Jak na DPH při obchodování se zbožím v zahraničí?

DPH nemusí být jednoduchou záležitostí ani pro zkušené podnikatele, tím spíš, když jde o zahraniční transakce. V článku se dozvíte základní informace o pravidlech pro DPH, která platí při prodeji zboží do států Evropské unie i mimo ně.

Místo plnění a DPH u zahraničních transakcí

Když obchodujete se zahraničím, je třeba správně stanovit místo plnění, tedy zjednodušeně řečeno určit, ve kterém státě se odvede daň z přidané hodnoty.

Z pohledu DPH rozlišujeme tři typy území:

Zahraniční obchod a DPH

Pokud má transakce místo plnění mimo ČR, je v tuzemsku zpravidla osvobozena od DPH na výstupu; neplatí to však bez výjimky. Navíc i v případě, že jste neplátce DPH, musíte se při některých zahraničních transakcích zaregistrovat jako tzv. identifikovaná osoba. Celou problematiku pak upravuje zákon o DPH.

DPH a členské státy EU

Při obchodování se subjekty ze států Evropské unie kromě ČR používáme pojmy „dodání do jiného členského státu” a „pořízení z jiného členského státu”. Jednou z důležitých podmínek je, že se zboží musí při transakci reálně přemístit z jednoho státu do jiného.

Dodání zboží

Místem plnění je členský stát, do kterého zboží dodáváte. Může tak jít například o prodej zákazníkovi do Rakouska. Pokud zajišťuje dopravu odběratel, který je registrovaný k dani, je tato transakce v ČR osvobozena od DPH, ovšem nárok na odpočet DPH na vstupu zůstává zachován.

Jestliže odběratel zboží z jiné členské země EU není plátcem DPH, zpravidla si účtujete cenu včetně daně a uplatníte DPH na výstupu.

Pořízení zboží

Při pořizování zboží ze země Evropské unie odvedete DPH v České republice, která je v tomto případě místem plnění. Tímto typem transakce je například nákup z Francie.

V případě, kdy pořizujete zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě, provedete samovyměření daně (reverse-charge); zaúčtujete tedy daň jak na vstupu, tak na výstupu. Celkový dopad je pak de facto nulový, jde pouze o správné vykázání transakce.

Pokud nakupujete od neplátce DPH z členského státu EU, nárok na odpočet DPH nemáte. U dodavatele ale může vzniknout povinnost registrovat se k DPH ve svém domovském státě.

Obchodování s členskými státy EU & DPH v kostce

Situace Obchodní případ Postup
dodání zboží jako český plátce DPH prodáváte plátci DPH do EU osvobozeno od DPH, máte nárok na odpočet, pokud dopravu zajišťuje odběratel
jako český plátce DPH prodáváte neplátci DPH do EU fakturujete cenu včetně DPH a uplatníte si DPH na vstupu
pořízení zboží jako český plátce DPH nakupujete od plátce DPH z EU provedete samovyměření daně
jako český plátce DPH nakupujete od neplátce DPH z EU hradíte plnou částku bez nároku na odpočet DPH

DPH a země mimo EU

Při transakcích se třetími zeměmi se terminologie mírně liší. Zde používáme pojmy „vývoz” a „dovoz”. Příjemným zjednodušením však je, že u tohoto typu zemí nerozlišujeme, zda je druhá strana plátcem DPH.

Vývoz zboží

O vývoz jde například při prodeji zboží zákazníkovi do USA. Zajišťuje-li přepravu zboží vývozce, kupující nebo jimi pověřený přepravce, vývoz je osvobozen od DPH s nárokem na odpočet na vstupu. Místem plnění je Česká republika. Osvobození od daně prokážete celní deklarací a přiznáte ke dni výstupu zboží z EU, tedy k datu, kdy opustilo území ČR.

Dovoz zboží

Pokud nakupujete třeba z Číny, jde o dovoz zboží. Místem plnění je členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území EU, nebo členský stát, ve kterém se na zboží přestanou vztahovat celní opatření. Nemusí jím tedy být Česká republika.

V daňovém přiznání provedete již zmíněné samovyměření daně, kterou si uplatníte jak na vstupu, tak na výstupu. Od neplátců daně vybere DPH celní úřad společně se clem.

Obchodování s třetími zeměmi & DPH v kostce

Zde neřešíte, zda je druhá strana plátcem DPH, nebo ne.


Situace Obchodní případ Postup
vývoz zboží jako český plátce DPH prodáváte zboží do třetí zemí fakturujete částku bez DPH, osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet
dovoz zboží jako český plátce DPH nakupujete zboží ze třetí země provedete samovyměření daně

TIP: Před obchodováním se státy mimo EU se nezapomeňte registrovat k EORI – identifikačnímu číslu pro zahraniční obchod. Je nezbytné pro celní řízení a bezproblémový přechod hranic

Potřebujete poradit s daněmi?

V komplikovaných oblastech, jako je DPH v souvislosti se zahraničními transakcemi, je vždy lepší obrátit se na odborníky. Služby daňového poradenství a dlouhodobá spolupráce s účetními experty Vám ušetří čas a zbaví Vás administrativní zátěže. DPH zkrotíme za Vás – vyplňte kontaktní formulář a můžeme začít.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat