Důvodů, proč živnostník musí přistoupit k přerušení živnosti, může být mnoho. K tomuto kroku přistupuje na základě různých životních situací. Mezi ty mohou mimo jiné patřit zdravotní či finanční důvody, či např. ukončení sezóny, kdy se činnost stává prodělečnou. Tento krok je výhodný pro ty, kteří vědí, nebo alespoň předpokládají, že se k aktivitě za určitou dobu opět vrátí. V tomto případě by rušení a opětovné zakládání společnosti bylo dosti nevýhodné.

Pokud již nastane situace, kdy se rozhodneme živnost přerušit, můžeme tak učinit po dobu, kterou si sami určíme, ať se jedná např. o měsíce nebo dokonce roky.

Jaké instituce oslovit pro přerušení živnosti?

S tímto krokem jsou však spojené také určité povinnosti. Přerušení živnosti musíme nahlásit do 8. dne následujícího měsíce:

  • na správě sociálního zabezpečení
  • a na zdravotní pojišťovně

Tím odpadá v následujících měsících povinnost platit zálohy na pojistné. Mějte ovšem na paměti, že toto období se tím pádem nezahrnuje jako odpracovaná doba pro nárok na důchod.

Dále musíme do 15 dnů informovat finanční úřad. Pokud si chceme proces zjednodušit, přerušíme podnikání na živnostenském úřadu vyplněním Jednotného registračního formuláře, který platí pro všechny výše uvedené instituce.

Na živnostenský úřad přerušení striktně hlásit nemusíme, ale obecně je tento krok doporučován. Za datum přerušení je považován den, kdy je oznámení na úřad doručeno, popř. pozdější termín uvedený v oznámení. V případě, že v oznámení bylo uvedeno přerušení na dobu určitou, lze přerušit pouze na tuto konkrétní dobu.

Pokud chceme předejít tomu, abychom nezůstali bez prostředků, měli bychom se zaregistrovat na úřadu práce.

Proces obnovení živnosti

Po uplynutí doby nebo překonání důvodu přerušení živnosti, můžeme opět prostřednictvím Jednotného registračního formuláře informovat o jejím obnovení.

Pokud ji obnovujeme v termínu, který jsme nahlásili jako přerušení, není nutné hlásit informaci živnostenskému úřadu. Pokud se vracíme k činnosti dříve, je podnikatel povinnen skutečnosti písemně oznámit a teprve poté pokračovat.

Informaci o obnovení živnosti nesmíme zapomenout rovněž nahlásit správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, a to opět do 8. dne následujícího měsíce.

Zrušení živnosti

Pokud dojdeme k názoru, že chceme živnost zrušit definitivně, opět můžeme využít Jednotného registračního formuláře, který vyplníme a použijeme nejen na živnostenském úřadu, ale také na finančním úřadu nebo správě sociálního zabezpeční a zdravotní pojišťovně. Tentokrát je informování živnostenského úřadu již povinností.

Pokud byste potřebovali radu nebo výpomoc, kdykoli se na nás obraťte. Jsme Vám k dispozici. Stačí nás kontaktovat, a to buď telefonicky, osobně nebo prostřednictvím vyplnění jednoduchého formuláře.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Mohlo by Vás také zajímat