Objednání notářského zápisu

Zprostředkování spolehlivých notářských služeb

Sepisování notářských zápisů, které mají povahu veřejné listiny, a při soudním řízení tak platí presumpce jejich správnosti, je jednou z nejdůležitějších pravomocí notáře. V českém právním řádu existují dva základní druhy notářských zápisů. Notářské zápisy jsou leckdy zákonem vyžadovány. Neváhejte se na nás obrátit. Zprostředkujeme Vám spolehlivé notářské služby.

Notářské zápisy o právním jednání

Smlouva ve formě notářského zápisu je písemná smlouva, u které státní úřad zosobněný notářem potvrdil, že tato smlouva odpovídá právním předpisům a je v pořádku i z hlediska vyvážení práv a povinností smluvních stran.

Notářský zápis může být využit pro sjednání mnoha smluv, případně i jednostranných právních úkonů. Pro určité smlouvy je však tato přísná forma, totiž forma notářského zápisu, ze zákona povinná. Kdyby tato právní jednání proběhla a vznikla jinak než ve formě zápisu notáře, smlouvy budou neplatné. Když notářský zápis není povinný přímo ze zákona, může být přesto často žádoucí. Například když sepisujete závěť nebo dokument o vydědění.

Notářský zápis je nutný u následujících případů:

  • Založení s.r.o. nebo a.s. nebo evropské společnosti
  • Má-li být sepsána zástavní smlouva na věci movité nebo nemovité, které se nezapisují do katastru nemovitostí
  • Uzavření dohody o přímé vykonatelnosti závazků
  • Pro právní jednání osob, které nemohou číst a psát

I v mnoha dalších případech zákon stanovuje nutnost využít formu notářského zápisu.

Notářské zápisy také mohou sloužit pro osvědčení skutečností, které jsou právně významné. Notář tak osvědčuje různé skutkové děje, stav věcí apod. Vždy je však důležité, aby to, co má být notářským zápisem osvědčeno, bylo skutečně právně významné.

Osvědčení se tak nejčastěji vystavuje o tom, jak probíhalo jednání orgánů obchodních společností, obzvláště o průběhu valných hromad jakožto nejvyšších orgánů mnoha společností.

Notářské zápisy o rozhodnutí orgánu obchodní společnosti

Tento speciální notářský zápis je zákonem přísněji upraven. Notář tento zápis sepisuje o rozhodnutí orgánu obchodní společnosti v případě, že to zvláštní právní předpis vyžaduje. A také v situacích, kdy se rozhoduje o skutečnostech zapisovaných do veřejných seznamů (například do obchodního rejstříku). Často se tak setkáme s notářskými zápisy o rozhodnutí valných hromad s.r.o. nebo akciových společností.

Jde zejména o následující případy:

  • Odvolání a jmenování jednatele, člena představenstva či dozorčí rady
  • Zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti
  • Změna společenské smlouvy, zakladatelské listiny, stanov nebo změna názvu společnosti, jejího sídla nebo předmětu podnikání
  • Rozhodnutí o rozdělení obchodního podílu u s.r.o.
  • Rozhodnutí o schválení převodu obchodního podílu u s.r.o.
  • Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, schválení fúze, rozdělení nebo jiné přeměny společnosti

Při některých právních jednáních v podnikání zákon vyžaduje formu notářského zápisu. Co je zákonem uloženo, to je třeba dodržet. Neváhejte se na nás obrátit, notářské služby Vám zprostředkujeme. Naši odborníci vyslechnou Vaše požadavky a poradí Vám, zda je notářský zápis skutečně nezbytný či zda je pro Vaše účely žádoucí. Kontaktujte nás a zjistíme, jak nejlépe postupovat právě ve Vašem případě.

A nyní již jen vyplnit formulář a máte vyřízeno!

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Čísla, která se mění správným směrem

9 500+ Založených a prodaných společností
15 000+ Poskytnutých sídel společnosti
9 Let naší historie

Novinky z našeho blogu

16.06.2021

Zakládáte firmu a máte originální nápad. Budujete povědomí o značce, Váš produkt nebo služba jdou čím dál více na odbyt. Jak ale zajistíte, že Vaši práci…

Celý článek
09.06.2021

Od 1. června 2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (zkráceně ZEMS). Zjistěte, co znamená v praxi, co musíte jako…

Celý článek
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Další informace