Jak ukončit živnostenské podnikání

Každá cesta má svůj konec. Chystáte se ukončit živnost? Rádi Vám poradíme, na co si dát pozor, co všechno zařídit a kterým úřadům dát o zrušení živnosti vědět. Získáte jednoduchý návod, jak zrušit živnostenského oprávnění.

Rozdíl mezi přerušením a ukončením živnosti

Pokud jste živnostník a rozhodli jste se s podnikáním skoncovat, můžete to udělat dvěma způsoby, a to živnost buď přerušit, nebo úplně zrušit. Ani v jednom případě nemusíte úřadům nahlašovat důvod, jde jen o Vaše osobní rozhodnutí.

Nejprve si promyslete, zda opravdu chcete podnikání pověsit na hřebík. Zrušení živnostenského oprávnění je definitivní. Kdybyste se v budoucnu rozhodli opět podnikat, nevyhnete se poplatku 1 000 Kč za založení stejně jako při Vaší první návštěvě živnostenského úřadu. Po ukončení živnosti budou informace o Vašem podnikání ještě 4 roky dostupné ve veřejném živnostenském rejstříku. Po této lhůtě se přesunou do jeho neveřejné části.

Alternativou je přerušení živnosti na libovolně dlouhé období. Nic Vám nebrání se k ní za několik let zase vrátit a po obnovení živnosti pokračovat v podnikání.

Postup ukončení živnosti

Jestliže jste se rozhodli ve svém působení jako OSVČ dál nepokračovat, máme pro Vás postup, jak živnostenské podnikání ukončíte.

1. Vyplňte změnový list na CRM

Zrušení živnosti je třeba oznámit živnostenskému úřadu. Žádost o zrušení živnostenského oprávnění je součástí změnového listu, který dobře znáte, pokud jste v minulosti měnili například Vaši adresu, sídlo, nebo jiné údaje. Je k dispozici přímo na Centrálním registračním místě (zkráceně CRM – živnostenský úřad nebo pobočka Czech POINT). Ve formuláři uvádíte živnosti jednotlivě – když chcete kompletně ukončit podnikání, musíte vyplnit všechny Vaše živnosti. Ohlášení podáte osobně na CRM, nebo zašlete příslušnému živnostenskému úřadu poštou či elektronicky (s elektronickým podpisem, případně do datové schránky).

Kolonku ke zrušení živnosti najdete pod číslem 07. Živnost nemůžete ukončit zpětně, proto do pole data zrušení živnosti vepište den, kdy formulář vyplňujete, nebo jakýkoli pozdější. Když datum nevyplníte, bude živnost ukončena ke dni, kdy rozhodnutí o jejím zrušení nabude právní moci. Chcete si ulehčit práci a nezdržovat se obíháním dalších institucí? Prostřednictvím změnového listu zrušení rovnou oznamte i na Finanční úřad, OSSZ a zdravotní pojišťovnu (v odstavci 16).

Poté, co tiskopis odevzdáte, má živnostenský úřad 30 dní na jeho posouzení. Během této čekací lhůty jste stále OSVČ a podnikateli, tzn. jste povinni platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění a vést účetnictví či daňovou evidenci.

2. Informujte finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení

Pokud jste nevyplnili oznámení o zrušení živnosti institucím ve formuláři Centrálního registračního místa, musíte je informovat jednotlivě, a to v následujících lhůtách.

  1. Oznámení zdravotní pojišťovně podejte nejpozději do 8 dnů od zrušení živnostenského podnikání.
  2. Oznámení na finanční úřad zašlete do 15. dne po zrušení živnosti.
  3. Oznámení OSSZ odevzdejte nejpozději do 8. dne měsíce následujícího po měsíci zrušení živnostenského podnikání.

3. Nezapomeňte na pohledávky a daně

Pokud se chystáte ukončit živnost a stále máte nevyřízené pohledávky a mezery v účetnictví nebo daňové evidenci, vše vyřiďte do doby, než živnost zrušíte. To samé platí o zásobách či dlouhodobém majetku.

V následujícím roce nezapomeňte včas a správně podat daňové přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu. Tato povinnost se Vás týká, i kdybyste se po ukončení podnikání stali zaměstnancem. Zaměstnavatel za Vás daňové přiznání jako za bývalého živnostníka nepodá (toto se týká pouze prvního roku po zrušení živnosti). Řídíte se běžnými lhůtami pro podání daňového přiznání. Pokud jste využívali paušální daňový režim OSVČ, daňové přiznání ani přehledy řešit nemusíte.

Nevíte si rady s daňovým přiznáním při ukončení živnosti? Pomůžeme Vám! Spojme se pomocí kontaktního formuláře pro daňové poradenství.

4. Zrušení živnosti a zaměstnanci

Máte zaměstnance a ukončujete s nimi pracovní poměr z důvodu zrušení Vaší živnosti? Pak jste povinni zaměstnancům poskytnout dvouměsíční výpovědní lhůtu a odstupné až ve výši trojnásobku průměrného platu (podle toho, jak dlouho pro Vás pracují). Když na to přistoupí, tak s nimi samozřejmě můžete uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru, kde si podmínky upravíte.

Zrušení a zánik živnostenského oprávnění

Teď už víte, jak ukončit živnost. A kdy dojde k jejímu zániku? V případě, že v žádosti o zrušení živnosti nebylo uvedeno jiné datum, živnost zaniká v den, kdy rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění vydané ŽÚ nabude právní moci (tj. 16. den od vydání rozhodnutí do Vašich rukou). Ode dne převzetí rozhodnutí totiž běží 15denní lhůta, ve které můžete podat odvolání. V případě, že si chcete zkrátit čekání, je možné se rovnou při přebírání rozhodnutí vzdát práva na odvolání.

Pamatujte i na to, že živnost nemusí být zrušena pouze z iniciativy živnostníka. Živnost může ukončit také sám živnostenský úřad, pokud porušujete živnostenský zákon, nebo Česká správa sociálního zabezpečení v situaci, kdy máte jako OSVČ například nedoplatky na sociálním pojištění.

Nevíte si rady? S ukončením živnosti Vám pomůžeme

Jestli si nejste jisti, jak postupovat při zrušení živnostenského oprávnění, nebo naopak o založení živnosti teprve uvažujete, či hledáte sídlo pro OSVČ, neváhejte se na nás obrátit. Kontaktujte nás pomocí formuláře níže.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat