Jak se stanovuje obrat pro limit ne/plátce DPH?

Přihlášení k dani z přidané hodnoty (DPH) se při vyšších tržbách nevyhne žádný podnikatel. Povinnost odvádět DPH totiž závisí na výši obratu. Poradíme Vám, jak ho správně spočítat.

Kdo povinně platí DPH?

Podle § 6 zákona o DPH se plátcem DPH stává osoba povinná k dani (zjednodušeně podnikatel vykonávající ekonomickou činnost) se sídlem v ČR, jejíž obrat za 12 předchozích po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne limit 2 000 000 Kč (do roku 2023 platila hranice 1 000 000 Kč).

Výjimku mají osoby, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (jde např. o různé finanční služby).

Co se počítá do obratu pro DPH?

Zákon o DPH (§ 4a) definuje obrat jako souhrn úplat bez daně (včetně případných dotací k ceně), které podnikateli (osobě povinné k dani) náleží za všechna jím uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku. Představit si pod tím můžete například všechny vyfakturované částky za výrobky, které jste dodali zákazníkům.

Do obratu pro DPH se započítává souhrn všech úplat za:

  • Obecně zdanitelná plnění – typicky dodané zboží a poskytnuté služby na území České republiky.
  • Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně – nejčastěji jde o dodávky zboží v EU (které jsou při splnění podmínek v ČR osvobozeny od DPH), případně vývoz zboží do třetích zemí.
  • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a (jedná se především o finanční služby), pokud nejde o doplňkové a příležitostné činnosti. Tato konkrétní plnění musí podnikatel sledovat, i když se při jejich poskytování automaticky registrovat k placení DPH nemusí (ani při překročení rozhodné částky). Pokud však navíc poskytne i nějaké zdanitelné plnění, bez registrace se neobejde.

Do obratu pro účely DPH se naopak nezahrnují:

  • Úplaty za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, pokud nejde o náplň podnikání.
  • Zálohy na zdanitelná plnění a transakce s místem plnění mimo tuzemsko (např. rekonstrukce zahraniční nemovitosti nebo poskytnutí poradenských služeb podnikateli z jiného státu).

Na vysvětlenou: Obrat má především odrážet, jak si stojí Váš byznys – proto se do něj nezahrnují mimořádné transakce. Např. živnostník, který svoji běžnou činností hranice pro registraci nedosáhne, by ji při jednorázovém prodeji pozemku mohl překročit. Zmíněná výjimka má pak podobným situacím předejít.

Jak je to s termíny při překročení limitu?

Při výpočtu výše obratu za stanovené období je určující vždy den uskutečnění zdanitelného plnění (eventuálně plnění osvobozeného s nárokem na odpočet) a částka, kterou má jako úplatu podnikatel obdržet. Nezáleží tedy na tom, kdy reálně dojde k zaplacení faktury.

Dle § 94 zákona o DPH se musíte při překročení stanoveného limitu obratu přihlásit jako plátce DPH u správce daně. Čas na to máte do 15 dnů po konci kalendářního měsíce, ve kterém jste hranici přesáhli.

Napadá Vás nějaký dotaz? Další informace se dočtete v článku o plátcovství DPH. S daněmi Vám rádi poradí také naši specialisté. Ozvěte se jim pomocí formuláře níže.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat