Daňová evidence, nebo účetnictví – co je pro Vás to pravé?

Daňová evidence, nebo účetnictví – co je pro Vás to pravé?

Daňová evidence a účetnictví jsou dvě rozdílné věci. Je běžné, že se začínající podnikatelé v těchto pojmech neorientují a nevědí, kterou z těchto možností zvolit. Pojďme si tedy oba termíny vysvětlit. Popíšeme Vám rozdíly a dozvíte se, kdo musí vést daňovou evidenci a kdo účetnictví.

Co je daňová evidence?

Hlavním cílem daňové evidence je zjištění základu daně z příjmu pro vyplnění daňového přiznání a správný odvod daně finančnímu úřadu. Základ daně pak využijete také v přehledech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Současně díky daňové evidenci získáte souhrn stavu a pohybu Vašeho majetku a závazků za zdaňovací období. Daňová evidence je tedy stručně řečeno velmi zjednodušenou formou účetnictví (a v minulosti se tak i nazývala), nejde ale o účetnictví v pravém slova smyslu.

Kdo musí vést daňovou evidenci?

Pokud spadáte mezi podnikající fyzické osoby, nejste zapsáni v obchodním rejstříku a pro účely stanovení základu daně využíváte evidenci příjmů a k nim uplatňujete skutečné výdaje (tedy nevyužíváte paušální výdaje procentem z příjmů), pak je daňová evidence určena právě pro Vás. Abyste mohli vést daňovou evidenci, Váš roční příjem navíc nemůže přesáhnout 25 milionů Kč.

Jak na vedení daňové evidence?

Vedení daňové evidence je daleko jednodušší než vedení účetnictví, nicméně i daňová evidence musí splňovat náležitosti, které ukládá zákon o daních z příjmu:

 • informace o příjmech a výdajích (tak, aby bylo možné zjistit základ daně z příjmů),
 • informace o majetku a závazcích.

Zákon dále udává pouze údaje, které k výpočtu základu daně musíte dodat. Jakou formou si je zaznamenáváte, už záleží na Vás. Můžete si pořídit online platformu pro evidování příjmů a výdajů, účetní software nebo si jednoduše založit excelovskou tabulku.

Zcela určitě musí daňová evidence obsahovat:

 • datum vystavení dokladu,
 • číslo dokladu,
 • označení transakce (srozumitelný slovní popis, ze kterého bude jasné, o jakou transakci jde, a to jak Vám, tak případně správci daně),
 • označení, zda šlo o příjem nebo výdaj,
 • hodnotu příjmu či výdaje, a zda je daňově uznatelný,
 • výši přijatého, resp. zaplaceného DPH (pokud jste plátce DPH).

V rámci evidence majetku a závazků pak uvádíte:

 • dlouhodobý a drobný majetek,
 • závazky – kolik musíte zaplatit, komu a s jakou splatností,
 • pohledávky – kolik Vám kdo dluží a v jaké lhůtě má pohledávku uhradit.

Řada podnikatelů si daňovou evidenci dokáže zajistit sama, ale pokud se chcete věnovat především svému podnikání, je výhodnější tyto starosti přenechat odborníkům. Ušetříte tak drahocenný čas a budete mít jistotu, že Vaše daňové evidence obsahuje vše nezbytné. Jestliže se rozhodnete využít spolehlivých služeb našich odborných poradců, vše bude probíhat rychle a správně – Vy nebudete muset studovat právní předpisy a ztrácet čas komunikací s úřady.

Jste plátce DPH?

Pokud jste plátce DPH, vedete kromě daňové evidence také evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, tedy zaznamenáváte údaje, které jsou nezbytné pro sestavení daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení. Jako plátce DPH musíte vést evidenci pro účely DPH i v případě, že uplatňujete paušální výdaje.

Co je účetnictví a pro koho je určeno?

Definic účetnictví existuje hned několik, jednoduše řečeno jde však o rozsáhlejší a komplikovanější proces, než je daňová evidence, a proto podnikatelé velmi často vyhledávají účetní služby. Účetnictví vedou všechny právnické osoby (například obchodní společnosti) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Tou se jako fyzická osoba stanete tehdy, když Váš roční obrat přesáhne částku 25 milionů Kč.

S vedením účetnictví máme bohaté zkušenosti, postaráme se o zákonné náležitosti a pravidelně poskytujeme zpětnou vazbu. Vy tak ušetříte čas, který můžete věnovat tomu, co je pro Vaše podnikání opravdu důležité.

Hlavní rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím v kostce

Daňová evidence se dříve označovala názvem jednoduché účetnictví. Účetnictví, jak ho známe dnes, se zase nazývalo podvojné účetnictví. Terminologie Vás sice může zmást, nicméně pochopení rozdílů je snadné.

Daňová evidence

Daňová evidence slouží především ke stanovení správné výše základu daně z příjmu, který se určí jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Obsahuje údaje o nákladech, výdajích, majetku a dluzích. Vedou ji fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) a chtějí uplatňovat reálné výdaje.

Daňová evidence = rozdíl mezi příjmy a výdaji

 • Příjmy – přijaté peníze na bankovním účtu nebo v pokladně, zásadní je okamžik zaplacení.
 • Výdaje – úbytek peněz na bankovním účtu nebo v pokladně, zásadní je okamžik zaplacení.

Účetnictví

Účetnictví naproti tomu poskytuje komplexnější pohled na hospodaření firmy. Základ daně se v účetnictví určuje jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Účetnictví je povinné pro všechny podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku.

Účetnictví = rozdíl mezi výnosy a náklady

 • Výnosy – výkony vyjádřené v Kč, kdy zásadní je okamžik provedení výkonu (výnos tedy vzniká např. k datu vystavení faktury, ne až při jejím zaplacení).
 • Náklady – spotřeba hospodářských prostředků, cizích výkonů nebo práce pracovníků firmy, zásadní je opět okamžik provedení výkonu, nikoli platby.

Paušální výdaje a paušální daň

Není nic neobvyklého, že OSVČ nevedou daňovou evidenci ani účetnictví a namísto toho uplatňují tzv. paušální výdaje, kdy si evidují pouze příjmy a pohledávky. Tento případ se týká především drobných živnostníků s ročními příjmy do 2 milionů korun, kteří se rozhodnou uplatňovat výdaje procentem z příjmů, nazývaným také paušál.

Pokud uplatňujete výdajový paušál, nemusíte vést žádnou evidenci kromě vystavených faktur (a evidence pro účely DPH, pokud jste její plátce). Jednou ročně pak podáváte daňové přiznání.

V případě, že Vaše roční příjmy z podnikání nepřekračují 1 milion Kč, můžete se přihlásit k platbě paušální daně. Tím pádem nemusíte podat ani daňové přiznání, ale pouze měsíčně odvedete fixní částku. Ta kromě daně obsahuje i zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Stále si nevíte rady?

Pokud si nejste jisti, zda máte vést daňovou evidenci, nebo účetnictví, nebo hledáte zkušeného odborníka, který Vám pomůže s papírováním s tím spojeným, obraťte se na nás.

Pomůžeme Vám rozhodnout se a vše za Vás vyřídíme, ať už potřebujete vyřešit daňovou evidenci nebo vedení účetnictví. Jsme tu pro Vás také v případě, že jako OSVČ váháte, jestli vést daňovou evidenci a uplatňovat reálné výdaje, nebo zda přejít na paušální výdaje nebo daň. Napište nám pomocí formuláře níže a my už se o vše postaráme.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Další informace