Dohoda o provedení práce: co a jak se mění v roce 2024

Novela zákoníku práce mění v průběhu roku 2024 mnoho dosud zažitých pravidel pro dohody o provedení práce (DPP). Oblíbený způsob přivýdělku nově podléhá nejen centrální evidenci, ale i vyšším odvodům. Podívejte se s námi na hlavní změny, které se do DPP promítnou v roce 2024*.

*Legislativa týkající se DPP prošla od roku 2023 mnoha podstatnými změnami a další ji pravděpodobně ještě čekají. Novely budeme i nadále průběžně sledovat.

Co je dohoda o provedení práce?

Dohoda o provedení práce upravuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a slouží k omezenému přivýdělku. Typicky ji využívají pro brigády zejména studenti, důchodci či lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Oblíbená je i pro ty, kdo zvažují činnost OSVČ, ale nechce se jim zatím řešit povinné registrace. Na rozdíl od dohody o pracovní činnosti (DPČ) mívá spíše jednorázový charakter a také svá specifika a náležitosti.

DPP z pohledu zaměstnavatele

Základním rysem dohod o provedení práce je omezení na 300 hodin ročně. S jedním zaměstnancem můžete sice uzavřít libovolný počet DPP na různé činnosti, avšak u Vaší firmy smí v režimu DPP odpracovat maximálně 300 hodin za celý kalendářní rok. Pokud by tento limit překročil, stává se smlouva neplatnou a Vám hrozí sankce za zaměstnávání osob bez platné pracovní smlouvy.

Dohodu o provedení práce sjednejte se zaměstnancem vždy písemně. Ve smlouvě nezapomeňte uvést hlavní náležitosti jako:

 • identifikaci obou smluvních stran;
 • druh a rozsah vykonávané práce;
 • místo výkonu práce;
 • předpokládanou pracovní dobu a její rozvržení vč. doby odpočinku (přestávky na oběd atd.);
 • mzdu a způsob odměňování;
 • výměru dovolené a způsob určení délky dovolené;
 • postup při rozvazování pracovního poměru.

TIP: Vzorovou smlouvu o DPP k vyplnění si můžete stáhnout přímo na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Smlouva může mít jak klasickou listinnou podobu, tak nově i elektronickou. Společně s elektronickým doručením (např. na e-mail zaměstnance, který není vedený přímo u Vaší společnosti) tuto podobu oceníte zejména ve chvíli, kdy podnikáte na dálku.

Změny v DPP od 1. 1. 2024

 • Minimální a zaručená mzda: Od ledna 2024 platí, že hodinová mzda na DPP nesmí být nižší než minimální hodinová mzda v daném období. V roce 2024 tak nesmíte svým dohodářům platit méně než 112,50 Kč za hodinu. Pokud si s nimi sjednáte nižší hodinovou odměnu (bez započtení odměn za práci přesčas, svátky, noční směny, víkendy nebo za práci ve ztíženém pracovním prostředí), rozdíl jim budete muset doplatit.
 • Home office a práce na dálku: Vybrané skupiny zaměstnanců (těhotné ženy, lidé pečující o dítě mladší 9 let věku nebo o osobu dlouhodobě závislou) mohou požádat o režim práce na dálku. Při ní zaměstnanci nově náleží i teoretická náhrada nákladů s tím spojených.

  Pokud požadavku vyhovíte, musíte režim home office písemně ošetřit ve smlouvě – anebo zdůvodnit, proč tuto možnost odmítáte. Náklady spojené s prací na dálku hradíte buď ve skutečné výši, jako paušální částku (v roce 2024 je to 4,50 Kč za každou započatou pracovní hodinu), nebo si ujednáte, že náhrada nákladů zaměstnanci nepřísluší.

 • Dovolená: Nejvíce diskutovanou změnou od ledna 2024 je nárok dohodářů na dovolenou. Ten vznikne, pokud u Vás odpracovali alespoň 80 hodin v průběhu kalendářního roku a dohoda trvala nepřetržitě alespoň 4 týdny, tj. 28 kalendářních dnů.

  Počítá se i s více dohodami, které na sebe nepřetržitě navazují (dokonce i v kombinaci DPP a DPČ). Pokud u Vás poté dohodář skončí a dovolenou nevyčerpá, budete mu ji muset proplatit jako náhradu ve výši průměrného výdělku.

Vzorový výpočet dovolené u DPP:

Pro účely výpočtu nároku na dovolenou pracuje zákon s fiktivní týdenní pracovní dobou (TPD) v délce 20 hodin a dále vzorcem (TPD) / 52 × TPD × výměra dovolené.

Klára u Vás odpracovala 80 hodin v režimu DPP. Svým zaměstnancům standardně poskytujete dovolenou v délce 5 týdnů za rok.

Nejprve si vypočítáte, kolik celých odpracovaných fiktivních týdenních pracovních dob u Vás zaměstnanec odpracoval. U Kláry to bude 80 hodin / 20 (fiktivní TPD) = 4 (zaokrouhluje se na celé odpracované TPD).

Nárok na dovolenou pak spočítáte pomocí vzorce výše, tedy 4 / 52 x 20 x 5 = 7,69. Po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru má Klára nárok na 8 hodin dovolené.

Pokud by Klára tuto dovolenou nevyčerpala a u Vaší společnosti již skončila, při hodinové sazbě 200 Kč byste jí museli proplatit 1 600 Kč navíc při odchodu ze zaměstnání.

Změny v DPP od 1. 7. 2024

 • Centrální evidence dohod: Všechny DPP nyní musíte jako zaměstnavatel hlásit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Na ohlášení máte 8 dnů od nástupu či odchodu zaměstnance.

  Cílem centrální evidence je sledování limitů pro povinné odvody a zamezení práce načerno. Protože může Váš zaměstnanec pracovat na DPP i pro jiné firmy, vycházíte při evidenci z jeho prohlášení v určeném dokumentu.

 • Nový výpočet odvodů: Současné znění zákona pracuje až do 30. 6. 2024 s limitem 10 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele. Od července se tento limit rozdvojí a začne se počítat z aktuální průměrné mzdy v ČR.

  Z odměny zaměstnance na DPP do limitu 10 000 Kč se odvádí pouze srážková daň ve výši 15 % (pokud nepodepsal prohlášení poplatníka k dani, tzv. růžový formulář). Po překročení limitu pak vzniká povinnost odvést i sociální a zdravotní pojištění.

Od 1. 7. 2024 u DPP nově platí dva limity:

 • 1. limit – 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele, tj. 10 500 Kč;
 • 2. limit – 40 % průměrné mzdy při souběhu více DPP u různých zaměstnavatelů, tj. 17 500 Kč.

Princip je podobný jako u dlouhodobě zažitých 10 000 Kč, avšak nově není tento limit pevně daný zákonem. Odvíjí se od aktuální výše průměrné mzdy v ČR (v roce 2024 činí 43 967 Kč) a také situace, kdy má zaměstnanec v jednom měsíci příjmy z více DPP od různých zaměstnavatelů.

Proto od července 2024 platí povinnost všechny tyto dohody oznamovat ČSSZ, která vede centrální evidenci, a dále do 20. dne následujícího měsíce oznámit výši příjmů všech zaměstnanců na DPP (i kdyby příjmy byly v předchozím měsíci nulové).

Po překročení limitu 17 500 Kč v daném měsíci informuje ČSSZ všechny zaměstnavatele o vzniku účasti na pojištění. Odvody se tedy počítají ze všech DPP zaměstnance a platí je obě strany následovně:

 • sociální pojištění – zaměstnavatel uhradí 24,8 % ze mzdy a dohodář dalších 6,5 % a nově ještě 0,6 % za nemocenské pojištění (viz změny se zavedením konsolidačního balíčku);
 • zdravotní pojištění – zaměstnavatel uhradí 9 % ze mzdy a dohodář dalších 4,5 %.

Vzorový příklad s ukázkou výpočtu odvodů za více zaměstnavatelů a zaměstnance najdete na konci tohoto článku.

Změny v DPP od 1. 10. 2024

Vládní konsolidační balíček zavedl celou řadu změn v oblasti zdanění. Některé z nich ale přinesly řadu výkladových problémů, a proto je v plánu další novelizace, která by vzniklé nejasnosti měla vyřešit – u dohod o provedení práce pravděpodobně s platností od 1.10.2024.

 • Úprava limitu pro odvody: U dohod o provedení práce dojde k nepatrné úpravě limitu pro odvody z DPP u jednoho zaměstnavatele, kdy limit 10 500 Kč bude nahrazen limitem 10 499 Kč.

  Aby mohl zaměstnavatel využívat zjednodušený režim srážkové daně, musí tento postup oznámit ČSSZ a uplatnit si jej bude moci pouze tehdy, pokud se o něj přihlásí jako první.

  Všichni ostatní zaměstnavatelé daného dohodáře pak budou fungovat v režimu zálohování daně. Srážkovou daň můžete ještě uplatnit, pokud by šlo o DPP v režimu tzv. malého rozsahu (tedy kdy příjem zaměstnance nepřesáhne 4 000 Kč měsíčně).

Vyplatí se brigáda na DPP v roce 2024?

Dohoda o provedení práce stejně jako dohoda o pracovní činnosti patří v evropském měřítku mezi ojedinělé typy pracovních smluv. Po novelizaci zákoníku práce se zaměstnavatelům může prodražit.

Na následujícím příkladu vysvětlíme konkrétní finanční dopady, abyste mohli zvážit, zda je tento typ smlouvy pro Vaše brigádníky nejlepší volbou. Podle průzkumu Hospodářské komory totiž v roce 2024 téměř 60 % firem snížilo počet svých dohodářů nebo jejich práci přerozdělilo mezi ostatní zaměstnance.

Vzorový příklad s odvody po 1. 7. 2024:

Klára pracuje na DPP u dvou zaměstnavatelů. U firmy A odpracuje 10 hodin týdně za 200 Kč/hod. Průměrně si tak za měsíc vydělá okolo 9 000 Kč. U firmy B odpracuje 8 hodin týdně za 300 Kč/hod. V průměru si zde měsíčně přijde na 10 800 Kč.

S celkovými měsíčními příjmy 19 800 Kč již překračuje 2. limit pro výpočet odvodů. Obě firmy musí odvést sociální a zdravotní pojištění (i když příjmy u firmy A nepřekračují limit 10 500 Kč).

Firma A Firma B Zaměstnanec
sociální pojištění 24,8 % 2 232 Kč 2 678 Kč sociální pojištění 7,1 % 1 406 Kč
zdravotní pojištění 9 % 810 Kč 972 Kč zdravotní pojištění 4,5 % 891 Kč
daň z příjmu 15 % 1 350 Kč 1 620 Kč daň z příjmu 15 % 0 Kč
ODVODY CELKEM 4 392 Kč 5 270 Kč ODVODY CELKEM 2 297 Kč

Z hrubého příjmu 19 800 Kč Kláře přijde na účet 14 533 Kč čistého od obou firem. Část daně z příjmů se jí ovšem vrátí v následujícím roce po podání daňového přiznání díky slevě na poplatníka. Obě firmy přitom v součtu zaplatí o 9 662 Kč více na nákladech.

Pokud by Kláře vznikl nárok na dovolenou (ten v plné výši činí 24 hodin při 4týdenní výměře dovolené nebo 29 hodin při 5týdenní výměře dovolené za rok) a ona si ji při skončení pracovního poměru nechala proplatit, zvýšily by se náklady firmy A až o 4 800 Kč a náklady firmy B až o 7 200 Kč.

Mzdovou agendu převezmeme za Vás

Chcete se v klidu věnovat svému podnikání a mít jistotu, že plníte povinnosti zaměstnavatele? Převezmeme Vaše mzdové účetnictví a poradíme si s veškerou administrativou. Kontaktujte nás!

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Doporučujeme

Mzdové účetnictví
Mzdové účetnictví

Poradíme si s podklady, zpracováním mezd,…

Poradíme si s podklady, zpracováním mezd, optimalizací i s tvorbou smluv. Využijte naše dlouholeté zkušenosti…

Zjistit více Zjistit více
Daňové poradenství
Daňové poradenství

Hlídáme termíny a vše vypracujeme tak, jak…

Hlídáme termíny a vše vypracujeme tak, jak vyžaduje zákon. Zbavte se starostí s daněmi Vaší firmy nebo…

Zjistit více Zjistit více

Mohlo by Vás také zajímat