Vyplacení peněz z firmy a zdanění podílu na zisku

Vlastníte společnost, které se daří, a chtěli byste si vyplatit dosažený zisk? Nezapomeňte na daně!

Kolik peněz si můžete vyplatit jako majitel společnosti?

Každý podnikatel vykonává ekonomickou činnost za účelem dosažení zisku, což vyplývá i ze zákona. Pokud vlastníte společnost s ručením omezeným, akciovou společnost či družstvo, jistě byste rádi využívali prostředky, které společnost vydělala.

Vaše společnost musí po ukončení zdaňovacího období uzavřít účetní knihy, připravit účetní závěrku, sestavit daňové přiznání k dani z příjmů a zaplatit vypočtenou daň. Dosažený zisk zaúčtovaný do vlastního kapitálu je pak možné vyplatit společníkům. Tuto výplatu podílu musí schválit valná hromada nebo společník v případě jednočlenné s.r.o.

Zdanění podílu na zisku

Daň z podílu na zisku se liší podle toho, zda se prostředky vyplácejí fyzické osobě nebo právnické osobě (jiné společnosti). Podíváme se také na to, jak je to se zdaněním podílu na zisku u zahraničních osob.

Jak daní podíl na zisku z firmy fyzická osoba?

  • Pokud podíl na zisku přijímáte jako fyzická osoba, není jiná možnost, než srážková daň z podílu na zisku ve výši 15 %.
  • Dalšímu zdanění ani sociálnímu či zdravotnímu pojištění už tento příjem nepodléhá (srážková daň je konečná), jako příjemce jej ani neuvádíte do svého daňového přiznání.

Srážku daně a její platbu provádí vyplácející společnost, která k této dani musí být registrována. Stejný režim mají i zálohy na podíl na zisku. Daň pak společnost uvede ve svém Vyúčtování srážkové daně, které podává každý rok do 1. dubna.

15% srážková daň z podílu na zisku se vztahuje na české daňové rezidenty. Pokud je příjemcem rezident jiného státu, než je Česká republika, je třeba ověřit výši sazby (resp. možnost jejího snížení) v odpovídající smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

V případě, že bude platba podílu na zisku vyplácena zahraniční osobě ze země, se kterou nemá Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění ani smlouvu o výměně informací, hrozí aplikace srážkové daně ve výši 35 %. V každém případě se taková platba uvádí v oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí. O zdanění podílů vyplácených na Slovensko jsme napsali samostatný článek.

Jak daní podíl na zisku z firmy právnická osoba?

  • Pokud je však podíl na zisku vyplácen nikoli fyzické, ale právnické osobě, pak existuje možnost tento příjem od daně z příjmů na straně příjemce osvobodit.
  • Základní podmínkou je držba alespoň 10% podílu ve firmě po dobu minimálně 12 měsíců.
  • Dalším důležitým faktorem je právní forma vyplácející a přijímající entity (nejčastěji jde o společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva).

Uvedené osvobození tedy nabízí možnost vytvoření holdingové struktury a vyplácení podílů na zisku do holdingové společnosti. Tyto prostředky (např. formou půjčky či vkladu) je možné používat pro další rozvoj podnikání v rámci skupiny společností.

Případně si můžete peníze z firmy vypůjčit i jako fyzická osoba, ale nezapomeňte na to, že jakákoliv půjčka by měla být úročena a úrok by měl být stanoven na tržní úrovni.

Chystáte se převést svou část společnosti na někoho jiného, nebo naopak koupit novou firmu? Pak byste měli znát i daňové dopady převodu podílu.

Potřebujete pomoci se zdaněním podílu na zisku?

Obraťte se na nás a objednejte si konzultaci nebo rovnou kompletní vedení účetnictví a daní ve Vaší firmě.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat