Slovník pojmů

ZORIENTUJTE SE VE SVĚTĚ PODNIKÁNÍ

Najděte si pojem pomocí vyhledávacího pole nebo procházejte všechny podle abecedy.

Zajímá Vás něco dalšího? Najděte si pojem pomocí vyhledávacího pole.

Všechny pojmy

Vše | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IČ někdy také IČO je zkratka pro identifikační číslo a DIČ pro daňové identifikační číslo   IČ: unikátní osmimístný kód právnické osoby podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu přiděluje jej rejstříkový soud po vzniku společnosti zjistíte je například v registru firem ARES DIČ: jedinečná identifikace každého daňového subjektu DIČ má každá právnická a fyzická osoba která...

Je to pojem spojený se zahraničními transakcemi I v případě že v České republice nejste plátcem DPH můžete mít povinnost zaregistrovat se jako tzv identifikovaná osoba Tato povinnost se Vás týká pokud: nakoupíte zboží z jiných členských států EU v hodnotě nad 326 000 Kč v období dvou po sobě jdoucích let poskytujete služby do jiných členských států EU či je z nich přijímáte Typicky jde...

Za insolvenci se označuje situace kdy se zadlužená společnost ocitne v úpadku nebo jí úpadek bezprostředně hrozí Úpadek podle insolvenčního zákona nastává pokud má firma několik věřitelů a peněžité závazky nejméně 30 dní po splatnosti které není schopna plnit Insolvence obchodní společnosti se řeší jedním ze dvou způsobů: Reorganizace Patří mezi takzvaná sanační opatření – provoz podniku...

Obchodní společnosti se dělí na kapitálové a osobní Hlavním rozdílem mezi těmito typy firem je že zatímco v kapitálové společnosti neručí společníci za závazky společnosti vůbec nebo je jejich ručení omezeno v osobní společnosti všichni nebo alespoň někteří společníci ručí celým svým majetkem Mezi kapitálové společnosti patří: společnosti s ručením omezeným s r o akciové společnosti ...

Povinně se ze zákona stáváte plátcem DPH tedy daně z přidané hodnoty od okamžiku kdy Váš obrat za předchozích 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne částku 2 000 000 Kč Pokud obrat dva miliony korun nepřesáhne můžete se stát plátcem DPH dobrovolně Obratem se myslí součet všech tuzemských příjmů z: dodání zboží převodu nemovitosti poskytnutí služby Další informace najdete v článku o...

 |  3 z celkem 9  |