Podmínky, které musí právnické osoby splnit, pokud chtějí převod podílu v obchodních korporacích osvobodit od daně z příjmu.

Co je potřeba splnit při převodu podílu v obchodní korporaci?

Dle českého zákona o daních z příjmů je převod podílů v obchodních korporacích zdanitelným příjmem. Existují však určité výjimky, díky kterým lze takový prodej od daně osvobodit. Jaké jsou tedy možnosti v případě právnických osob?

U právnických osob je podstatný vznik vztahu tzv. mateřské a dceřiné společnosti. Tento vztah mezi obchodními korporacemi (se sídlem na území EU) vzniká při splnění následujících podmínek:

  • držba minimálně 10 % podílu na základním kapitálu dceřiné společnosti;
  • splnění časového testu - tato držba musí trvat nepřetržitě alespoň 12 měsíců;
  • a odpovídající právní forma (nejčastěji s.r.o., a.s. nebo družstvo).

Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, přičemž žádná ze společností není v likvidaci, je možné příjem z převodu podílu na dceřiné společnosti na úrovni mateřské společnosti osvobodit od daně z příjmů. Je však třeba mít na paměti, že veškeré související náklady (např. faktury za právní poradenství) budou představovat daňově neuznatelný výdaj.

Obdobná pravidla platí i v případě daňového osvobození podílů na zisku, které mateřská společnost inkasuje.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat