Podnikání v Anglii: slovník základních pojmů

Zajímáte se o podnikání v Anglii a setkáváte se s termíny, kterým nerozumíte? Přehledný slovník základních pojmů Vám poskytne srozumitelné definice a pomůže lépe porozumět specifikům anglického trhu.

Přehled pojmů dle hlavních oblastí

Nejčastější termíny a názvy jsme rozdělili do dílčích kategorií, aby se Vám lépe vyhledávaly v kontextu:

Obecné pojmy související s podnikáním

Anglický termín Český ekvivalent Zkratka
Set up a company / incorporate a company založit obchodní společnost -
Legal entity právnická osoba -
Industry průmysl/odvětví -
Business company obchodní společnost (aktivní) -
Dormant company neaktivní/nečinná společnost -
Ready-made company předzaložená společnost ke koupi -
Registered office address sídlo společnosti -
Shares akcie či podíly/vklady společníků (dle typu společnosti) -
Share capital základní kapitál -
Standard Industrial Classification code/number identifikátor oboru z oficiálního seznamu všech podnikatelských činností v UK SIC
Retail (trade) maloobchod -
Wholesale (trade) velkoobchod -

Právní formy podnikání v UK

Anglický termín Český ekvivalent Zkratka
Limited partnership obchodní partnerství LP
Limited liability partnership obchodní partnerství s omezeným ručením LLP
Private limited (liability) company společnost s ručením omezeným (anglická alternativa české s.r.o.) Ltd.
Public liability company akciová společnost (omezené ručení akcionářů) Plc.
Company limited by shares společnost s ručením omezeným do výše vkladu společníka (s cílem tvorby zisku) -
Company limited by guarantee společnost s ručením omezeným do výše záruky ručitele (obvyklá forma pro neziskové společnosti) -
UK establishment pobočka české společnosti v UK -

Vlastníci, jednatelé a další osoby

Anglický termín Český ekvivalent Zkratka
Shareholder akcionář či společník (dle typu společnosti) -
Guarantor ručitel (ve smyslu společníka v neziskové společnosti typu company limited by guarantee) -
Director ředitel či jednatel -
Secretary tajemník -
Employer zaměstnavatel -
Employed person / employee zaměstnanec -
Self-employed person osoba samostatně výdělečně činná -
Sole trader / Sole proprietor živnostník (OSVČ) -
Entrepreneur podnikatel -
Beneficial owner skutečný vlastník -
Person with significant control osoba s podstatným vlivem na Vaši společnost (tzv. skutečný vlastník) PSC
Board of directors představenstvo BoD
Supervisory board dozorčí rada SB

Úřady a důležité dokumenty

Anglický termín Český ekvivalent Zkratka
HM Revenue & Customs finanční úřad / finanční správa HMRC
Companies House obchodní rejstřík v UK -
Self Assessment daňové přiznání, také registrace pro živnostníky v UK -
Certificate of incorporation doklad o založení společnosti od Companies House -
Confirmation statement roční povinný report pro firmy s verifikací hlavních údajů -
Certificate of Good Standing obdoba detailního výpisu z obchodního rejstříku COGS
Memorandum of association společenská smlouva / zakladatelská listina -
Articles of association stanovy -
Deed of partnership smlouva u obchodních partnerství typu LP/LLP -
Anti-money laundering check kontrola proti praní špinavých peněz AML

Platby daní

Anglický termín Český ekvivalent Zkratka
Income tax daň z příjmu -
Corporation tax daň z příjmů právnických osob -
Value-added tax daň z přidané hodnoty (DPH) VAT
Unique Tax (payer) Reference 10místný unikátní daňový kód (obdoba českého IČO a DIČ) UTR
Tax advisor / accountant daňový poradce -
Tax rate daňová sazba -
Self assessment daňové přiznání -

Pojištění a mzdy

Anglický termín Český ekvivalent Zkratka
National Insurance odvody na sociální a zdravotní pojištění -
Pension contributions odvody na důchodové pojištění -
Public liability insurance pojištění odpovědnosti z podnikání -
Pay as You Earn (system) oficiální systém pro odvody z mezd přímo HMRC (finanční správě) PAYE
Payroll records mzdové záznamy -
Payslip výplatní páska -
Wage mzda (uváděná za hodinu nebo týden práce) -
Salary plat (uváděný na roční nebo měsíční bázi) -

Účetnictví a výkaznictví

Anglický termín Český ekvivalent Zkratka
Accountant účetní specialista -
Bookkeeper běžná/ý účetní -
Balance sheet rozvaha -
Accounts payable závazky -
Accounts receivable pohledávky -
Cash-flow statement přehled o peněžních tocích -
Profit and loss statement výkaz zisků a ztrát / výsledovka P&L
Statutory report / Financial statement povinná účetní závěrka -
Asset aktivum -
Liability pasivum -
Income příjem -
Expenditure výdaj -
Revenue/sales tržby -

Pomůžeme Vám začít podnikat v UK

Cizí prostředí může být mnohdy matoucí a nejasné. Využijte naši dlouholetou praxi s podnikáním ve Velké Británii! Založíme Vám Ltd. společnost, která bude splňovat veškeré zákonné nároky a můžete s ní rozšířit svůj byznys v rámci celé EU. Ozvěte se nám přes formulář níže a společně vymyslíme řešení na míru.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat