Paušální daň v kostce: podmínky, termíny, částky

Paušální daň je v ČR stále relativní novinkou. Podnikatelům slibuje méně administrativy – vyplatí se však jen některým. Následující řádky Vám pomohou určit, zda mezi ně patříte.

Co je paušální daň?

Paušální daň je speciální typ daně, kterou mohou OSVČ dobrovolně odvádět od roku 2021. Jde o jednotnou měsíční částku, která obsahuje platbu na daň z příjmu a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Živnostníci, kteří se rozhodnou vstoupit do režimu paušální daně, nemusí platit minimální povinné platby (hradí je totiž v rámci paušálu) a ve většině případů ani podávat daňové přiznání.

V paušálním režimu však nemůžete uplatnit výdajové paušály ani slevy na dani. Přechod na paušální daň proto doporučujeme pečlivě zvážit, peníze totiž ušetří jen některým živnostníkům. Typicky těm, kteří si ročně vydělají 600 000–2 000 000 Kč a uplatňují minimum slev na dani.

Kdo může paušální daň využít?

Pro vstup do režimu paušální daně musíte splňovat následující podmínky:

  • Vaše roční příjmy z podnikání nepřesahují 2 miliony Kč.
  • Nejste plátce DPH.
  • Nemáte současně s podnikáním také zaměstnání, u kterého se mzda daní zálohovou daní (typicky zaměstnání na HPP). Jako zaměstnaná OSVČ můžete paušální daň uplatnit jen v případě, že se Vaše mzda daní srážkovou daní. Ta se obvykle odvádí z drobných přivýdělků, například u DPP s měsíčním příjmem do 10 000 Kč (pokud nepodepíšete prohlášení poplatníka).
  • Vaše další příjmy nepřesahují částku 50 000 Kč za rok. Toto kritérium se týká příjmů z kapitálového majetku (úroky z dluhopisů a podobně), nájmů a ostatních příjmů dle §8–10 zákona o daních z příjmů.
  • Nejste společníkem v. o. s. nebo komplementářem komanditní společnosti.

Poznámka: Plátcem DPH se automaticky stáváte, pokud Váš příjem za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne 2 miliony Kč. Toto období se však nutně nemusí překrývat s kalendářním rokem – proto zákon v tomto směru uvádí dvě různá kritéria.

Jak se přihlásit k paušální dani?

Přihlášení k paušální dani je snadné. Pokud splňujete zákonná kritéria pro vstup do režimu paušální daně, stačí svůj záměr včas oznámit finančnímu úřadu. Nejrychleji to uděláte přes portál Mojedane.cz – v sekci Daň z příjmu fyzických osob najdete formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Termín pro podání přihlášky je vždy do 10. 1. roku, kdy hodláte vstoupit do paušálního režimu.

Výjimku mají živnostníci, kteří začnou podnikat až po tomto datu. Ti mohou oznámení podat do dne zahájení samostatné výdělečné činnosti (v tomto termínu je nutné stihnout také registraci k dani z příjmu fyzických osob).

Po přihlášení začínáte hradit měsíční platby, a to na účet místně příslušného finančního úřadu. Čísla účtů krajských pracovišť úřadu najdete v našem návodu: jak zaplatit daň. Částka je splatná vždy do 20. dne v měsíci, za který paušál platíte.

Poznámka: Částku paušální daně vždy hradíte v plné výši za celý měsíc – i když do režimu paušální daně vstoupíte například až k 10. dni měsíce.

Kolik na paušální dani zaplatím?

Výše paušální daně OSVČ se rok od roku mění – odvozuje se totiž z aktuální průměrné mzdy. Donedávna měla daň podobu jedné pevné částky společné pro všechny poplatníky. Počátkem roku 2023 začala ovšem platit novela zákona, která zavádí 3 pásma paušální daně.

Hlavním kritériem pro vstup do jednotlivých pásem je výše Vašich příjmů z podnikatelské činnosti za předchozí zdaňovací období. Svou roli ale hraje také obor Vaší činnosti.

Podmínky pro vstup do daňových pásem shrnujeme v tabulce níže. Pro vstup do příslušného pásma Vám stačí splnit alespoň jednu z podmínek v daném řádku.

Typ pásma Výše příjmů z podnikání
I. pásmo do 1 mil. Kč (bez ohledu na typ činnosti) do 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů pochází z činností, na které by bylo možné uplatnit 80% nebo 60% výdajový paušál do 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % tohoto výdělku pramení z činností, na které se vztahuje 80% výdajový paušál
II. pásmo do 1,5 mil. Kč (bez ohledu na typ činnosti) do 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů pochází z činností, na které by bylo možné uplatnit 80% nebo 60% výdajový paušál
III. pásmo do 2 mil. Kč (bez ohledu na typ činnosti)


Nejste si jistí, který výdajový paušál se na Vaši činnost vztahuje? Vše pro Vás shrnujeme v článku o dani z příjmu OSVČ.

Vaše daňové pásmo se odvíjí od výše ročního příjmu za předcházející zdaňovací období. Pokud v průběhu roku překročíte limity pro zvolené pásmo, musíte vše oznámit finanční správě prostřednictvím speciálního formuláře. Ta Vám následně sdělí, kolik musíte na dani doplatit. V opačném případě, když si naopak vyděláte méně a splníte podmínky pro nižší pásmo, je postup obdobný. Úřadu tedy podáte oznámení o jiné výši daně a dostanete zpět přeplatek.

Doplníme, že pásmo nelze měnit v průběhu roku, úpravu je možné provést pouze ve lhůtě pro vstup do paušálního režimu (tj. do 10. 1.).

Pokud víte, do kterého pásma patříte, snadno si odvodíte také výši své měsíční zálohy:

Přehled výše měsíčních záloh na paušální daň
Typ pásma Celková paušální platba Daň z příjmů Sociální pojištění Zdravotní pojištění
I. pásmo 6 208 Kč 100 Kč 3 386 Kč 2 722 Kč
II. pásmo 16 000 Kč 4 963 Kč 7 446 Kč 3 591 Kč
III. pásmo 26 000 Kč 9 320 Kč 11 388 Kč 5 292 Kč

Modelový příklad: vyplatí se paušální daň?

Miroslav se živí jako IT specialista na volné noze, za rok si vydělá 1,2 milionu Kč. Aktuálně uplatňuje v daňovém přiznání paušální výdaje ve výši 60 % příjmů (IT činnost patří mezi volné živnosti). Při výpočtu daně uplatňuje pouze slevu na poplatníka. Nechce na odvodech přeplácet, proto nyní uvažuje o vstupu do režimu paušální daně.

V dosavadním režimu by Miroslav zaplatil celkem 11 992 Kč. Pokud se rozhodne pro paušální daň, bude spadat do I. daňového pásma, protože si ročně vydělá do 1,5 mil. Kč a na jeho činnost se doteď vztahují 60 % paušální výdaje. Měsíčně tak zaplatí pouze 6 208 Kč – a oproti dřívějšku ušetří 5 784 Kč.

Srovnání měsíčních odvodů při příjmu 1,2 mil. Kč z volné živnosti
Položka Paušální výdaje (60%) Paušální daň (I. pásmo)
Daň z příjmu 3 430 Kč 100 Kč
Sociální pojištění 5 840 Kč 3 386 Kč
Zdravotní pojištění 2 722 Kč 2 722 Kč
Celkem 11 992 Kč 6 208 Kč

Pokud by však Miroslav vydělal pouze polovinu původní částky, tedy 600 000 Kč, v nepaušálním režimu by měsíčně odváděl 6 096 Kč. Paušální daň by ovšem odváděl stále ve výši 6 208 Kč, takže v tomto případě by se mu změna nevyplatila.


Zvažujete, zda se Vám vyplatí přejít na paušální daň? Spočítejte si to na oficiální kalkulačce Ministerstva financí ČR.

Paušální daň a daňové přiznání

V režimu paušální daně obvykle daňové přiznání podávat nemusíte. Výjimkou jsou situace, kdy během zdaňovacího období porušíte jedno nebo více kritérií pro vstup do paušálního režimu.

Pokud si tedy například za rok podnikáním vyděláte přes 2 miliony Kč, podání daňového přiznání se nevyhnete. Přečtěte si, jak podat daňové přiznání v režimu paušální daně.

Nezapomeňte, že pokud jste se stali společníkem v. o. s., komplementářem k. s. nebo plátcem DPH, případně Váš roční příjem přesáhl 2 miliony Kč, musíte navíc po odevzdání daňového přiznání z režimu paušální daně vystoupit.


Připomínáme: V režimu daňového paušálu automaticky zůstáváte do doby, než z něj vystoupíte – ať už povinně, nebo dobrovolně.

Potřebujete s daněmi a účetnictvím pomoci? Nebo teprve zvažujete založení živnosti? Naši experti Vám rádi poradí. Stačí jim zanechat vzkaz ve formuláři níže.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat