Daň z příjmu právnických osob: jak se registrovat?

Se založením společnosti se pojí také daňové povinnosti. Prvním krokem v této oblasti je registrace firmy k dani z příjmu právnických osob. Přečtěte si, jak ji provést a co dalšího si pohlídat.

Co potřebujete vědět o DPPO

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) povinně odvádí finančnímu úřadu každá právnická osoba podnikající na území ČR. Legislativně je DPPO zakotvena v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Sazba daně do roku 2023 činila 19 % (výjimkou jsou investiční a penzijní fondy) a od roku 2024 se zvyšuje na 21 %.

Výše daně se pak vypočítá ze základu daně (tj. rozdíl mezi zdanitelnými výnosy a daňově uznatelnými náklady) sníženého o odečitatelné položky (např. předchozí daňové ztráty) a položky snižující základ daně (dary aj.).

Na jaře podáváte daňové přiznání za uplynulý rok, ve kterém si vyčíslíte konkrétní výši daně. Zaplatit ji musíte do konce své lhůty pro podání daňového přiznání. V průběhu roku zpravidla hradíte také zálohy na daň z příjmu. Podrobnosti o termínech a zálohách rozebíráme v dalších oddílech článku.

Registrace k dani z příjmu právnických osob

Každá nová firma se musí do 15 dní od svého vzniku registrovat k DPPO na místně příslušném finančním úřadě. Tato povinnost se týká pouze právnických osob se zdanitelnými příjmy (tedy ne např. spolků, SVJ apod.). K registraci slouží formulář zvaný Přihláška k registraci pro právnické osoby, který můžete vyplnit online v portálu MOJE daně.

V registračním dokumentu vyplníte:

  • identifikační a kontaktní údaje o sobě a své společnosti;
  • informace o své výdělečné činnosti;
  • podrobnosti o organizačních složkách podniku;
  • detaily o bankovním účtu, ze kterého budete daň platit (poslouží také k zasílání přeplatků);
  • očekávanou výši své daňové povinnosti (tedy kolik předpokládáte, že ročně odvedete na dani).

Správce daně Vám pak do 30 dní zašle do datovky rozhodnutí o registraci, ve kterém Vaší společnosti přidělí daňové identifikační číslo (DIČ). Toto číslo následně slouží ke komunikaci s finanční správou – veškerá komunikace ohledně daně z příjmu probíhá online přes datovou schránku.

Pozor! Pouhým přihlášením k DPPO se nestáváte plátcem DPH – tu začínáte odvádět až na základě povinné či dobrovolné registrace k dani z přidané hodnoty, a ta se vyřizuje zvlášť. Detaily se dozvíte v článku o plátcích DPH.

Daňové přiznání: jak je to s termíny?

Mezi Vaše každoroční povinnosti patří také podání daňového přiznání. V něm si spočítáte celkovou výši daně z příjmu právnických osob, kterou následně odvedete finančnímu úřadu. Zjistíte v něm i výši záloh na daň pro příští období.

Dokument se odevzdává každé jaro s tím, že přiznáváte příjmy za celý předešlý rok (výjimkou jsou daňová přiznání při přeměně společnosti, likvidaci apod.).

Termín podání pak závisí na způsobu, jakým přiznání odevzdáváte:

  • 1. 4. pro podání přiznání v papírové podobě (firmy zapsané v obchodním rejstříku však musí přiznání podat elektronicky přes datovou schránku);
  • 1. 5. v případě elektronického podání (např. datová schránka nebo portál Moje daně);
  • 1. 7., pokud za Vás přiznání podává daňový poradce nebo advokát, případně Vaše firma podléhá povinnému auditu.

Termíny se ovšem mohou posouvat z důvodu víkendů nebo rozhodnutí státních orgánů, proto doporučujeme si každý rok ověřit aktuální data na stránkách finanční správy.

Myslete na to, že ve lhůtě podání přiznání musíte rovněž vyměřenou daň zaplatit. Úřad přitom bere v potaz datum připsání platby na svůj účet. Ještě doplníme, že pokud podáte elektronické přiznání před 1. 4., lhůta pro platbu daně se posune právě na 1. 4., ačkoli šlo o elektronické podání.

TIP: Nezapomeňte, že pokud je Vaše firma zapsaná v obchodním rejstříku, musíte také včas zveřejnit svou účetní závěrku. Více o tom píšeme v článku o zveřejnění účetní závěrky. Také je dobré vědět, že pokud jste začali podnikat v posledních 3 měsících roku, můžete si prodloužit první účetní období.

Zálohy na DPPO

Pokud jste na dani z příjmu za poslední rok zaplatili více než 30 000 Kč, nevyhne se Vám další povinnost – placení pravidelných záloh na DPPO.

Jejich výše se vypočítá vždy jako určité procento z poslední vypočtené roční daně. Finančnímu úřadu pak zálohy zasíláte vždy do 15. dne určeného měsíce (podle tabulky níže). V daňovém přiznání se poté porovná vyčíslená roční daň se sumou zaplacených záloh. Případný nedoplatek následně uhradíte – přeplatek Vám naopak správce daně vrátí.

Výjimkou je první rok podnikání, během kterého žádné zálohy nehradíte a daň splatíte najednou v rámci daňového přiznání.

Výše daně z příjmů za předchozí rok Výše jedné zálohy Frekvence platby záloh
do 30 000 Kč zálohy neplatíte zálohy neplatíte
30 001–150 000 Kč 40 % 2x ročně (červen a prosinec)
nad 150 000 Kč 25 % 4x ročně (březen, červen, září, prosinec)

Jde Vám z daní hlava kolem? Nechejte si poradit!

Zorientovat se v českém daňovém systému není snadné. Jako podnikatel máte často úplně jiné starosti. Svěřte tedy daňovou administrativu do rukou odborníků. Zajistíme Vám registraci firmy na finančním úřadě, náš účetní tým za Vás vyhotoví potřebné dokumenty a pohlídá splnění povinností. Rádi zajistíme také kompletní vedení účetnictví – stačí nám zanechat krátkou zprávu a naši specialisté se Vám ozvou zpět.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat