Každá cesta jednou končí. Potřebujete zjistit, jak zrušit obchodní korporaci a neorientujete se v zákonech? Sepsali jsme pro Vás základní přehled, díky kterému Vám to bude hned jasnější. Vysvětlíme Vám zrušení firmy s likvidací i bez likvidace.

Důvody zrušení společnosti

Obchodní korporace může být zrušena z mnoha důvodů. Tyto důvody mohou být jednak na straně společníků, či na základě soudního rozhodnutí (poté jde o tzv. nucené zrušení společnosti).

Příklady, proč dochází ke zrušení společnosti:

  • vypršení doby platnosti, pokud byla založena na dobu určitou,
  • dosažení účelu, ke kterému byla tato obchodní korporace založena,
  • úmrtím některého ze společníků společnosti,
  • neschopnost společnosti déle jak 1 rok vykonávat svou činnost a plnit svůj účel,
  • neschopnost řešit spory mezi společníky.

Co je nucené zrušení společnosti

O nuceném zrušení společnosti se zpravidla rozhoduje během soudního řízení a soud je povinen ještě před vydáním rozsudku poskytnout vlastníkům společnosti přiměřenou lhůtu na nápravu společnosti. Důvody, pro které může soud rozhodnout o zrušení společnosti, jsou pevně stanoveny v novém občanském zákoníku, zákoně o obchodních korporacích a další legislativě.

Návrh na zrušení obchodní společnosti může vznést jakákoliv osoba, která má na dané situaci právní zájem, anebo státní zastupitelství v případě, že na dané situaci shledá závažný veřejný zájem.

Zánik a zrušení společnosti

  • Zrušení společnosti: probíhá dvěma způsoby – s likvidací či bez likvidace.
  • Zánik společnosti: nastává v den výmazu firemního záznamu z obchodního rejstříku.

Zánik i zrušení korporace upravují nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Podle těchto zákoníků dochází nejdříve k zrušení společnosti, po kterém následuje zánik firmy.

Zrušení společnosti s likvidací

Společnost se ruší s likvidací v případě, že nemá ekonomické, věcné ani právní pokračování, tedy podnikatel ukončuje veškeré své podnikatelské aktivity. Zrušení společnosti s likvidací je obvykle složitějším procesem než zrušení bez likvidace. Nejdříve se o zrušení společnosti musí hlasovat na valné hromadě, pokud to společenská smlouva určuje. Poté je třeba zjistit, zda rušená společnost nemá dluhy a zda má vyřízené veškeré zakázky a pohledávky (pokud by byla společnost předlužená, musí se od zrušení s likvidací upustit a zahájí se insolvenční řízení).

Pro zrušení společnosti musíte svolat valnou hromadu. V tom případě se Vám mohou hodit vzory pozvánek na valnou hromadu akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které si u nás můžete stáhnout zdarma v sekci vzory dokumentů.

Následně se veškerý majetek společnosti zpeněží, získaný obnos se zdaní srážkovou daní a likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky společnosti. Po zrušení společnosti s likvidací se může postoupit k výmazu firmy z obchodního rejstříku, který vede k jejímu zániku. Zajímá Vás toto téma více? Přečtěte si článek věnovaný zrušení společnosti s likvidací, najdete v něm další informace.

Zrušení společnosti bez likvidace

Ke zrušení společnosti bez likvidace dochází tehdy, pokud se společnost převádí na nového právního nástupce – na novou či již existující společnost, či v případě, že se společnost sloučí s jiným podnikatelským celkem. Zrušení společnosti bez likvidace zahrnuje procesy jako je fúze společnosti, převod jmění na společníka, rozdělení, nebo změna právní formy společnosti.

Při zrušení společnosti bez likvidace přechází majetek i závazky na právního zástupce nové firmy.

Jediná věc, na kterou je při zrušení firmy bez likvidace nutno myslet, je podání daňového přiznání. To musíte dodat na finanční úřad nejpozději do konce následujícího měsíce po rozhodnutí o přeměně společnosti. V případě, že nebyl proveden zápis přeměny společnosti do obchodního rejstříku, se předpokládá, že k přeměně společnosti vůbec nedošlo a společnosti, které měly přeměnou zaniknout jsou povinny odevzdat daňová přiznání k datu řádného zdaňovacího období.

Potřebujete poradit se zrušením obchodní korporace? Ozvěte se nám

Teď už víte více o tom, jak zrušit obchodní společnost. Pokud máte jakýkoli dotaz či potřebujete pomoci se zrušením společnosti s likvidací, obraťte se na nás! Stačí vyplnit kontaktní formuláře níže. Máme za sebou mnoho let v praxi a tým zkušených specialistů. Společně probereme podrobnosti a poradíme Vám.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat