Nová povinnost firem: ESG reporting neboli zpráva o udržitelnosti

Sledování dopadu podnikání na životní prostředí (E), zaměstnance a společnost (S) i témata spojená s řízením (G) se dostávají do české legislativy. Firmy budou nově zpracovávat tzv. zprávu o udržitelnosti. V roce 2024 se tato povinnost dotkne jen těch největších, postupně však začne platit i pro další podniky. Zjistěte, koho se novinka týká a co má ESG report obsahovat.

Kdo musí zveřejňovat zprávu o udržitelnosti?

Uhlíková stopa a emise, nakládání s odpady, bezpečnost výrobků, pracovní podmínky zaměstnanců nebo boj s korupcí – to vše jsou témata související s udržitelností a ESG. Velké korporace o nich už několik let povinně reportují na základě směrnice NFRD (The Non-Financial Reporting Directive). Ta nařizuje zveřejňování zpráv o udržitelnosti finančním institucím a společnostem nad 500 zaměstnanců obchodovaným na burze. Nejde tedy o úplnou novinku – odpovědný přístup k podnikání už dnes řeší například investoři nebo banky.

Na základě nové evropské směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) však budou muset ESG reporty sestavovat i další firmy. Směrnici CSRD v prosinci 2022 přijal Evropský parlament i Rada EU a od roku 2024 dochází k její implementaci do českého zákona o účetnictví.

Zprávu o udržitelnosti tedy budou nově zpracovávat:

 • Všechny velké, střední a malé firmy, jejichž cenné papíry se obchodují na burze.
 • Ostatní společnosti, které splňují alespoň dvě ze tří podmínek:
 • – více než 250 zaměstnanců;
 • – obrat nad 50 mil. EUR;
 • – hodnota aktiv nad 25 mil. EUR.

Podle odhadů bude zprávu sestavovat přibližně 1 100 českých firem, ale ne na každou tato povinnost dopadne už v roce 2024. Povinný ESG reporting se totiž zavádí postupně podle velikosti podniku, a to v několika fázích:

 • Od roku 2024: Společnosti, které doteď zveřejňovaly zprávy o udržitelnosti na základě původní směrnice NFRD. Jde o více než 20 největších českých firem (např. ČEZ, Škoda Auto, Kofola nebo Česká spořitelna).
 • Od roku 2025: Ostatní společnosti, které splňují dvě ze tří výše uvedených podmínek.
 • Od roku 2026: Malé a střední firmy obchodované na burze.

ESG report bude součástí výroční zprávy, kterou zveřejňujete v rámci účetní závěrky. Sestavíte ho zpětně za předchozí kalendářní rok – pokud tedy máte např. 300 zaměstnanců a majetek v hodnotě 30 mil. EUR, první zprávu o udržitelnosti musíte připravit v roce 2026 (s informacemi za rok 2025).

Obsah zprávy o udržitelnosti

Cílem zpráv o udržitelnosti je, aby firmy transparentně informovaly o dopadech, rizicích a příležitostech v oblasti ESG. V reportech se budou soustředit jak na vliv vnějších faktorů na jejich podnikání, tak na to, jak samotná firma ovlivňuje okolí.

Směrnice CSRD usiluje o sjednocení podoby ESG reportů, aby podnikatelé měli jasno, které informace mají reportovat a co potřebují vědět od svých obchodních partnerů. Proto vznikly standardy, které budou sloužit jako obsahová struktura zpráv o udržitelnosti. Zpracovala je evropská poradní skupina EFRAG a nazývají se ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Jejich shrnutí najdete v nařízení Evropské komise.

ESRS standardy zahrnují:

 • dvě obecné oblasti o udržitelnosti, které pokrývají např. informace o procesech řízení a ESG strategii, obchodním modelu firmy nebo dodavatelském řetězci;
 • deset témat rozdělených podle pilířů ESG.

Obsah ESG reportu (zprávy o udržitelnosti)

Obecné informace (strategie a procesy) E (dopad na životní prostředí) S (dopad na společnost) G (řízení firmy)
Obecné požadavky Změna klimatu Vlastní pracovní síla Chování podniků
Obecné informace Znečištění Pracovníci v hodnotovém řetězci
Vodní a mořské zdroje Dotčené komunity
Biologická rozmanitost a ekosystémy Spotřebitelé a koncoví uživatelé
Využívání zdrojů a oběhové hospodářství

Příklady ESG aspektů

 • Životní prostředí: zdroje a spotřeba energií, emise skleníkových plynů, způsob nakládání s odpady.
 • Společnost: pravidla pro bezpečnost práce, složení zaměstnanců dle typu smlouvy, rozdíl v odměňování žen a mužů (tzv. gender pay gap), bezpečnost a kvalita výrobků.
 • Řízení firmy: vlastnická struktura, postupy pro prevenci korupce.

Pokud se Vás bude týkat povinný reporting, musíte vždy vykázat obecné informace. Některé další ESG oblasti ale můžete z reportů vynechat, pokud prokážete, že nejsou pro Vaše podnikání podstatné. Zákonodárci berou v potaz, že například firma poskytující služby řeší jiná témata než výrobní podnik.

Abyste zjistili a dokázali odůvodnit, která ESG data zveřejníte, a která ne, je třeba ještě před sestavením reportu provést tzv. analýzu materiality. Jde o proces zhodnocení významnosti ESG oblastí pro Vaši firmu. Jestliže na základě analýzy některá témata vynecháte, tak v reportu následně vysvětlíte, proč jste se tak rozhodli – popíšete postup vyhodnocení materiality.

Proč stojí za to se ESG zabývat?

 • ESG faktory ovlivňují výkon a hodnotu podniku. Vzpomeňte, jak firmám poškodily pověst kauzy spojené s ničením životního prostředí nebo špatnými pracovními podmínkami. Díky pravidelnému vyhodnocování rizik a dopadů můžete takovým problémům předejít.
 • Udržitelnost zajímá veřejnost i finanční partnery. Odpovědný přístup k podnikání zvyšuje Vaši konkurenceschopnost. Řeší ji totiž zákazníci, stávající a potenciální zaměstnanci, média, investoři, banky i ostatní firmy. Pomůže Vám při obchodních jednáních, s budováním značky a posilováním důvěry a loajality klientů i pracovníků.
 • Nevyhnete se tomu. Regulace směřují k čím dál většími důrazu na ESG. Když se Vás začne týkat povinný reporting, nezbývá Vám nic jiného než ho zpracovat.

Pravděpodobně se už některým ESG aspektům ve své firmě věnujete, jen ne formálně. Novou povinnost tak můžete využít jako příležitost, abyste identifikovali oblasti ke zlepšení. Počítejte ale s tím, že analýzy, nastavení procesů a samotné sestavení zprávy zaberou dost času, a s přípravou neotálejte.

Vlastníte malou firmu a povinný report se Vás netýká? Dost možná od Vás budou data o udržitelnosti požadovat dodavatelé nebo odběratelé, takže Vás ESG nakonec také ovlivní, i když ne přímo. Pokud však budete schopni informace dodat, získáte konkurenční výhodu.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat