Společenská smlouva: vše, co potřebujete vědět

Plánujete start firmy? K jejímu založení potřebujete společenskou smlouvu, která upraví základní organizaci podniku. Přečtěte si, co to přesně je a co musí obsahovat.

Co je společenská smlouva?

Společenská smlouva je dokument, kterým se dle zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) zakládá obchodní společnost nebo družstvo. Kromě ZOK náležitosti společenské smlouvy upravuje také nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Kromě společenské smlouvy můžete narazit také na pojem zakladatelská listina. Jaký je mezi nimi rozdíl?

 • Společenská smlouva se používá, když s.r.o. zakládá více společníků.
 • Zakladatelská listina se podepisuje v případě, že společnost zakládá jediná osoba (tento postup zákon povoluje u akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným).

V textu níže pro lepší přehlednost označujeme oba dokumenty jako „společenskou smlouvu“.

Společenská smlouva s.r.o. a a.s. musí mít ze zákona formu veřejné listiny. To znamená, že je sepsána notářským zápisem a povinně se zveřejňuje ve sbírce listin. Smlouvy můžete najít online na or.justice.cz.

U ostatních obchodních společností, např. v.o.s., se veřejná listina nevyžaduje, a smlouva o společnosti tak nemusí vzniknout jako notářský zápis.

Sepsání společenské smlouvy je prvním krokem ke vzniku podniku. Dokument totiž potřebujete pro zápis do obchodního rejstříku a následné vyřízení živnosti pro firmu. Zajímá Vás, jak celý proces probíhá? Přečtěte si průvodce zápisem s. r. o. do obchodního rejstříku.

Obsah společenské smlouvy

Pro úspěšné zapsání firmy do obchodního rejstříku musí společenská smlouva splňovat zákonem stanovené náležitosti. Ty upravuje zejména §146–149 ZOK.

Ve společenské smlouvě je nutné uvést tyto údaje:

 • obchodní název společnosti;
 • sídlo společnosti (stačí uvést název obce – později při zápisu do OR a vyřizování živnosti musíte navíc doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla);
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti (nejlépe ho definujte tak, aby se při budoucím rozšíření činnosti nemusela smlouva měnit – ušetříte si tím zbytečné papírování);
 • identifikace společníků (jméno a bydliště; nebo IČ, název a sídlo, jde-li o právnickou osobu);
 • výše základního kapitálu (detailněji o něm hovoříme v článku o základním kapitálu);
 • informace o podílech společníků a výši souvisejících vkladů;
 • určení jednatelů a způsob jejich jednání za společnost (při zakládání akciové společnosti je nutné specifikovat i členy jiných orgánů);
 • určení správce vkladů (typicky je to jeden ze zakladatelů);

Pokud zakládáte akciovou společnost, bude do smlouvy třeba zahrnout také stanovy společnosti. Dobrovolně je mohou sepsat také s. r. o., které si chtějí vnitřní organizaci firmy stanovit podrobněji.

Kromě povinných náležitostí lze ve společenské smlouvě upravit mimo jiné:

 • zřízení rezervního fondu;
 • zřízení dozorčí rady (pokud není u daného typu společnosti povinné);
 • způsob výplaty podílů na zisku;
 • předkupní právo společníků k podílům ve společnosti;
 • vydání kmenových listů.

Díky detailnější úpravě fungování firmy snáze předejdete budoucím nejasnostem – to se hodí především, když plánujete založit firmu s dalšími lidmi. Přečtěte si, jaká úskalí má podnikání se společníky.

Jak změnit společenskou smlouvu?

V průběhu podnikání občas dochází ke změnám, které je třeba zanést do smlouvy o společnosti. Může jít o stěhování firmy do jiného města, úpravu předmětu podnikání, názvu firmy nebo přistoupení společníka.

Společenskou smlouvu s.r.o. je možné změnit:

 • dohodou všech společníků;
 • rozhodnutím valné hromady (pokud to společenská smlouva umožňuje).

V obou případech musí mít úprava podobu notářského zápisu.

TIP: Nechce se Vám řešit administrativu spojenou se změnou společenské smlouvy? Uděláme to za Vás – ozvěte se nám a pustíme se do práce.

Nevíte si se společenskou smlouvou rady?

Svěřte se do rukou profesionálů. Pomůžeme Vám nejen se sepsáním společenské smlouvy s.r.o. nebo zakladatelské listiny, ale i s výběrem názvu, živností a vyřízením dalších formalit. Vše navíc zvládneme vyřešit na dálku. Napište nám, zavolejte nebo si založení s. r. o. rovnou objednejte online.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Doporučujeme

Založení firmy online
Založení firmy online

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy …

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy online na pár kliknutí od 6 993 Kč – a papírování vyřídíme…

Zjistit více Zjistit více
Změna společenské smlouvy
Změna společenské smlouvy

Společenská smlouva firmy musí splňovat zákonné…

Společenská smlouva firmy musí splňovat zákonné náležitosti. Potřebujete ji upravit? Poradíme Vám! Známe ideální řešení…

Zjistit více Zjistit více

Mohlo by Vás také zajímat