Změna názvu společnosti: jak postupovat?

S vymýšlením názvu společnosti jste si dali práci, ale nyní jej potřebujete změnit. Třeba proto, že obsahuje jméno společníka, který už ve Vaší firmě nefiguruje. Důvodů pro změnu jména společnosti existuje nespočet, důležité je ale vědět, že jako majitel ho můžete kdykoli upravit. Jak tedy změna názvu firmy probíhá?

Svolání valné hromady a notářský zápis

Pokud již víte, jak svoji firmu chcete přejmenovat, je třeba provést změnu zakladatelského dokumentu (společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny).

O této změně hlasuje valná hromada, kterou svoláte u notáře, a ten pak sepíše o změně názvu zápis. Na základě notářského zápisu se změna názvu společnosti zaznamená do obchodního rejstříku.

Které dokumenty jsou potřebujete pro vyhotovení notářského zápisu?

 • Výpis z obchodního rejstříku firmy, který nesmí být starší více než 3 měsíce.
 • Poslední a úplné znění společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny společnosti tak, jak je založena ve sbírce listin příslušného rejstříkového soudu.
 • Rozhodnutí jediného společníka nebo návrh usnesení valné hromady.
 • Pozvánka na valnou hromadu spolu s navrženým programem jednání.
 • Průkazy totožnosti všech společníků. V případě zastoupení některého ze společníků je nutná plná moc s úředně ověřeným podpisem, zmocněncem ale nemůže být jednatel ani člen dozorčí rady společnosti.
 • Pokud je některý ze společníků právnická osoba, musí mít k dispozici svůj výpis z obchodního rejstříku.

Veškeré dokumenty a doklady u notáře předložíte v originále nebo jako ověřené kopie, a to nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání valné hromady nebo rozhodnutím jediného společníka.

Zápis změny názvu do obchodního rejstříku

Ve chvíli, kdy máte v ruce změněný zakladatelský dokument, můžete podat příslušnému rejstříkovému soudu návrh na zápis změny názvu společnosti do obchodního rejstříku. Dokud nedojde k zápisu, vystupuje Vaše společnost stále pod svým původním názvem.

Rejstříkový soud je povinen rozhodnout do 5 pracovních dní od podání návrhu. Je však třeba rozlišovat mezi rozhodnutím soudu o povolení zápisu a jeho samotným provedením. Soud nový název zapíše až ve chvíli, kdy usnesení o povolení zápisu nabude právní moci, k čemuž dojde až po doručení rozhodnutí soudu navrhovateli.

Rozhodnutím soudu Vaše administrativa
ještě nekončí

Se změnou názvu společnosti může souviset také změna sídla firmy. Sídlo, případně provozovnu musíte rovněž označit novým názvem. Přejmenování společnosti je nutné zohlednit na všech obchodních dokumentech. V neposlední řadě změnu nahlaste bankám a obchodním partnerům.

Kolik stojí změna názvu firmy?

Při změně názvu platíte notáři za zápis z valné hromady, poté soudní poplatek rejstříkovému soudu a také za zápis do obchodního rejstříku. Když si změnu názvu společnosti objednáte u nás, o veškeré papírování se postaráme. Služba stojí 9 650 Kč bez DPH a zahrnuje všechny zmíněné poplatky.

Co když soud přejmenování zamítne?

V takovém případě zůstává původní název Vaší společnosti. Je možné, abyste opět zažádali o změnu názvu v jeho upravené podobě. Nejprve ale zase musíte svolat valnou hromadu, změnit zakladatelský dokument u notáře a znovu zaplatit notářský zápis. Poté podáte návrh k soudu a postupujete dle popsaných kroků.

Shrnutí: jak změnit název s.r.o.

Abyste získali lepší přehled, co vše je třeba pro změnu názvu firmy vykonat, řiďte se těmito kroky:

 1. Udělejte detailní průzkum již existujících obchodních firem (názvů) v obchodním rejstříku. Nová obchodní firma nesmí být shodná nebo zaměnitelná s obchodní firmou jiného podnikatele. Dostupnost Vámi vybraného názvu si ověřte například pomocí online nástroje na našich stránkách .
 2. Svolejte valnou hromadu a proveďte změnu zakladatelského dokumentu. Rozhodnutí valné hromady o změně musí být přijato formou notářského zápisu.
 3. Podejte návrh na zápis změny názvu společnosti do obchodního rejstříku.
 4. Rejstříkový soud má na rozhodnutí o povolení zápisu 5 pracovních dní. Když návrh schválí, po nabytí právní moci zapíše změnu do obchodního rejstříku.
 5. Změnu názvu oznamte institucím – živnostenskému úřadu, finančnímu úřadu, katastrálnímu úřadu, úřadu průmyslového vlastnictví, správě sociálního zabezpečení a poskytovatelům zdravotního pojištění, případně dalším kompetentním úřadům, jako je např. úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Předložte oznámení o novém názvu ostatním subjektům, se kterými spolupracujete, především bankám, poskytovatelům služeb a Vašim obchodním partnerům.
 7. Označte sídlo a případně provozovnu nově vzniklým názvem.
 8. Nezapomeňte upravit název společnosti na všech obchodních dokumentech (objednávky, faktury, hlavičkový papír, razítka atd.).

Nechejte administrativu na nás

Změna názvu společnosti zahrnuje řadu administrativních úkonů. Pokud se jimi nechcete zdržovat, napište nám a změny ve firmě vyřídíme za Vás. Zajistíme jak notářský zápis z valné hromady, tak zápis změn do obchodního rejstříku.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat