Identifikovaná osoba a DPH: jak na to?

Nejste plátcem DPH v České republice? Při obchodování se zahraničím zpozorněte. Možná máte povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba.

Co je identifikovaná osoba?

Identifikovaná osoba (IO) je stručně řečeno plátce DPH pouze pro přeshraniční plnění – v tuzemsku zůstává neplátcem. Jako identifikovaná osoba získáte své DIČ, ale oproti plátcům DPH pouze vykazujete a odvádíte daň, přičemž nemáte nárok na odpočet na vstupu.

Identifikovanou osobou se musíte stát, když:

 • využíváte služby zahraniční firmy, a to ze států EU nebo z třetích zemí;
 • poskytujete („prodáváte”) své služby podnikatelům do jiných členských států EU;
 • nakoupíte zboží z jiných členských států EU v hodnotě nad 326 000 Kč během 2 po sobě jdoucích let.

Možná to zní příliš abstraktně, takže pro Vás máme pár příkladů. Typické situace, kdy máte jako podnikatel povinnost podat přihlášku identifikované osoby, mohou být tyto:

 • platíte si pro své podnikání reklamu na sociálních sítích,
 • máte příjem z bannerů Google AdSense na webu,
 • pořídili jste si zahraniční online kurz,
 • platíte za grafické programy (např. Canva) a jiné online služby (např. nástroj Mailchimp),
 • a řada dalších podobných služeb.

Povinnosti identifikované osoby k DPH

Jestliže něco ze seznamu výše využíváte pro podnikatelské účely, musíte se registrovat jako identifikovaná osoba. Tato povinnost se Vás však týká pouze v případě, že nejste plátcem DPH. Tím se stanete až v momentě, kdy za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhnete obrat 2 000 000 Kč. Vaši konkrétní situaci doporučujeme vždy probrat s daňovým specialistou.

Identifikovaná osoba – registrace a jak na to

Jak se tedy stát identifikovanou osobu? První povinností je registrace, kterou provedete do 15 dnů ode dne přijetí či poskytnutí služby nebo při překročení hodnoty pořízeného zboží.

Využijte portál Moje daně. V sekci „Registrace” najdete formulář „Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty”, spustíte průvodce a v prvním kroku (část „Záhlaví”) vyberete Typ registrace: identifikovaná osoba. Formulář vyplňte a na konci můžete přiložit fakturu, kvůli které Vám registrační povinnost vznikla.

Daňové přiznání a souhrnné hlášení

Daňové přiznání k DPH zasíláte finančnímu úřadu vždy do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň. Nepodáváte ho tedy v případě, že k tomu v daném měsíci nemáte důvod (neposkytli jste ani nepřijali službu ze zahraničí, nenakoupili zboží apod.).

Formulář pro přiznání k DPH naleznete opět na stránkách Daňového portálu EPO v sekci „Daň z přidané hodnoty”. Přiznání je vždy nutné odeslat elektronicky. Učinit tak můžete:

Tipy pro vyplnění přiznání k DPH identifikované osoby: pořízení zboží a přijetí služeb ze zemí EU zapíšete na řádky 3–6, přijetí služeb ze třetích zemí pak na řádky 12–13. Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě EU patří na řádek 21.

Další častou povinností je souhrnné hlášení VIES, které podáváte za měsíce, v nichž jste poskytli službu s místem plnění v jiném členském státě, tzn. fakturovali jste podnikateli v EU. Odešlete ho elektronicky do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Neplátce DPH a zahraniční faktury.
Jak to vypadá v praxi?

 • Pokud přijímáte služby ze zahraničí, poskytnete druhé straně své DIČ, které jste získali při registraci identifikované osoby. Obdržíte fakturu bez DPH, podáte daňové přiznání a zaplatíte DPH finančnímu úřadu. To se vztahuje na služby od podnikatelů ze členských států EU i ze třetích zemí.
 • Když svou službu naopak prodáváte firmě z jiného členského státu, fakturujete stejně jako v Česku s nulovou DPH. Faktura musí obsahovat Vaše a odběratelovo DIČ a on daň odvede ve své zemi. Vy musíte splnit své administrativní povinnosti v Česku (podat daňové přiznání a souhrnné hlášení). U fakturace do třetích zemí DPH ani status IO neřešíte.

Dobrovolná registrace k DPH

Když v Česku zaplatíte DPH, ale zároveň si nemůžete nárokovat odpočet, jelikož nejste plátcem, může být výhodnější registrovat se k plátcovství DPH dobrovolně. Přihlášku podáte finančnímu úřadu.

Status plátce DPH ale nezískáte automaticky. Úřad po Vás bude chtít řadu podkladů, celý proces zabere dost času a bez garance, že se plátcem opravdu stanete. S dobrovolnou registrací k DPH Vám dokážeme pomoci. Víme, jaké dokumenty připravit, a mluvíme řečí úřadů. Kontaktujte nás a pustíme se do toho.

Až se stanete plátcem, budou se Vám hodit informace o tom, jak na DPH při obchodování se zahraničím.

Zrušení registrace identifikované osoby

Svou registraci identifikované osoby můžete zrušit v případě, že:

 • Vám za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží nebo Vám nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení.
 • Jste v tomto ani předchozím kalendářním roce nenakoupili zboží v hodnotě nad 326 000 Kč z jiného členského státu EU.
 • Nebo jste ukončili své podnikání.

Zrušení nabývá platnosti den po tom, co o něj zažádáte.

Potřebujete poradit s DPH? Obraťte se na nás

Zahraniční obchod a otázka daně z přidané hodnoty není jednoduchou záležitostí. V článku shrnujeme základní informace, ale není možné popsat každou výjimku, kterých je u DPH bohužel celá řada.

Nejlépe tak uděláte, když využijete naše služby daňového poradenství. Zařídíme za Vás záležitosti spojené s registrací identifikované osoby i veškeré papírování. Pokud potřebujete, poradíme také s dobrovolnou přihláškou k DPH. Stačí vyplnit kontaktní formulář a můžeme začít!

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat