Skutečný majitel po novele AML zákona

28.02.2017 Novinky

Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 368/2016 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „AML zákon“) a některé další zákony, např. rejstříkový zákon.

Novela zákona implementující tzv. čtvrtou směrnici o AML mění především definici skutečného majitele, která obsahuje materiální a formální znaky.

Materiálním znakem je, že se jedná o fyzickou osobu, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, svěřenském fondu nebo právním uspořádání bez právní osobnosti.

Formálním znakem se rozumí, že fyzická osoba disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo disponuje více než 25 % podílem na základním kapitálu nebo je příjemcem alespoň 25 % zisku. Jedná se však pouze o vyvratitelnou domněnku, tzn., že ne vždy při překročení 25 % hranice se musí jednat o skutečného majitele. Rozhodující je materiální znak.

V případě, že takto není skutečný majitel zjistitelný, platí právní fikce, že skutečným majitelem je statutární orgán nebo osoba v podobném postavení.

Pro úplnost je nutné doplnit, že podobná úprava se nevztahuje pouze na obchodní společnosti, ale i na další právnické osoby a svěřenské fondy.

Právnické osoby a svěřenské fondy budou muset napříště schraňovat údaje o totožnosti skutečného majitele a to i 10 let po té, co jím osoba přestane být.

Kromě výše uvedeného novela přináší i změny rejstříkového zákona. Rejstříkové soudy povedou neveřejnou evidenci skutečných majitelů. Změny rejstříkového zákona nabydou účinnosti k 1. 1. 2018.

Zdroj:    http://www.epravo.cz/top/clanky/osoba-skutecneho-majitele-po-novele-aml-zakona-104850.html

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Novinky z našeho blogu

10.05.2021

Od začátku roku 2021 se podnikatelům nabízí možnost poskytovat svým zaměstnancům vedle tzv. stravenek i peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový…

Celý článek
05.05.2021

Přemýšlíte, jak ochránit svůj osobní majetek při začátku i v průběhu podnikání? Rádi Vám řekneme více. Otázku ochrany majetku byste si (nebo odborné firmě)…

Celý článek
29.04.2021

Valná hromada je nejvyšším orgánem v kapitálových obchodních společnostech (a.s., s.r.o.). Rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech ve firmě a schází se…

Celý článek
22.04.2021

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce zcela online? Politici změny slibovali, některé z nich uskutečnili, ale dovést to…

Celý článek
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Další informace