Jak na založení obchodní společnosti jsme si ukázali v jednom z dřívějších článků. Dnes se zaměříme na vznik akciové společnosti a to zejména z hlediska splácení základního kapitálu.

Založení akciové společnosti

Založení a.s. se provádí pomocí dokumentu zvaného zakladatelská smlouva (pokud je zakladatel pouze jeden), nebo pomocí dokumentu zvaného společenská smlouva (pokud je zakladatelů více).

V tomto dokumentu se mimo jiné stanoví výše základního kapitálu, který je tvořen všemi peněžitými i nepeněžitými vklady všech společníků. Zákonem o obchodních korporacích (ZOK) je výše základního kapitálu akciové společnosti stanovena na 2 000 000 Kč (v případě, že se neupisují žádné akcie), nebo 20 000 000 Kč v případě úpisu akcií. Základní kapitál ale může být i vyšší než tato částka, pokud se tak zakladatelé rozhodnou - ZOK tedy určuje pouze hranici minimální výše základního kapitálu.

Výše splacených vkladů před zápisem akciové společnosti

Před podáním návrhu na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku, jsou zakladatelé povinni splatit minimálně 30% z celkového základního kapitálu peněžitou, či nepeněžitou formou.

Minimální výše splaceného peněžitého vkladu pro akciovou společnost před zápisem společnosti do obchodního rejstříku činí buď 600 000 Kč (pro a.s. založenou bez upisování akcií a základním kapitálem 2 000 000 Kč), nebo 6 000 000 Kč (pro a.s. založenou s úpisem akcií a základním kapitálem 20 000 000 Kč.)

Splacení vkladů před založením akciové společnosti může proběhnout v zásadě dvojím způsobem.

Splacení základního kapitálu peněžitou formou

Peněžitou formou se v případě splácení základního kapitálu myslí splácení pomocí peněz. Peněžitou část základního kapitálu jsou zakladatelé povinni odeslat na speciální bankovní účet, který byl pro nově vznikající akciovou společnost vytvořen. Tento účet bývá blokován bankou až do dne vzniku obchodní společnosti - po vzniku společnosti (jejím zapsáním do obchodního či veřejného rejstříku) je majitelům však volně k dispozici.

Splacení základního kapitálu nepeněžitou formou

Pro nepeněžité plnění základního kapitálu je třeba posudek soudního znalce, protože se jedná o splácení základního kapitálu prostřednictvím nějakého majetku. Tato možnost je značně riziková, protože není nikde zaručeno, že znalec ohodnotí majetek v takové výši, který je potřebný pro založení a vznik akciové společnosti. Zvolení této formy splácení základního kapitálu také značně celý proces zakládání akciové společnosti prodlouží a zdraží, neboť se za posudek soudního znalce musí platit.

Založení s.r.o.

Pokud se rozhodnete pro založení společnosti s ručením omezeným, měli byste vědět, že pro vznik této obchodní společnosti je třeba mít splaceno alespoň 30% částky ze základního kapitálu.

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným se ale od základního kapitálu akciové společnosti liší. Základní kapitál s.r.o. činí přibližně 200 000 Kč, avšak v posledních několika letech proběhla novelizace podle které je minimální výše základního kapitálu pro s.r.o. 1 Kč. Založení s.r.o. s minimálním kapitálem se ale nedoporučuje, neboť by se snadno mohlo stát, že společnost bude brzy po svém založení muset čelit insolvenčnímu řízení z důvodu předlužení. Více o tom, proč není výhodné zakládat společnost se základním kapitálem 1 Kč se můžete dočíst zde.

Pokud se rozhodujete pro založení obchodní společnosti - rádi Vám se vším pomůžeme a zajistíme i takové procesy jako je například změna společenské smlouvy, abyste si sami mohli zvolit takovou výši základního kapitálu, která Vám vyhovuje. Nabízíme také nově pomoc při zakládání společnosti online a prodej ready-made společností, tedy předzaložených firem, které nemají žádnou obchodní historii (jsou tedy bez závazků) a můžete s nimi podnikat již po pár hodinách od zakoupení. Naše společnost Jake&James však nabízí mnohem více, a proto nás neváhejte v případě potřeby kontaktovat.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat