Daňově uznatelné náklady v praxi: jak to vidí soud?

Daňová uznatelnost nákladů je velmi komplexní téma, ve kterém řada firem tápe. Některé podniky se dokonce pokoušejí daň krátit. Jak takovou situaci řeší správní orgány, nám ukazuje případ, který v létě 2022 posuzoval Nejvyšší správní soud (NSS).

O co v případu šlo?

NSS se v rozsudku z 16. června zabýval otázkou daňové uznatelnosti nákladů na koupi reklamních předmětů. Správce daně rozporoval náklady na pořízení reklamních předmětů vykazované daňovým subjektem. Vedly ho k tomu pochybnosti o rozsahu dodávky a využití předmětů v rámci podnikání dané firmy.

Podnik jako důkazy předložil pouze faktury, dodací listy a vzorky objednaných věcí. Neprokázal ovšem, že objednané reklamní předměty doopravdy převzal. Soud v účetnictví nalezl i další nesrovnalosti. Firma například předložené faktury evidovala jako neuhrazené závazky, ale její dodavatel tvrdil, že za zboží zaplatila – a to v hotovosti.

Pochybnosti vzbudily také faktury od jiného dodavatele daňového subjektu. Předmět plnění uvedený na dodacím listu totiž nesouhlasil s vystavenou objednávkou. Podnik nedostatek důkazů obhajoval také údajným zničením účetní evidence při povodni.

Podle správce daně firma nebyla schopna doložit skutečné převzetí zboží ani jeho využití pro svou ekonomickou činnost. Správce daně tedy předmětné faktury posoudil jako daňově neuznatelné, doměřil související daň z příjmů a stanovil sankce. NSS tento postup potvrdil.

Na vysvětlenou: Náklady se obecně dle zákona považují za uznatelné, pokud slouží k „dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.“ Podrobnosti se dočtete v článku o daňových nákladech.

Jaké z toho plynou důsledky?

Rozhodnutí obou institucí potvrzuje, že k prokázání daňové uznatelnosti nákladů nestačí pouze zaúčtovat přijatou fakturu. Jako daňový subjekt musíte prokázat, že všechny deklarované náklady jsou oprávněné a skutečně souvisejí s Vašimi zdanitelnými příjmy.

Nevíte, jak určit, které náklady jsou daňově uznatelné? S orientací Vám pomůže náš článek o daňových a nedaňových nákladech.

Potřebujete poradit s vedením účetnictví? Neváhejte se na nás obrátit pomocí formuláře níže.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Mohlo by Vás také zajímat