Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 368/2016 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „AML zákon“) a některé další zákony, např. rejstříkový zákon.

Novela zákona implementující tzv. čtvrtou směrnici o AML mění především definici skutečného majitele, která obsahuje materiální a formální znaky.

Materiálním znakem je, že se jedná o fyzickou osobu, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, svěřenském fondu nebo právním uspořádání bez právní osobnosti.

Formálním znakem se rozumí, že fyzická osoba disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo disponuje více než 25 % podílem na základním kapitálu nebo je příjemcem alespoň 25 % zisku. Jedná se však pouze o vyvratitelnou domněnku, tzn., že ne vždy při překročení 25 % hranice se musí jednat o skutečného majitele. Rozhodující je materiální znak.

V případě, že takto není skutečný majitel zjistitelný, platí právní fikce, že skutečným majitelem je statutární orgán nebo osoba v podobném postavení.

Pro úplnost je nutné doplnit, že podobná úprava se nevztahuje pouze na obchodní společnosti, ale i na další právnické osoby a svěřenské fondy.

Právnické osobysvěřenské fondy budou muset napříště schraňovat údaje o totožnosti skutečného majitele a to i 10 let po té, co jím osoba přestane být.

Kromě výše uvedeného novela přináší i změny rejstříkového zákona. Rejstříkové soudy povedou neveřejnou evidenci skutečných majitelů. Změny rejstříkového zákona nabydou účinnosti k 1. 1. 2018.

Zdroj:    http://www.epravo.cz/top/clanky/osoba-skutecneho-majitele-po-novele-aml-zakona-104850.html

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat