2019 vykázán kladný základ daně a v roce 2020 byla naopak vykázána daňová ztráta, může daňový poplatník tuto daňovou ztrátu uplatnit proti minulým ziskům, čímž vpodstatě okamžitě vznikne přeplatek na dani z příjmů. Tento přeplatek je možné samozřejmě využít jiným způsobem.

Doposud bylo možné daňovou ztrátu uplatnit pouze následně během následujících pěti zdaňovacích období po tom období, ve kterém daňová ztráta vznikla. Nově však bude možné takovou daňovou ztrátu uplatnit právě i zpětně, a to až za dvě bezprostředně předcházející období. Oproti následnému uplatnění daňové ztráty je její uplatnění zpětně omezeno celkovou (tj. za obě předcházející období dohromady) částkou 30 milionů korun.

Nově bude existovat i možnost vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna. Je však třeba mít na paměti, že je to nevratný úkon (vzdání se zmíněného práva bude řešeno formou oznámení správci daně). Zásadní výhodou však je skutečnost, že zmíněný krok (v porovnání se situací, kdy ke vzdání se práva na uplatnění nedojde,) povede ke zkrácení prekluzivní lhůty, a tedy i období, po které může být doměřena daň.

Pro rok 2020 existuje zvláštní přechodný režim, kdy ve vztahu k předchozím obdobím je možné za rok 2020 pracovat pouze s odhadem daňové ztráty za toto období. Případná korekce (odhad vs. skutečný výsledek za rok 2020) se provede prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za toto období. Cílem je opět urychlit možnost čerpání případného přeplatku ze strany daňových poplatníků.

Uplatnění daňových ztrát má obecně řadu omezení – mimo jiné je třeba hlídat případné změny vlastnické struktury; stejně tak může mít na uplatnění daňové ztráty vliv přeměna obchodní korporace.

Účinnost zmíněné novely je od 1. 7. 2020, přičemž tento nástroj by měl v české legislativě zůstat trvale.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat