Novelizace daňového řádu přinesla řadu změn, např. zavedení nové podoby daňové informační schránky nebo úpravy ve lhůtách pro podání přiznání k dani z příjmů. Vedle toho došlo také k revizi sankcí.

Od 1. ledna 2021 došlo ke změně v celkové koncepci sankčních úroků – jejich výše se nově řídí občanským zákoníkem, resp. nařízením vlády, takže základní referenční sazbou je nyní hodnota 8 %. Došlo tak k výraznému snížení oproti dříve uplatňovaným 14 %. V důsledku toho dochází k redukci sankčních úroků, a to následujícím způsobem:

  • úrok z prodlení (pozdě zaplacená daň): 8 % + repo sazba ČNB;
  • úrok z posečkané částky: polovina z 8 % + repo sazba ČNB.

Změna v referenční sazbě bude promítnuta i v případě sankcí vyměřených ve prospěch daňových poplatníků v důsledku chyb na straně správce daně (např. úrok z nesprávně stanovené daně nebo úrok z neoprávněného vymáhání).

Nově zavedenou zajímavostí je pak možnost požádat o změnu DIČ na žádost poplatníka tak, aby již v sobě neobsahovalo rodné číslo, ale bylo vygenerováno správcem daně jako anonymní identifikátor.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat