Daňová evidence pro OSVČ

Pomůžeme s účetnictvím také živnostníkům

Daňová evidence je méně náročnější způsob vedení účetnictví. Používat ji mohou jen živnostníci s obratem menším než 25 milionů Kč ročně. Pokud podmínku obratu splňujete, kdy je vhodné daňovou evidenci vést? Je tomu tak v případě, že neuplatňujete své náklady paušálem. Pokud v přiznání daně z příjmů hodláte použít své skutečné náklady, daňová evidence bude nezbytná. Druhou možností je vést si podvojné účetnictví. To je však znatelně složitější – tak proč nevyužít daňovou evidenci, když to zákon nabízí?


Daňová evidence: Základní přehled

Daňová evidence slouží k tomu, k čemu dříve sloužilo jednoduché účetnictví. Ze zákona musí daňová evidence evidovat:

  • Váš majetek a závazky
  • Vaše příjmy a výdaje (tak, aby bylo možné z evidence zjistit základ daně z příjmů)

A pokud jste plátce DPH, musíte evidovat také údaje, které jsou nezbytné k přiznání DPH. Do daňové evidence tedy bude zaznamenán všechen váš podnikatelský majetek, který ovlivňuje základ vaší daně z příjmů. Je to majetek vašeho podnikání, který ke svému podnikání potřebujete a využíváte. Dále sem patří finanční zdroje, které jste pro své podnikání načerpali.

Majetek se člení dle časových horizontů. Dlouhodobý majetek je ten, u kterého je doba použitelnosti delší než rok. Takový majetek je spotřebováván postupně tím, jak je užíván. Pokud má tento majetek cenu vyšší než 40 000 Kč a nelze jej do daňových výdajů v jednom roce zahrnout v jeho plné výši, bude se tento majetek postupně odpisovat. Kromě movitých věcí, které mají cenu vyšší než 40 000 Kč, sem patří například byty, nebytové prostory a budovy.

V evidenci je vhodné dlouhodobý majetek evidovat jeho popisem a údaji, které majetek identifikují. Vhodné je v evidenci vést ocenění majetku, datum a způsob jeho pořízení, způsob jeho využití a datum začátku užívání (toto datum je vhodné evidovat především u majetku pořizovaného postupně). Dále je žádoucí evidovat způsob daňových odpisů, který může být buď rovnoměrný, nebo zrychlený. V evidenci bychom dále měli vidět daňové odpisy za jeden každý rok a zůstatkové ceny za jeden každý rok. Poslední údaj, který ohledně dlouhodobého majetku v daňové evidenci nalezneme, je datum a způsob jeho vyřazení. U dlouhodobého majetku také evidujeme případné zřízení zástavního práva nebo věcného břemena, které na tomto majetku vázne.

Naproti tomu do kategorie drobného majetku budete zaznamenávat svůj hmotný majetek, který je možné používat déle než 1 rok, ale jehož cena nepřevyšuje 40 000 Kč. Evidence drobného majetku není povinná. Podnikatelům ji však lze doporučit, protože budou mít lepší přehled o svém majetku a v případě potřeby bude možné prokázat a doložit nakládání s penězi.

Oba druhy majetku se zaznamenávají a vedou na příslušné evidenční kartě. Pořízením drobného majetku je tedy typicky například zakoupení kancelářského vybavení, jako je třeba mobilní telefon, počítač, tiskárna nebo scanner.

Mám zájem o vedení účetnictví

Co se týče závazků, u pohledávek a dluhů v evidenci evidujeme číslo dokladu, kontakt, druh pohledávky nebo dluhu, příslušnou částka bez DPH. Také datum, kdy byla pohledávka nebo dluh vystavena, odeslána, případně datum splatnosti.

V evidenci by měly být uvedeny všechny úvěry a půjčky, vaše rezervy a zásoby. Také sem patří mzdová evidence, kniha jízd a přehled stálých plateb. V bytostném zájmu každé OSVČ také samozřejmě je, aby v evidenci byly zachyceny veškeré daňově uznatelné výdaje.


Evidence plátců DPH

Pokud jste plátce DPH, budou vás pro účely vaší evidence zajímat vaše daňové dluhy za každé zdaňovací období, váš nárok na odpočet a vrácení daně za příslušné zdaňovací období, zálohy na daň, které jste už zaplatili a konečně také závěrečné zúčtování daně.

Pokud jste plnili v jiném členském státu EU nebo jste z takového státu plnění přijali, musíte dané položky evidovat podle jednotlivých států.


Nechte to na nás a v klidu podnikejte

Využijte pro vedení své daňové evidence spolehlivých služeb našich odborníků a poradců. Vše bude probíhat rychle a tak, jak právo požaduje. Naše rozsáhlé zkušenosti zaručují spolehlivé služby a výsledek, který vám bude ku prospěchu. Nemusíte studovat právní předpisy ani rozumět účetním standardům. Nic si nebudete zjišťovat ani ověřovat, vše pro vás připravíme a v případě potřeby vám poradíme. Vaše podnikání je u nás na prvním místě, neztrácejte svůj čas sestavováním účetnictví. Raději se věnujte svému podnikání. Na nás se můžete spolehnout a podnikat v klidu. Pro více informací nás neváhejte oslovit, připravíme vám dobrou nabídku.


A nyní již jen vyplnit formulář a máte vyřízeno

Opište prosím kód:     captcha

Nenašli jste, co jste potřebovali? Napište nám

Mohlo by se vám také hodit

Daňová evidence pro OSVČ Mzdové účetnictví Správa datové schránky Správa telefonních hovorů Účetnictví pro společnosti

Čísla, která se mění správným směrem

620 Založených a prodaných společností
1845 Poskytnutých sídel společnosti
5 Let naší historie

Magazín

4.4.2017
Výhody s.r.o. oproti OSVČ

Zakládání obchodních společností, především společností s ručením omezením, se v důsledku novel zákonů stále zlevňuje a zjednodušuje. Proto je třeba...

Celý článek

17.2.2017
Elektronická evidence tržeb (EET) - Platí pro moje podnikání? A jak s ní začít?

Konec roku 2016 přinesl podnikatelům zásadní změny. Do praxe se totiž dostala Elektronická evidence tržeb (EET). EET platí i v jiných evropských zemích, v...

Celý článek

Zavoláme vám

Máte zájem o naše služby nebo jen dotaz? Zadejte své číslo a my Vás kontaktujeme.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
OK   Další informace