Kdy se neplátce DPH stává identifikovanou osobou a jak na to?

Kdy se neplátce DPH stává identifikovanou osobou a jak na to?

I v případě, že nejste plátcem DPH v České republice, při obchodování se zahraničím zpozorněte. Možná máte povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba.

Kdo se musí registrovat jako
identifikovaná osoba?

Identifikovaná osoba (IO) je stručně řečeno plátce DPH pouze pro přeshraniční plnění. Jako identifikovaná osoba získáte své DIČ, ale oproti plátcům DPH pouze vykazujete a odvádíte daň, přičemž nemáte nárok na odpočet na vstupu.

Identifikovanou osobou se stanete, pokud například:

 • přijímáte služby zahraniční firmy, a to ze států EU nebo z třetích zemí,
 • poskytujete („prodáváte”) své služby podnikatelům do jiných členských států EU,
 • nakoupíte zboží z jiných členských států EU v hodnotě nad 326 000 Kč za období 2 po sobě jdoucích let.

Možná to zní příliš abstraktně, takže pro Vás máme pár příkladů. Typické situace, které vedou k povinnosti podat přihlášku identifikované osoby, mohou být tyto:

 • využíváte pro své podnikání reklamu na sociálních sítích,
 • máte příjem z bannerů Google AdSense na webu,
 • pořídili jste si zahraniční on-line kurz,
 • platíte za grafické programy (např. Canva) a jiné online služby (např. nástroj Mailchimp),
 • a řada dalších podobných služeb.

Povinnosti identifikované osoby

Jestliže něco ze seznamu výše využíváte pro podnikatelské účely, musíte se registrovat jako identifikovaná osoba. To se Vás týká, pouze když nejste plátcem DPH. Plátcem se stanete až tehdy, kdy za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhnete obrat 1 000 000 Kč. Vaši konkrétní situaci doporučujeme vždy probrat s daňovým specialistou.

Registrace identifikované osoby

První povinností identifikované osoby je registrace, kterou provedete do 15 dnů ode dne přijetí či poskytnutí služby nebo při překročení hodnoty pořízeného zboží. Využijete formulář Daňového portálu EPO. V seznamu zvolíte formulář „Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015”, spustíte průvodce a hned v prvním kroku vyberete identifikovanou osobu. Můžete přiložit fakturu, kvůli které Vám registrační povinnost vznikla.

Daňové přiznání a souhrnné hlášení

Daňové přiznání k DPH zašlete finančnímu úřadu do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň. Nepodáváte ho tedy v případě, že k tomu v daném měsíci nemáte důvod (neposkytli jste ani nepřijali službu ze zahraničí, nenakoupili zboží apod.).

Formulář pro přiznání k DPH naleznete opět na stránkách Daňového portálu EPO. Přiznání je vždy nutné odeslat elektronicky. Učinit tak můžete:

 • přes datovou schránku,
 • s použitím elektronického podpisu,
 • bez použití elektronického podpisu (vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání donesete na finanční úřad – týká se pouze OSVČ, právnické osoby musí s úřady komunikovat přes datovku).

Tipy pro vyplnění přiznání k DPH identifikované osoby: : pořízení zboží a přijetí služeb ze zemí EU zapíšete na řádky 3–6, přijetí služeb ze třetích zemí pak na řádky 12–13. Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě EU patří na řádek 21.

Další častou povinností je souhrnné hlášení VIES, které podáváte za měsíce, v nichž jste poskytli službu s místem plnění v jiném členském státě, tzn. fakturovali jste podnikateli v EU. Odešlete ho elektronicky do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Neplátce DPH a zahraniční faktury.
Jak to vypadá v praxi?

 • Pokud přijímáte služby ze zahraničí, poskytnete druhé straně své DIČ, které jste získali při registraci identifikované osoby. Obdržíte fakturu bez DPH, podáte daňové přiznání a zaplatíte DPH finančnímu úřadu. Toto se vztahuje na služby jak od podnikatelů ze členských států EU, tak ze třetích zemí.
 • Když svou službu naopak prodáváte firmě z jiného členského státu, fakturujete stejně jako v Česku s nulovou DPH. Faktura musí obsahovat Vaše a odběratelovo DIČ a on daň odvede ve své zemi. Vy musíte splnit své administrativní povinnosti v Česku (podat daňové přiznání a souhrnné hlášení). U fakturace do třetích zemí DPH ani status IO neřešíte.

Dobrovolná registrace k DPH

V Česku zaplatíte DPH, ale zároveň si nemůžete nárokovat odpočet, jelikož nejste jejím plátcem. Proto si promyslete, jestli pro Vás není výhodnější registrovat se k dani dobrovolně.

Registraci k DPH však nezískáte automaticky. Finanční úřad po Vás bude chtít doložit řadu podkladů a celý proces zabere dost času, bohužel bez garance, že se plátcem DPH skutečně stanete. S dobrovolnou registrací k DPH umíme pomoci – víme, jaké dokumenty připravit, a mluvíme řečí úřadů. Ozvěte se nám a pustíme se do toho.

Zrušení registrace identifikované osoby

Svou registraci identifikované osoby můžete zrušit v případě, že:

 • Vám za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží nebo Vám nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení.
 • V tomto ani předchozím kalendářním roce jste nepořídili zboží v hodnotě nad 326 000 Kč z jiného členského státu EU.
 • Jste přestali vykonávat ekonomickou činnost.

Zrušení nabývá platnosti den po tom, co o něj zažádáte.

Potřebujete poradit s DPH? Obraťte se na nás

Zahraniční obchod a otázka daně z přidané hodnoty není jednoduchou záležitostí. V článku shrnujeme základní informace, ale není možné popsat každou výjimku, kterých je u DPH bohužel celá řada.

Nejlépe tak uděláte, když využijete naše služby daňového poradenství. Zařídíme za Vás záležitosti spojené s povinnostmi identifikované osoby, a pokud potřebujete, poradíme také s dobrovolnou registrací k DPH. Stačí vyplnit kontaktní formulář a můžeme začít!


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Další informace