Notářský zápis: k čemu slouží a kdy se bez něj neobejdete

Notářský zápis potřebujete, když se rozhodnete založit firmu – využijete ho ale i v dalších podnikatelských a životních situacích. Přečtěte si, kdy se bez něj ze zákona neobejdete a kdy je pro Vás „jen“ užitečný a zjistěte, co vše vlastně notář dělá.

Co je notářský zápis a k čemu slouží?

Notářský zápis je veřejná listina sepsaná notářem. Zákon vyžaduje formu notářského zápisu u určitých právních jednání (nejčastěji smluv) nebo k osvědčení různých právně významných skutečností.

Nezbytný je notářský zápis i při zakládání obchodních korporací (společenská smlouva, zakladatelská listina, přijetí stanov), např. společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva, nadace a podobně. Bez notářského zápisu se naopak obvykle obejdete například při převodu nebo rozdělení podílu.

Kromě podnikání můžete notářský zápis využít i v osobním životě. Typicky na něj narazíte, když budete řešit:

 • kupní smlouvy (zejména u nemovitostí);
 • darovací smlouvy;
 • závěti.

Notářský zápis sepisuje notář buď při osobním jednání, nebo elektronicky prostřednictvím videokonference.

Každý notářský zápis musí obsahovat:

 • místo a datum právního jednání;
 • jméno, příjmení a sídlo notáře;
 • jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození účastníků právního úkonu (pokud je účastníkem nebo zástupcem právnická osoba, tak její název, sídlo a IČO);
 • prohlášení účastníků, že jsou způsobilí samostatně právně jednat;
 • prohlášení o prokázání totožnosti účastníků právního úkonu;
 • obsah právního jednání;
 • podpisy všech účastníků právního úkonu;
 • úřední razítko notáře a jeho podpis.

Kolik stojí notářský zápis?

Odměna notáře za sepsání notářského zápisu se řídí notářským tarifem. Jde buď o pevnou částku, nebo se odměna vypočítává na základě procentuálně stanovené sazby.

Například za sepsání zakladatelské listiny s.r.o. náleží notáři odměna ve výši 2 000 Kč bez DPH. Kromě toho za Vás může notář zařídit i zápis do obchodního rejstříku, evidence skutečných majitelů a sepsat další listiny. Částky za tyto úkony se pohybují v řádu jednotek tisíců korun.

Kdo je notář a co dělá?

Notář je právník, jehož stát pověřil vykonáváním notářského úřadu. Musí mít magisterské vzdělání v oboru práva, nejméně pětiletou praxi a úspěšně složit notářské zkoušky.

Notáře jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Notářské komory ČR, která také eviduje jejich seznam. Celou oblast notářství pak upravuje notářský řád (zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti).

Nejčastější notářské služby

Notáři poskytují služby jak soukromým osobám, tak firmám (fyzickým i právnickým osobám), a to na základě již zmíněného notářského řádu.K nejčastějším notářským službám patří:

Sepisování právních listin

Kromě notářského zápisu notáři sepisují také závěti, nejrůznější smlouvy a další.

Ověřování

Notář typicky ověřuje:

 • podpisy (legalizace) – potvrdí, že fyzická osoba před ním listinu vlastnoručně podepsala nebo uznala podpis na listině za vlastní; legalizovat lze i elektronický podpis;
 • kopie listin (vidimace) – potvrdí shodu kopie listiny s jejím originálem.

Úschova

Notáři přijímají do úschovy závěti, peníze, cenné papíry aj., často za účelem jejich vydání dalším osobám.

V případě úschovy peněz notář přijímá peníze na notářský účet a oprávněnému příjemci je vydá až po splnění podmínek, které jsou zapsané v protokolu. Například při převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným je vydá teprve poté, co je v obchodním rejstříku zapsaný nabyvatel.

Dědické řízení

Notáři vyřizují dědictví na základě pověření soudu podle předem stanoveného dědického rozvrhu. Vystupují v roli soudních komisařů a jako první kontaktují dědice.

Zakládání společností a družstev

Notáři sepisují společenské smlouvy a zakladatelské listiny obchodních společností a družstev. Zařizují také přímé zápisy do obchodního rejstříku a do evidence skutečných majitelů.

Nechat zápis do obchodního rejstříku na notáři má i tu výhodu, že kromě času a starostí ušetříte za nezbytné poplatky, například za výpis z rejstříku trestů, který potřebuje jednatel, nebo výpis z katastru nemovitostí ohledně sídla firmy a další.

Notářský zápis vyřídíme za Vás

Potřebujete-li vyřídit notářský zápis, obraťte se na nás a my Vám zprostředkujeme spolehlivé notářské služby. A pokud chcete začít podnikat a plánujete založit s.r.o., s námi Vám stačí jen několik kliknutí. Zajistíme vše včetně notářského zápisu a firmu na míru získáte do 3 dnů.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Doporučujeme

Objednání notářského zápisu
Objednání notářského zápisu

Založení firmy, úpravy ve společenské smlouvě nebo…

Založení firmy, úpravy ve společenské smlouvě nebo převod podílu. Ke všemu potřebujete notáře. Objednejte si spolehlivý…

Zjistit více Zjistit více
Založení firmy online
Založení firmy online

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy …

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy online na pár kliknutí od 6 993 Kč – a papírování vyřídíme…

Zjistit více Zjistit více

Mohlo by Vás také zajímat