Koncesovaná živnost

Pomůžeme se založením nejpřísněji regulovaného druhu živností

Mám zájem o koncesovanou živnost Mám zájem o koncesovanou živnost
Koncesovaná živnost

Koncesované živnosti jsou nejpřísněji regulovaným druhem živností. Vyřízení koncesované živnosti vyžaduje doložení odborné způsobilosti buď dotyčné fyzické osoby nebo fyzické osoby, která bude působit jako odpovědný zástupce právnické osoby.

Které živnosti mezi koncesované živnosti patří, je možné najít v živnostenském zákoně – konkrétně v jeho příloze číslo 3. Pro získání konceseživnostenského oprávnění musí žadatel doložit mimo jiné také svou odbornou způsobilost, tedy určité vzdělání (řádné ukončení vzdělání daného stupně) a také praxi v oboru v délce, kterou zákon vyžaduje. Pro některé koncese je třeba splnit ještě další podmínky stanovené zákonem.

Co je vlastně koncese?

Živnost je dle živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Pro určité oblasti živnosti je v živnostenském zákoně zakotvena povinnost získat státní povolení, bez kterého není živnost v těchto odvětvích možné provozovat. Toto povolení se nazývá koncese. Živnostník nebo odpovědný zástupce v případě právnické osoby potom musí splňovat jak všeobecné, základní podmínky dle živnostenského zákona, tak zvláštní podmínky, což je především odborná způsobilost.

U žadatele také nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti. Koncesované živnosti jsou vyjmenovány v příloze č. 3 živnostenského zákona – u těchto činností tedy živnostenské oprávnění vzniká až udělením koncese. U právnických osob potom živnostenské oprávnění vznikne až zapsáním živnostenského oprávnění do veřejného rejstříku u této právnické osoby. Přitom platí, že na vydání koncese, tedy státního povolení pro danou podnikatelskou činnost, není právní nárok. Ani při splnění zákonných podmínek tak není zaručeno, že bude koncesní listina udělena a žadatel tak živnostenské oprávnění pro danou oblast získá.

Pro které oblasti podnikání je potřebná koncese?

Koncesi je třeba získat např. na prodej alkoholu, když chcete podnikat v oblasti výroby a úpravy kvasného a konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (kromě piva, vín a několika dalších výjimek). Koncese je nutná také pro provozování nákladní autodopravy, pořádání veřejných dražeb, založení pohřební služby nebo pro založení cestovní kanceláře. Přísné podmínky pro získání koncesní listiny jsou následkem především snahy zajistit bezpečnost ve vyjmenovaných podnikatelských činnostech.

Místní příslušnost živnostenských úřadů dnes už není stanovena, takže žádost o přidělení koncesované živnosti můžete podat na jakémkoli živnostenském úřadě v České republice. Na živnostenském úřadě by se také hlásily případné změny údajů, ke kterým by u živnostníka došlo.

U zahraničních žadatelů je celý proces složitější

V případě cizinců je živnostenskému úřadu předkládáno čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem. Dokument, který by dokládal zvláštní kvalifikaci vyžadovanou pro určité činnosti, může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím úřadem (což je Ministerstvo průmyslu a obchodu) podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Nebuďte na to sami

Využijte pro vyřízení živnostenského oprávnění pro koncesované živnosti služeb našich zkušených odborníků. Vše proběhne bez komplikací, rychle a přesně podle práva. Naše zkušenosti Vám mohou být zárukou spolehlivých služeb. Nebudete muset nic zkoumat, zjišťovat ani ověřovat. Poradíme Vám, jak ve Vaší situaci co nejlépe zařídit, abyste podnikali legálně a zcela v souladu s právními předpisy.

Neztrácejte svůj čas, který můžete raději věnovat svému podnikání. Spolehněte se na nás. Pro více informací nebo pro konzultaci své situace a návrh ideálního řešení nás neváhejte oslovit.

A nyní již jen vyplnit formulář a máte vyřízeno!

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Další služby pro Vaše úspěšné podnikání


Daňová evidence pro OSVČ
Daňová evidence pro OSVČ

Využijte pro vedení své daňové evidence služeb našich odborníků a poradců. Soustřeďte se na podnikání naplno bez starostí s administrativou.

Sídlo pro OSVČ
Sídlo pro OSVČ

Nechcete zveřejnit svou soukromou adresu nebo bydlíte v nájmu? Vyberte si prestižní virtuální sídlo pro OSVČ v Praze nebo v Brně od 135 Kč měsíčně.

Zastupování na úřadech
Zastupování na úřadech

Úřady jsou noční můrou pro většinu podnikatelů. Co takhle ušetřit čas a raději se věnovat naplno podnikání? Úřední záležitosti vyřídíme za Vás.

Čísla, která se mění správným směrem

10 500+ Založených a prodaných společností
19 000+ Poskytnutých sídel společnosti
12 Let naší historie

Novinky z našeho blogu