Podmínky živnosti: co musíte splňovat, abyste získali IČ?

Podnikat na živnost v ČR není složité – nejspíš i proto je u nás OSVČ téměř každý pátý. Stačí splnit několik zákonných podmínek pro založení živnosti. Podívejte se, které to jsou.


Co je a co není živost? Podle legislativy jde o soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živností tedy typicky nejsou například jednorázové či příležitostné přivýdělky.

V předchozím článku jsme se věnovali postupu založení živnosti. Zde se podrobněji zaměříme na kroky, které se vyplatí udělat dříve, než se na živnostenský úřad vydáte. Jde především o volbu druhu živnosti a splnění podmínek, abyste oprávnění získali. Ty můžeme rozdělit do dvou kategorií:

 • všeobecné podmínky, které musí splnit každý živnostník;
 • zvláštní podmínky, které se odvíjejí od zvoleného druhu činnosti.

Všeobecné podmínky provozování živnosti

Tato kritéria musíte splnit bez ohledu na zvolený druh činnosti:

 • plná svéprávnost (dosažení věku 18 let prokazujete platnou občankou, u nezletilých lze nahradit souhlasem zákonného zástupce a přivolením soudu),
 • bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů si u občanů ČR obstará úřad sám).

Jestliže jste už podnikali nebo podnikáte v Česku, potřebujete navíc potvrzení, že nedlužíte finančnímu úřadu, ČSSZ nebo zdravotní pojišťovně.

Další podmínky pro získání živnostenského oprávnění pak záleží na zvoleném druhu živnosti. Pokud zakládáte volnou živnost, nic jiného už splňovat nemusíte.

Zvláštní podmínky živnosti

V případě některých činností je navíc nutné prokázat odbornou způsobilost, eventuálně získat koncesi. Tento požadavek se týká živností:

 • řemeslných (například pekař, řezník, hodinář…),
 • vázaných (například účetní, projektant nebo psycholog),
 • koncesovaných (například dopravce, výrobce zbraní nebo provozovatel cestovní kanceláře).

Odborná způsobilost – jak ji splnit?

U vybraných činností vyžaduje stát odbornou kvalifikaci (mj. z bezpečnostních důvodů). Na úřad tak s sebou kromě občanského průkazu musíte přinést dokumenty, kterými svou odbornost prokážete.

Konkrétní požadavky na odbornou způsobilost stanovuje zákon pro jednotlivé činnosti – dává Vám přitom několik možností, jak odbornost prokázat:

 • vzdělání v oboru nebo v oboru příbuzném (vysvědčení, diplom),
 • odborná kvalifikace nebo rekvalifikace (potvrzení o rekvalifikaci),
 • praxe v oboru (potvrzení o praxi od zaměstnavatele vč. pracovní smlouvy).

Co když nemáte doklady pro odbornou způsobilost?

Odbornost můžete prokázat také prostřednictvím jiné osoby, tzv. odpovědného zástupce (někoho, kdo splňuje požadované podmínky a poskytne Vám potřebné doklady). To se vyplatí v situaci, kdy chcete podnikat v oboru, ve kterém sami nemáte požadované vzdělání či osvědčení.

Činnost pak provádíte Vy sami (případně Vaši zaměstnanci) a odpovědný zástupce dohlíží na to, že podnikání probíhá v souladu s předpisy a odbornými standardy. Odpovědný zástupce musí mít s podnikatelem uzavřenou smlouvu a splňovat všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování dané živnosti. Další kritéria stanovuje §11 živnostenského zákona.

Pokud plánujete podnikat s pomocí odpovědného zástupce, nezapomeňte úřadu předložit:

 • doklad o jeho odborné způsobilosti (např. výuční list, vysvědčení...),
 • úředně ověřené prohlášení, v němž souhlasí s výkonem této funkce.

Živnostenský úřad se bude zajímat také o bezúhonnost odpovědného zástupce, výpis z jeho trestního rejstříku si ovšem obstará sám.

Koncese – co to je a jak ji získat?

Koncese je speciální úřední povolení vydané státem nebo obcí. Musíte ji získat pro provozování oboru zařazeného mezi koncesované živnosti. Stejně jako u odborné způsobilosti můžete požadavky splnit pomocí odpovědného zástupce.

O koncesi si zažádáte vyplněním formuláře na živnostenském úřadě. Ten žádost předá k posouzení příslušné instituci (např. ministerstvu) určené v příloze živnostenského zákona. Instituce má následně 30 dnů na to, aby o žádosti rozhodla.

Pozor! Na rozdíl od živnosti ohlašovací (tj. volné, řemeslné nebo vázané) neexistuje na koncesovanou živnost právní nárok. Takže i když podmínky splníte, nikdo Vám nezaručí, že ji skutečně získáte.

Úřady tímto způsobem regulují počet osob, které na určitém území provozují stejnou činnost (například taxi, směnárna), nebo se zpřísněním podmínek snaží zajistit větší bezpečnost ve vybraných podnikatelských činnostech (například výroba alkoholu či zbraní a výbušnin).

Založení živnosti snadno a rychle

Hodláte si vyřídit živnost, ale nechce se Vám běhat po úřadech? Přenechejte formality nám. Obstaráme za Vás veškerou administrativu a Vy můžete záhy začít podnikat.

Napište nám zprávu a my se Vám ozveme – vše zvládneme vyřešit i na dálku.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat