Paušální daň v kostce: podmínky, termíny, částky

Paušální daň podnikatelům už od roku 2021 slibuje méně administrativy – vyplatí se však jen některým z nich. Následující řádky Vám pomohou zjistit, jestli mezi ně patříte.

Co je paušální daň?

Paušální daň je speciální typ daně, ke které se mohou OSVČ dobrovolně přihlásit. Jde o jednotnou měsíční částku, která obsahuje platbu na daň z příjmu a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Živnostníci v režimu paušální daně nemusí platit minimální povinné zálohy, protože je hradí v rámci paušálu – a ve většině případů nepodávají daňové přiznání, což jim ušetří starosti s papírováním.

V paušálním režimu však nemůžete uplatnit výdajové paušály ani slevy na dani. Přechod na paušální daň proto doporučujeme pečlivě zvážit, peníze totiž ušetří jen některým živnostníkům. Typicky těm, kteří si ročně vydělají cca 700 000–2 000 000 Kč a uplatňují minimum slev na dani.

Základní informace o paušální dani


Základní informace o paušální dani

Kdo může paušální daň využít?

Pro vstup do režimu paušální daně musíte splňovat následující podmínky:

  • Vaše roční příjmy z podnikání nepřesahují 2 miliony Kč.
  • Nejste plátcem DPH.
  • Nemáte současně s podnikáním také zaměstnání, kde se mzda daní zálohovou daní (typicky práce na HPP). Jako zaměstnaná OSVČ můžete paušální daň uplatnit jen v případě, že se Vám ze mzdy strhává srážková daň – ta se obvykle odvádí z drobných přivýdělků, například DPP s měsíčním příjmem do 10 000 Kč (pokud nepodepíšete prohlášení poplatníka).
  • Vaše další příjmy nepřesahují částku 50 000 Kč za rok. Tento limit se týká příjmů z kapitálového majetku (úroky z dluhopisů apod.), nájmů a ostatních příjmů dle §8–10 zákona o daních z příjmů.
  • Nejste společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.

Poznámka: Plátcem DPH se automaticky stáváte, pokud Váš příjem za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne 2 miliony Kč. Toto období se však nutně nemusí překrývat s kalendářním rokem – proto zákon v tomto směru uvádí dvě různá kritéria.

Kolik na paušální dani zaplatím?

Výše paušální daně OSVČ se rok od roku mění – odvozuje se totiž od aktuální průměrné mzdy. Nejprve měla daň podobu jedné pevné částky společné pro všechny poplatníky. Počátkem roku 2023 začala ovšem platit novela zákona, která zavedla 3 pásma paušální daně.

Hlavním kritériem pro vstup do jednotlivých pásem je výše příjmů z podnikatelské činnosti za předchozí zdaňovací období. Roli ale hraje také obor Vaší činnosti.

Podmínky pro vstup do daňových pásem shrnujeme v tabulce. Pro vstup do příslušného pásma Vám stačí splnit alespoň jednu z podmínek v daném řádku.


Typ pásma Výše příjmů z podnikání
I. pásmo do 1 mil. Kč (bez ohledu na typ činnosti) do 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů pochází z činností, na které se vztahuje 80% nebo 60% výdajový paušál do 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % tohoto výdělku pramení z činností, na které se vztahuje 80% výdajový paušál
II. pásmo do 1,5 mil. Kč (bez ohledu na typ činnosti) do 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů pochází z činností, na které by bylo možné uplatnit 80% nebo 60% výdajový paušál
III. pásmo do 2 mil. Kč (bez ohledu na typ činnosti)

TIP: Nejste si jistí, který výdajový paušál se vztahuje na Vaše podnikání? Vše pro Vás shrnujeme v článku o způsobech zdanění příjmů OSVČ. Dozvíte se také, kdy musí živnostníci vést účetnictví.

Vaše daňové pásmo se odvíjí od ročního příjmu za předcházející zdaňovací období.

  • Pokud v průběhu roku překročíte limity pro zvolené pásmo, musíte vše oznámit finanční správě pomocí speciálního formuláře. Úřad Vám následně sdělí, kolik musíte na dani doplatit.
  • Když si naopak vyděláte méně a splníte tak podmínky pro nižší pásmo, bude postup obdobný. Úřadu tedy podáte oznámení o jiné výši daně a dostanete zpět přeplatek.

Doplníme, že pásmo paušální daně nelze měnit v průběhu roku. Úpravu je možné provést pouze ve lhůtě pro vstup do paušálního režimu (tj. do 10. 1. daného roku).

Pokud víte, do kterého pásma patříte, snadno si odvodíte také výši své měsíční zálohy:

Přehled měsíčních záloh na paušální daň v roce 2024

Typ pásma Daň z příjmů Sociální pojištění Zdravotní pojištění Paušální daň celkem za měsíc
I. pásmo 100 Kč 4 430 Kč 2 968 Kč 7 498 Kč
II. pásmo 4 963 Kč 8 191 Kč 3 591 Kč 16 745 Kč
III. pásmo 9 320 Kč 12 527 Kč 5 292 Kč 27 139 Kč

Modelový příklad: vyplatí se paušální daň?

Miroslav podniká jako IT specialista na volné noze. Za rok si vydělá 1,2 milionu Kč. Aktuálně počítá své výdaje paušálem ve výši 60 % příjmů (IT činnost patří mezi volné živnosti). Při výpočtu daně uplatňuje pouze slevu na poplatníka. Nechce na odvodech přeplácet, proto uvažuje o přihlášení k paušální dani.

V dosavadním režimu by Miroslav na dani a odvodech zaplatil celkem 12 822 Kč za měsíc. Pokud se rozhodne pro paušální daň, bude spadat do I. daňového pásma, protože si ročně vydělá do 1,5 mil. Kč a na jeho činnost se doteď vztahují 60 % paušální výdaje. V paušálním režimu tedy zaplatí pouze 7 498 Kč měsíčně – a oproti dřívějšku tak každý měsíc ušetří 5 324 Kč.

Srovnání měsíčních odvodů při příjmu 1,2 mil. Kč z volné živnosti

Položka Paušální výdaje (60%) Paušální daň (I. pásmo)
Daň z příjmu 3 430 Kč 100 Kč
Sociální pojištění 6 424 Kč 4 430 Kč
Zdravotní pojištění 2 968 Kč 2 968 Kč
Celkem 12 822 Kč 7 498 Kč

Pokud by však Miroslav vydělal pouze polovinu původní částky, tedy 600 000 Kč, v klasickém režimu by zaplatil 6 610 Kč za měsíc. Paušální daň by ovšem odváděl stále ve výši 7 498 Kč, takže v tomto případě by se mu změna nevyplatila.

Zvažujete, jestli se Vám vyplatí přejít na paušální daň? Spočítejte si to v daňové kalkulačce.


Jak se přihlásit k paušální dani?

Přihlášení k paušální dani je snadné. Pokud splňujete zákonné podmínky, stačí svůj záměr včas oznámit finančnímu úřadu. Nejrychleji to uděláte přes portál Mojedane.cz – v sekci Daň z příjmu fyzických osob najdete formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Termín podání přihlášky do paušálního režimu je vždy do 10. 1. toho roku, kdy do něj hodláte vstoupit (tzn. při přihlášení do 10. 1. 2024 budete plátcem paušální daně od roku 2024). Výjimku mají živnostníci, kteří teprve začínají podnikat. Mohou podat oznámení do dne zahájení samostatné výdělečné činnosti (v tomto termínu je nutné stihnout také registraci k dani z příjmu fyzických osob).

Po přihlášení začínáte hradit měsíční platby paušální daně (částky najdete v tabulce níže), a to na účet místně příslušného finančního úřadu. Čísla účtů krajských pracovišť úřadu najdete v našem návodu: jak zaplatit daň. Částka je splatná vždy do 20. dne v měsíci, za který paušál platíte.

Pozor: Částku paušální daně vždy hradíte v plné výši za celý měsíc – i když do režimu paušální daně vstoupíte například až k 10. dni měsíce.


Paušální daň a daňové přiznání

V režimu paušální daně obvykle nemusíte podávat daňové přiznání. Výjimkou jsou situace, kdy během zdaňovacího období porušíte jedno nebo více kritérií pro vstup do paušálního režimu.

Pokud si tedy například za rok podnikáním vyděláte přes 2 miliony Kč, podání daňového přiznání se nevyhnete. Přečtěte si, jak podat daňové přiznání v režimu paušální daně.

Nezapomeňte, že pokud jste se stali společníkem v. o. s., komplementářem k. s. nebo plátcem DPH, případně Váš příjem přesáhl 2 miliony Kč za rok, musíte po odevzdání daňového přiznání z paušální daně vystoupit.

Pravidla pro odhlášení: V režimu daňového paušálu automaticky zůstáváte do doby, než z něj vystoupíte – ať už povinně, nebo dobrovolně. Termín dobrovolného odhlášení z paušální daně je stejný jako u přihlášení, tedy do 10. 1. daného roku. Pokud v průběhu roku zjistíte, že se Vám paušální daň nevyplatí, musíte ji dále hradit až do tohoto data – dobrovolné ukončení v průběhu roku není možné.


Nebuďte na administrativu sami

Potřebujete pomoci s daněmi a účetnictvím, nebo teprve zvažujete založení živnosti? Naši specialisté Vám rádi poradí. Stačí jim zanechat vzkaz ve formuláři níže.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat