Obchodní společnosti: přehled druhů firem a v čem se liší

Chcete si založit společnost a přemýšlíte nad formou podnikání. Bude pro Vás výhodnější akciovka, nebo sročko? Jaký potřebujete základní kapitál? V tomto článku se podíváme na rozdíly mezi jednotlivými typy obchodních společností a pomůžeme Vám v rozhodování.

Co je obchodní společnost?

Obchodní společnosti jsou právnické osoby vytvořené za účelem podnikání nebo správy vlastního majetku. Výjimkou jsou neziskové organizace, které sem rovněž spadají, ale podnikání a generování zisku není smyslem jejich existence. Obchodní společnosti a družstva dohromady tvoří obchodní korporace a jejich podnikání upravuje zákon č. 90/2012 Sb.

Mezi hlavní znaky obchodních společností patří:

Právní formy podnikání

Které typy firem spadají pod obchodní společnosti? Existují tři hlavní skupiny:

 • osobní společnosti,
 • kapitálové společnosti,
 • evropské společnosti.

V českém prostředí se v naprosté většině případů setkáte s osobními nebo kapitálovými společnostmi. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma právními formami podnikání spočívá v tom, že zatímco v osobní společnosti všichni nebo alespoň někteří společníci ručí celým svým majetkem, v kapitálové společnosti neručí za závazky společnosti vůbec nebo je jejich ručení omezeno.

Pro porovnání druhů obchodních společností si prohlédněte naši přehledovou tabulku. Níže se pak věnujeme každé z forem podnikání samostatně.

V kostce: rozdíly mezi typy obchodních společností
Parametr Osobní společnosti Kapitálové společnosti
Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Akciová společnost Společnost s ručením omezeným
Základní kapitál není stanoven není stanoven 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR 1 Kč
Min. počet zakladatelů 2 2
(1 komplementář a 1 komanditista)
1 1
Nejvyšší orgán není všichni společníci valná hromada valná hromada
Statutární orgán 1 nebo více společníků 1 nebo více společníků správní rada (monistický systém) nebo představenstvo (dualistický systém) 1 nebo více jednatelů
Ručení všichni společně a nerozdílně celým svým majetkem komplementář celým majetkem, komanditista do výše vkladu nebo komanditní sumy společníci neručí za závazky společnosti do výše nesplaceného vkladu ZK společnosti

Osobní společnosti

Tento typ firmy zakládají společenskou smlouvou minimálně dva podnikatelé. Osobní společnost může být založena pouze za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku.

Osobní společnosti se dále dělí na:

 • veřejné obchodní společnosti (v.o.s.),
 • komanditní společnosti (k.s.).

Společníci zde na rozdíl od protějšků v kapitálových společnostech nemají vkladovou povinnost, ale musí se (kromě komanditistů v k.s.) osobně účastnit jejich chodu.


Veřejná obchodní společnost

Veřejnou obchodní společnost zakládají společenskou smlouvou minimálně dva společníci, kteří ručí za dluhy společně a nerozdílně celým svým majetkem. V případě bankrotu proto mohou přijít také o svůj osobní majetek. Výhodou však je, že společníci nemají vkladovou povinnost ani stanovenou minimální výši vkladu. Konkrétní podmínky se upravují ve společenské smlouvě.

S veřejnou obchodní společností se příliš často nesetkáte. Tuto formu podnikání používá například obchodní řetězec Kaufland.


Komanditní společnost

V komanditní společnosti existují dva druhy společníků: komplementáři a komanditisté. Zatímco komplementář ručí celým svým majetkem, komanditista pouze do výše vkladu, případně do výše tzv. komanditní sumy, pokud to určuje společenská smlouva. Komanditní suma je částka ručení komanditisty, která nemůže být nižší, než kolik činil jeho vklad.

Komplementář je pověřen vedením firmy, komanditista ale může například nahlížet do účetnictví. Neurčí-li společenská smlouva jiné dělení, dělí se zisk a ztráta mezi společnost a komplementáře na polovinu. Komplementáři si část zisku a ztráty rozdělí rovným dílem. Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů. Ztrátu komanditisté nenesou.

Společníci nemají vkladovou povinnost ani zákonem stanovenou minimální výši vkladu, konkrétní podmínky si firma upraví ve společenské smlouvě. V České republice není tato právní forma podnikání příliš obvyklá, využívá ji ale například dopravní společnost Student Agency.

Kapitálové společnosti

Výhodou kapitálové společnosti je, že na rozdíl od osobní ji může zřídit i jediný zakladatel. Společníci kapitálových společností se podílejí svým vkladem, činnosti firmy se však osobně účastnit nemusí.

Mezi kapitálové společnosti patří:


Akciová společnost

Škoda Auto, Kofola nebo Tesco. Akciovky jsou jedním z nejběžnějších typů firem. Tuto právní formu často používají velké podniky vyžadující vysoké investice.

Základní kapitál a.s. v minimální výši 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR vzniká prodejem akcií akcionářům. Ti se také podílejí na řízení společnosti, disponují hlasovacími právy podle počtu akcií a získávají nárok na dividendu (podíl na zisku). Společníci akciovky (akcionáři) neručí za závazky společnosti. Pro založení je nutné sepsat s notářem zakladatelskou listinu, v případě, že je zakladatelů více, podepisuje se společenská smlouva.

Existují dva typy vnitřního uspořádání akciové společnosti: monistický a dualistický systém. Liší se zejména v počtu a formě nejvyššího, statutárního a kontrolního orgánu.

Pro založení akciové společnosti je nutné:

 • schválení stanov společnosti,
 • rozhodnutí o založení společnosti,
 • rozhodnutí o volbě orgánů společnosti.

TIP: Můžete si pořídit i ready-made akciovou společnost čili předem založenou firmu. Tato společnost je již zapsána v obchodním rejstříku a především má splacený kapitál. Ready-made společnost je založena za účelem prodeje, a nevyvíjela tedy žádnou obchodní činnost.


Společnost s ručením omezeným

Se zkratkou s.r.o. jste se už určitě setkali. Společnost s ručením omezeným je v České republice vůbec nejzastoupenější forma obchodní společnosti. Příkladem takové firmy je výrobce šumivých nápojů Bohemia Sekt nebo síť čerpacích stanic MOL.

Společníci v sročku ručí za ztrátu firmy pouze do výše svého nesplaceného vkladu do základního kapitálu společnosti. Na založení s.r.o. stačí jediná koruna, avšak výše vkladu ovlivňuje její důvěryhodnost.

Zakladatelský dokument s.r.o. musí obsahovat:

 • název firmy,
 • adresu sídla společnosti,
 • stanovení společníků,
 • předmět podnikání,
 • výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,
 • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
 • jména a bydliště členů první dozorčí rady (pokud se zřizuje),
 • určení správce vkladu,
 • stanovení výše rezervního fondu a způsobu jeho vytvoření.

TIP: Stejně jako u akciové společnosti zde existuje možnost zakoupení ready-made s.r.o.

Zakládáte společnost? Nechejte to na nás

Nyní už znáte rozdíly mezi jednotlivými druhy obchodních společností a můžete se pustit do založení vlastní firmy. Nedokážete se přeci jen rozhodnout, která forma pro Vás bude nejlepší? Obraťte se na nás, probereme možnosti. Vyplňte kontaktní formulář níže a můžeme začít.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat