Obchodní firma – vysvětlení pojmu a tipy pro nový název firmy

09.11.2018 Před založením společnosti Tipy a rady

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podle zákona je podnikatelem každá osoba zapsaná v obchodním rejstříku a každá osoba, která podniká na základě živnostenského nebo jiného oprávnění. Protože se všechny obchodní společnosti zapisují do obchodního rejstříku, musí mít obchodní firmu. Každá obchodní společnost může podnikat pouze pod jednou obchodní firmou (jednim jménem). Povinnou součástí obchodní firmy každé obchodní společnosti je zákonem stanovený dodatek označující její právní formu (např. s.r.o. nebo a.s.).

Obchodní firma nesmí působit klamavě a nesmí být zaměnitelná s jinou, k odlišení neslouží dodatek označující právní formu. Obecně závazné právní předpisy neurčují, kolik písmen či jiných znaků má obchodní firma obsahovat. Pokud by firma byla nezaměnitelná, teoreticky nic nebrání tomu, aby obsahovala třeba jen dvě písmena (takovou firmu však nelze dohledat prostřednictvím veřejného přístupu do obchodním rejstříku v elektronické podobě).

Z praxe je známo, že rejstříkové soudy vyžadují odlišnost obchodní firmy zpravidla minimálně ve třech rozdílných znacích s odůvodněním, že dva a méně znaků nezaručují dostatečnou zaměnitelnost obchodní firmy. Jako zaměnitelnou soudy často považují obchodní firmu obsahující zkratku nebo jiný výrazný prvek, který je shodný s obchodní firmou jiné společnosti. Pokud je ale více obchodních závodů několika podnikatelů spojeno do podnikatelského seskupení, mohou jejich obchodní firmy obsahovat shodné prvky za předpokladu, že je veřejnost bude schopna odlišit.

Obchodní firma právnické osoby může obsahovat jméno člověka, k němuž má právnická osoba zvláštní vztah, pouze pokud užitím svého jména člověk souhlasí. Po smrti člověka může dát souhlas k užití jména manžel zemřelého, případně zletilý potomek nebo předek.

Pokud by právnická osoba byla dotčena zpochybněním svého práva k obchodní firmě, nebo by utrpěla újmu z důvodu neoprávněného zásahu do svého práva k obchodní firmě, může se právnická osoba domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno a aby byl odstraněn jeho následek.

Novinky z našeho blogu

01.03.2021

Rozhodujete se, která forma podnikání je pro vás ta pravá? Pomůže vám tento přehled hlavních rozdílů mezi akciovou společností a společností s ručením…

Celý článek
25.02.2021

Novelizace daňového řádu přinesla řadu změn, např. zavedení nové podoby daňové informační schránky nebo úpravy ve lhůtách pro podání přiznání k dani z příjmů.…

Celý článek
15.02.2021

V lednu 2021 vešel v platnost tzv. daňový balíček, který v sobě obsahoval celou řadu změn s dopadem do oblasti hmotného a nehmotného majetku. Novela…

Celý článek
09.02.2021

Daňové přiznání se týká hlavně podnikatelů. V tomto článku zjistíte základní informace, které vám pomohou s vyplněním daňového přiznání. Podáváte daňové…

Celý článek
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Další informace