Notářský zápis: k čemu slouží a kdy se bez něj neobejdete

Notářský zápis potřebujete, když se rozhodnete založit firmu – využijete ho ale i v dalších podnikatelských a životních situacích. Přečtěte si, kdy se bez něj ze zákona neobejdete, a kdy je pro Vás „jen“ užitečný.

Co je notářský zápis a k čemu slouží?

Notářský zápis je veřejná listina sepsaná notářem. Zákon vyžaduje formu notářského zápisu u určitých právních jednání (nejčastěji smluv) nebo k osvědčení různých právně významných skutečností

Nezbytný je notářský zápis i při zakládání obchodních korporací (společenská smlouva, zakladatelská listina, přijetí stanov), např. společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva, nadace a podobně.

Kromě podnikání můžete notářský zápis využít i v osobním životě. Typicky na něj narazíte, když budete řešit:

 • kupní smlouvy (zejména u nemovitostí);
 • darovací smlouvy;
 • závěti.

Notářský zápis sepisuje notář buď při osobním jednání, nebo elektronicky prostřednictvím videokonference.

Každý notářský zápis musí obsahovat:

 • místo a datum právního jednání;
 • jméno, příjmení a sídlo notáře;
 • jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození účastníků právního úkonu (pokud je účastníkem nebo zástupcem právnická osoba, tak její název, sídlo a IČO);
 • prohlášení účastníků, že jsou způsobilí samostatně právně jednat;
 • prohlášení o prokázání totožnosti účastníků právního úkonu;
 • obsah právního jednání;
 • podpisy všech účastníků právního úkonu;
 • úřední razítko notáře a jeho podpis.

Kolik stojí notářský zápis?

Odměna notáře za sepsání notářského zápisu se řídí notářským tarifem. Jde buď o pevnou částku, nebo se odměna vypočítává na základě procentuálně stanovené sazby.

Například za sepsání zakladatelské listiny s.r.o. náleží notáři odměna ve výši 2 000 Kč bez DPH. Kromě toho za Vás může notář zařídit i zápis do obchodního rejstříku, evidence skutečných majitelů a sepsat další listiny. Částky za tyto úkony se pohybují v řádu jednotek tisíců korun.

Kdo je notář a co dělá?

Notář je právník, jehož stát pověřil vykonáváním notářského úřadu. Musí mít magisterské vzdělání v oboru práva, nejméně pětiletou praxi a úspěšně složit notářské zkoušky.

Notáře jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Notářské komory ČR, která také eviduje jejich seznam.

Celou oblast notářství včetně postavení notáře upravuje notářský řád (zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti).

Nejčastější notářské služby

Notáři poskytují služby jak soukromým osobám, tak firmám (fyzickým i právnickým osobám), a to na základě již zmíněného notářského řádu.K nejčastějším notářským službám patří:

Sepisování právních listin

Kromě notářského zápisu notáři sepisují také závěti, nejrůznější smlouvy a další.

Ověřování

Notář typicky ověřuje:

 • podpisy (legalizace) – potvrdí, že fyzická osoba před ním listinu vlastnoručně podepsala nebo uznala podpis na listině za vlastní; legalizovat lze i elektronický podpis;
 • kopie listin (vidimace) – potvrdí shodu kopie listiny s jejím originálem.

Úschova

Notáři přijímají do úschovy závěti, peníze, cenné papíry aj., často za účelem jejich vydání dalším osobám.

V případě úschovy peněz notář přijímá peníze na notářský účet a oprávněnému příjemci je vydá až po splnění podmínek, které jsou zapsané v protokolu. Například při převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným je vydá teprve poté, co je v obchodním rejstříku zapsaný nabyvatel.

Dědické řízení

Notáři vyřizují dědictví na základě pověření soudu podle předem stanoveného dědického rozvrhu. Vystupují v roli soudních komisařů a jako první kontaktují dědice.

Zakládání společností a družstev

Notáři sepisují společenské smlouvy a zakladatelské listiny obchodních společností a družstev. Zařizují také přímé zápisy do obchodního rejstříku a do evidence skutečných majitelů.

Nechat zápis do obchodního rejstříku na notáři má i tu výhodu, že kromě času a starostí ušetříte za nezbytné poplatky, například za výpis z rejstříku trestů, který potřebuje jednatel, nebo výpis z katastru nemovitostí ohledně sídla firmy a další.

Notářský zápis vyřídíme za Vás

Potřebujete-li vyřídit notářský zápis, obraťte se na nás a my Vám zprostředkujeme spolehlivé notářské služby. A pokud chcete začít podnikat a plánujete založit s.r.o., s námi Vám stačí jen několik kliknutí. Zajistíme vše včetně notářského zápisu a firmu na míru získáte do 3 dnů.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat