Slovník pojmů

ZORIENTUJTE SE VE SVĚTĚ PODNIKÁNÍ

Najděte si pojem pomocí vyhledávacího pole nebo procházejte všechny podle abecedy.

Zajímá Vás něco dalšího? Najděte si pojem pomocí vyhledávacího pole.

Všechny pojmy

Vše | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dozorčí rada je kontrolní orgán kapitálových společností a některých dalších institucí např nadací Povinně ji zřizují akciové společnosti s dualistickým uspořádáním dobrovolně ji mohou ustanovit také s r o Kdo volí dozorčí radu Členy dozorčí rady nejčastěji volí a odvolává valná hromada společnosti Pokud není stanoveno jinak mívá rada 3 členy volené na 3 roky Co dělá dozorčí rada ...

Podle podmínek pro získání živnostenského oprávnění rozlišujeme několik druhů živností Možná je i kombinace několika oborů   Živnosti se dělí na 2 základní druhy: Ohlašovací: provozování ohlašovacích živností je podmíněno odbornou způsobilostí kromě živností volných a nevyžaduje udělení státního povolení Koncesované: pro jejich výkon je nutné získat koncesi tedy úřední povolení k...

Evropská společnost Societas Europaea SE je nadnárodním typem akciové společnosti Její vznik a fungování upravuje legislativa EU Hlavní výhoda SE spočívá ve snazším podnikání na jednotném evropském trhu Stejně jako česká akciová společnost může mít SE monistickou nebo dualistickou strukturu které se v mnohém podobají své tuzemské variantě Nejvyšším orgánem evropské společnosti je tak...

Franšíza někdy nesprávně označovaná jako „frančíza” je podnikatelský model založený na spolupráci známé značky s nezávislými podnikateli Jde o koncept oblíbený zejména u nadnárodních řetězců – například fast foodů drogerií nebo realitních kanceláří Samotný pojem franšíza pochází z anglického „to franchise” což znamená udělit povolení nebo licencovat A právě v tom spočívá podstata...

Podle právní definice se za fyzickou osobu považuje každý člověk Všechny fyzické osoby mají od narození až do smrti takzvanou právní osobnost – jsou tedy způsobilé mít zákonná práva a povinnosti K fyzickým osobám se váže také pojem svéprávnost což je způsobilost k právnímu jednání např podepisování smluv Plnou svéprávnost získává člověk dosažením 18 let věku případně sňatkem Práva a...

 |  2 z celkem 9  |