Jak zaplatit úřadům? Správní poplatky, soudní poplatky a kolky

Víte, že výši poplatků úřadům stanovuje zákon? Váháte, co je kolek, soudní poplatek, správní poplatek nebo jak použít kolkovou známku? Zjistěte vše o platbách za úkony veřejnoprávních subjektů. Díky našemu článku v tom budete mít jednou provždy jasno.

Co je to poplatek a jaké druhy existují?

Poplatek je jednorázová peněžní částka vybíraná za určitou protihodnotu. O poplatcích se mluví zejména ve vztahu k veřejnoprávním subjektům, např. státu, obcím, soudům. Existuje několik druhů poplatků podle toho, kterému veřejnoprávnímu subjektu je platíte.

Správní poplatek

Správní poplatek je peněžní částka vybíraná za výkon veřejné správy v zájmu žadatele (poplatníka), zejména za správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a za činnost správního úřadu.

Poplatníkem správního poplatku (= ten, kdo má povinnost ho zaplatit) je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

Správní poplatky upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Nejvíce Vás bude zajímat především jeho příloha – sazebník výše správních poplatků za konkrétní úkony.

Soudní poplatek

Soudní poplatek je peněžní částka vybíraná za řízení před soudy (tzv. poplatky za řízení) nebo za jednotlivé úkony, které soudy provádějí (tzv. poplatky za úkony). Poplatníkem soudního poplatku za řízení před soudem je zejména navrhovatel – žalobce.

Soudní poplatky upravuje zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Nejčastější poplatky úřadům

Zmíněné právní předpisy upravují kromě osob poplatníků také další otázky týkající se poplatků, např. vznik poplatkové povinnosti, osvobození od poplatkové povinnosti, výši, splatnost, způsob placení, následky nezaplacení a vrácení poplatků.

Nejčastěji se z naší zkušenosti úřadům platí za následující úkony:

  • ohlášení živnosti živnostenskému úřadu,
  • podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (například při založení společnosti),
  • žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování,
  • žádost o prominutí příslušenství daně,
  • žádost o daňovém domicilu.

Poplatky týkající se daní nejsnáze zaplatíte převodem na speciální účet správce daně s předčíslím 3711. Podrobnosti o platbách jednotlivých daní finančnímu úřadu pak najdete v článku o tom, jak zaplatit daň.

Co je to kolek a kolková známka?

Kolek (kolková známka) je cenina, která slouží k zaplacení poplatků institucím veřejné a státní správy, případně k zaplacení daně. Můžete jím zaplatit správní a soudní poplatky v částce do 5 000 Kč. Jednotlivé kolkové známky se odlišují barvou a nominální hodnotou.

V ČR se kolkové známky vydávají v různých hodnotách od 1 Kč do 1 000 Kč. Cena kolkových známek odpovídá výši jejich nominální hodnoty, která je na nich uvedena. Kolkové známky zakoupíte např. v provozovnách České pošty, v budovách soudů a správních orgánů.

Ochranné prvky kolkových známek

Kolkové známky jsou dvoudílné s lepivou vrstvou na zadní straně a oba díly dělí perforace. Jsou zabezpečeny proti padělání několika ochrannými prvky.

  • Na horním dílu kolkové známky je vyobrazen velký státní znak České republiky, číslo označující hodnotu, označení peněžní jednotky „Kč“, nápis „Česká republika“ a nápis „Kolková známka“.
  • Na dolním dílu kolkové známky najdete číslo označující hodnotu, označení peněžní jednotky „Kč“ a nápis „Kolková známka“.

Speciální typy kolků se používají také na tabákových výrobcích a lihovinách, kde kolek ověřuje zaplacení spotřební daně výrobcem, dříve se využívaly i na bankovkách.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat