Řádné, opravné, dodatečné: v čem se liší daňová přiznání?

Daňové přiznání je pro mnoho podnikatelů noční můrou. Při vyplňování navíc uděláte chybu raz dva. Proto kromě řádného daňového přiznání existuje přiznání opravné a dodatečné. Poradíme Vám, kdy je použít.

Řádné daňové přiznání

Jako řádné se označuje daňové přiznání podané v termínu, který stanovuje daňový řád. V této lhůtě musíte daň rovněž zaplatit. Konkrétní pravidla se pak liší dle typu daně.

Pro daň z příjmů fyzických i právnických osob je zdaňovacím obdobím nejčastěji kalendářní rok. Přiznání k dani z příjmu za uplynulý rok musíte podat finančnímu úřadu nejpozději:

  • do 3 měsíců od konce předešlého roku, pokud podáváte přiznání v tištěné podobě (týká se pouze osob bez datové schránky, ostatní povinně podávají přiznání elektronicky);
  • do 4 měsíců od konce uplynulého roku, pokud přiznání podáváte elektronicky;
  • do 6 měsíců od konce předchozího roku, pokud Vaši účetní závěrku ze zákona ověřuje auditor nebo za Vás daňové přiznání podává daňový poradce či advokát.

Zdaňovacím obdobím pro DPH je kalendářní měsíc (u některých plátců čtvrtletí – musí však nejprve získat souhlas správce daně). Plátce DPH, případně identifikovaná osoba, přitom přiznání podává vždy do 25 dnů od konce zdaňovacího období.

V čem lidé při vyplňování daňového přiznání nejčastěji chybují?

  • Slevy. Zkontrolujte si, že v dokumentech uplatňujete veškeré slevy a zvýhodnění, na které máte nárok (sleva na poplatníka, manžela/manželku, dítě…).

  • Přílohy. Ujistěte se, že jste k hlavnímu formuláři připojili přílohy ke všem druhům svých příjmů. Pokud uplatňujete daňové odpočty (např. za úroky z hypotéky), nezapomeňte svůj nárok doložit příslušným potvrzením (případně i smlouvou, pokud uplatňujete odpočet za úroky poprvé).

Přečtěte si, na které další chyby v daňovém přiznání si dát pozor.

Opravné daňové přiznání

Pokud v již podaném daňovém přiznání odhalíte chybu ještě před uplynutím termínu pro podání, můžete dokument do konce této lhůty nahradit opravným daňovým přiznáním, kde omyl napravíte. Finanční správa následně bere v potaz pouze nové přiznání.

Příklad: Lhůta pro podání daňového přiznání je 1. 4., dokument podáte 20. 2. Na počátku března v něm odhalíte chybu, proto 15. 3. podáte opravné daňové přiznání. Finanční úřad následně bere v úvahu pouze opravený dokument.

Pro podání opravného (i dodatečného) daňového přiznání vyplníte stejný formulář jako pro to řádné – na první stránce pouze zaškrtnete políčko „opravné“.

Dodatečné daňové přiznání

Objevili jste nesrovnalost až po termínu pro podání přiznání? Ještě není vše ztraceno. Můžete totiž podat dodatečné daňové přiznání, kde chybu napravíte, a to až do 3 let od uplynutí termínu pro řádné daňové přiznání. Konkrétní postup závisí na tom, zda jste nechtěně vykázali vyšší, nebo nižší daň.

Vyšší skutečná daň

Pokud zjistíte, že má být skutečná daň vyšší než ta původně vykázaná, musíte vyplnit a podat dodatečné daňové přiznání. Čas na to máte nejpozději do konce dalšího měsíce od chvíle, kdy na omyl přijdete. Když například 4. 4. odhalíte chybu, nový dokument musíte podat do konce května. Ve stejné lhůtě pak musíte nezaplacenou daň také doplatit.

Nižší skutečná daň

Jestliže měla být skutečná daň nižší, dodatečné daňové přiznání můžete (tj. máte právo) podat dle vlastního uvážení, a to až do 3 let od uplynutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání (dříve úřady vyžadovaly podání do měsíce od zjištění omylu, nedávné rozhodnutí soudu však lhůtu změnilo). Zároveň si podáte také žádost o vrácení přeplatku.

Pozor! V některých případech není podání dodatečného daňového přiznání možné. Jde především o situace, kdy tvrzená daň prochází revizí ze strany správce daně (např. při daňové kontrole).

Pokuty při podání daňového přiznání

Pokud daňové přiznání podáte pozdě nebo v nesprávné podobě, vystavujete se riziku sankcí.

  • Pokuta za opožděné podání přiznání se začíná počítat od 6. pracovního dne prodlení, a to ve výši 0,05 % stanovené daně nebo daňového odpočtu za každý den (u daňové ztráty pak jde o 0,01 %). Maximální výše pokuty však nepřesáhne 5 % stanovené částky (případně 300 000 Kč). Jestliže je pokuta nižší než 1 000 Kč, správce daně Vám ji odpustí. U vyšších částek Vám finanční úřad zašle platební výměr.

  • Sankce za pochybení nepeněžní povahy Vám hrozí například v případě, že zvolíte nesprávnou formu podání (typicky papírové přiznání místo elektronického) nebo dodáte nezpracovatelný dokument. Finanční úřad Vás na chybu nejprve upozorní – pokud ji neopravíte, může Vám vystavit platební výměr na pokutu, jejíž výše se může v nejhorším případě vyšplhat až na 50 000 Kč.

  • Penalizace hrozí také za opožděnou úhradu daně. Od čtvrtého dne po splatnosti se Vám totiž začíná počítat úrok z prodlení, který se odvíjí od výše repo sazby stanovené ČNB. I v tomto případě Vám státní správa sankci odpustí, pokud její roční výše nepřesáhne 1 000 Kč.

Když Vám správce daně sankci vyměří, nezoufejte. Můžete zkusit zažádat o prominutí. Šanci na úspěch mají žádosti, které vyhoví podmínkám stanoveným v metodickém pokynu Generálního finančního ředitelství.

Daňové přiznání jednoduše

Potřebujete s daněmi pomoci? Naši specialisté pro Vás daňové přiznání rádi zpracují. Stačí se nám ozvat prostřednictvím formuláře:

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Doporučujeme

Daňové přiznání
Daňové přiznání

Termín podání se blíží, ale Vy nemáte čas na…

Termín podání se blíží, ale Vy nemáte čas na papírování? Objednejte si daňové přiznání online a formuláře vyřešíme…

Zjistit více Zjistit více

Mohlo by Vás také zajímat